Amaç ve Kapsam

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları dergisi; genel çerçevede tüm sosyal bilimler başlığı altındaki bilim dallarına açık olmakla birlikte özelde ise iletişim ve sanatın diğer disiplinlerle ilişkileri üzerine odaklanmıştır.
Tarihsel Üretim ve tüketim paradoksuna karşın, değişen ve dönüşen sosyo-ekonomik ve kültürel yapılanmaları mercek altına alan tüm kuramsal ve ampirik araştırmaları odağına almaktadır. Özellikle iletişim, sanat, kültür ve eğitim alanlarındaki yeni yönelimlerin ve disiplinler arasındaki iş birliğinin bilime ve toplumsal faydaya yönelik katkılarının artması amacını asal hedef olarak kabul etmektedir. 

Eskiyi anlamlandırma ve değişen dünyayı sentez etme noktasından hareket eden dergi; sosyal bilimler içerisinde özellikle, arkeoloji, sanat tarihi, dil, müzecilik ve sanatın tüm dalları başta olmak üzere tüm sosyal bilimler disiplinlerini ilgi odağına taşımaktadır.

Bu alanların iletişim ile ilişkisi, iletişim alanındaki kuramsal yeni yaklaşım ve teknolojik değişimler, tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak şekillenen sektörel yapılanmalar, iletişim eğitimindeki yüksek öğretime bağlı değişim ve dönüşümlerin yanında özellikle dezavantajlı bireylerin kişisel ve toplumsal gelişimine yönelik tüm bilim dallarını kapsayan akademik çalışmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Toplumsal önem arz eden sağlık alanındaki çalışma huzuru ve hasta haklarını da içeren sağlık iletişimi akademik anlamda geliştirilmesi gerekli bir diğer alan olması nedeni ile ayrıca dergi tarafından önemsenmektedir.

Özellikle iletişimin en temel unsuru olarak kabul edilen dil ve bu yöndeki disiplinlere ait akademik çalışmalara da ayrıca bilimsel kriterlerin üst düzeyde karşılanması koşulu ile değerli görmektedir.

Bahsi geçen tüm bilim dallarında düzeyli akademik çalışmaların bilimsel yaşama dahil edilmesini desteklemek amacında olan dergi, genç akademisyenleri de destekleme gayesi ile ücretsiz olarak makale kabul etmekte ve yayınlamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Ocak Temmuz

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2792-0968

Makale Çağrısı – Temmuz 2024
(Cilt 3 – Sayı 1)

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,
Yayın hayatına 2022 yılında 1. Cilt 1. Sayısı ile başlayan Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki yayın yapan açık erişimli çift hakem sürecine tabi uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerinin, farklı perspektiflerden hareketle, alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün akademik araştırmalarla desteklendiği tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi disiplinlerine ait olan teorik ve/veya uygulamalı özgün ve derleme makaleler yayımlamaktadır. Makaleler için başvuru ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın Süreci
Makalelerin süreçlerine yönelik tüm yazarlar düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler editör kurulu ön değerlendirme süreci sonrası alan editörlerine yönlendirilerek yine alan uzmanı iki hakeme gönderilmektedir. Hakem geri dönüşleri 6-8 hafta arasında değişmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilmektedir. Kabul alan makaleler sıradaki sayı için yayın sürecine girmektedir. Süreçle ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar adresinden erişilebilir.

Makale başvurularınızı DergiPark sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar bağlantısını kullanarak gönderebilirsiniz. Gönderilecek makalelerin derginin ana sayfasında yer alan “Makale Yazım Kuralları” kısmında belirtilen esaslara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi Editör Kurulu
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Merkezi Lefkoşa
E-Posta: issar.info@neu.edu.tr
Internet: https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar