e-ISSN: 2602-2206
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Adnan DEMİRCAN
Kapak Resmi
       
Bu dergi 2017-2019 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2019 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2019 - Sayı: 5

Araştırma Makalesi

3. HÂTIB B. EBÎ BELTEʻA VE HAYATI

Kitap İncelemesi

1. Abbâsîler Döneminde Vezirlik