Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu kapsamda, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ve YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır ( https://publicationethics.org/ https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-…).

Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır. Derginin yayın politikası çerçevesinde, temel amaç, genel çerçevede tüm sosyal bilimler başlığı altındaki bilim dallarına açık olmakla birlikte özelde ise iletişim ve sanatın diğer disiplinlerle ilişkileri üzerine odaklanarak makalelere yer vermektir.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Merkezinin Türkçe ve İngilizce olarak, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerinin, farklı perspektiflerden hareketle, alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün akademik araştırmaları, yılda iki Sayı (Kış/Ocak, Yaz/Temmuz) basılı ve elektronik olarak uluslararası yayınlayan, açık erişimli (open-access), çift-taraflı kör (double-blind) hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Değerlendirme Süreci
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi için gönderilen akademik çalışmalar, öncelikli olarak, derginin odak ve kapsamına uygunluk açısından editör kurulu ön değerlendirmesinden geçer. Uygun bulunan çalışmalar, alan editörüne aktarılarak, alana uygun belirlenecek çift hakeme değerlendirme amacıyla gönderilir. Çift Kör hakem (double-blind peer review) uygulaması geçerli olup akademik çalışma sahiplerine ait bilgiler hakem tarafından görülemez. Hakemlere biçimsellik ve orijinallik açısından incelemelerini tamamlamaları amacıyla 45 gün süre tanınır
.
Hakemlerden raporları sonucunda,
1. Başvuruyu kabul et (hiçbir düzenlemeye ihtiyaç yoktur),
2. Küçük düzenleme gerekli (Yazar kendisine belirtilen küçük düzeltmeleri yaparsa kabul edilir),
3. Büyük düzenleme gerekli (Yazar kendisine belirtilen önemli düzeltmeleri yaparsa kabul edilir),
3. Başvurusunu reddet (yazı standartların altındaysa)
Seçeneklerinden birini belirtmek durumundadır.
Hakemlerden bir “başvuruyu kabul et”, bir “başvuruyu reddet” değerlendirmesi gelmesi durumunda; makale biçimsellik ve orijinallik açısından incelenmek üzere, 3. bir hakeme gönderilir.
Daha sonra konuya ilişkin tüm değerlendirmeler yazara gönderilir. Dil ya da yazı stili standartların altındaysa biçimsel değişiklik istenebilir. Çalışmaların yayını ile ilgili son karar, editör kurulu tarafından verilir.
Yazarlara makale önerilerini yazarken yol göstermesi için derginin kullandığı tüm değerlendirme formlarını (biçim ve içerik ön değerlendirme, alan editörü ve hakem formları) dergi web sitesinden indirerek incelemeleri tavsiye edilir.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2792-0968

Makale Çağrısı – Temmuz 2024
(Cilt 3 – Sayı 1)

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,
Yayın hayatına 2022 yılında 1. Cilt 1. Sayısı ile başlayan Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki yayın yapan açık erişimli çift hakem sürecine tabi uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerinin, farklı perspektiflerden hareketle, alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün akademik araştırmalarla desteklendiği tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi disiplinlerine ait olan teorik ve/veya uygulamalı özgün ve derleme makaleler yayımlamaktadır. Makaleler için başvuru ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın Süreci
Makalelerin süreçlerine yönelik tüm yazarlar düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler editör kurulu ön değerlendirme süreci sonrası alan editörlerine yönlendirilerek yine alan uzmanı iki hakeme gönderilmektedir. Hakem geri dönüşleri 6-8 hafta arasında değişmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilmektedir. Kabul alan makaleler sıradaki sayı için yayın sürecine girmektedir. Süreçle ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar adresinden erişilebilir.

Makale başvurularınızı DergiPark sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar bağlantısını kullanarak gönderebilirsiniz. Gönderilecek makalelerin derginin ana sayfasında yer alan “Makale Yazım Kuralları” kısmında belirtilen esaslara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi Editör Kurulu
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Merkezi Lefkoşa
E-Posta: issar.info@neu.edu.tr
Internet: https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar