Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yaratılış Mı Evrim Mi?, Der. Andrew J. Petto - Laurie R. Godfrey, Çev. Çağatay Tarhan - Önder Kılıç - Şeyma Eren, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017 (1. Baskı, 448 Sayfa)

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 2, 77 - 81, 28.12.2020

Öz

İnsanoğlunun yaşadığı her dönemde önemini koruyan temel sorulardan biri de nasıl var olduğumuz sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlar genellikle içinde doğup büyüdüğümüz kültürün bir unsuru olarak şekillenmektedir. Türlerin kökenine dair sunulan argümanlar Darwin’in 1859’da Türlerin Kökeni adlı kitabının yayınlanmasıyla çeşitlilik kazanmıştır. Teistik dinlerin ortak bakış açısının ürünü olarak geliştirilen yaratılış bakış açısı, Darwin’in evrim kuramı neticesinde yeniden yorumlanmaya başlanmıştır. “Yaratılış Mı Evrim Mi?” adlı bu eserde, bilim adamları tarafından Darwin’in evrim kuramının ABD’deki etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bir tarafta genellikle ateist veya agnostik bakış açısıyla yaratıcı bir Tanrı’ya dair hiçbir kanıt görmeyen ve ihtiyaç duymayan doğalcı evrimciler; orta bir noktada inançlı Hristiyanlardan oluşan teolojik yönden Tanrı’nın dünyayı evrim aracılığıyla yarattığına inanan teist evrimciler; diğer tarafta ise doğalcı evrimi reddeden ve doğanın karmaşıklığında akıllı bir tasarımcıya dair kanıtlar gördüklerini iddia eden, ancak genellikle dünyadaki yaşamın eskiliğini kabul eden akıllı tasarım kuramcıları mevcuttur. Evrim ve yaratılış bağlamında ele alınan bu eserde; ilk olarak yaratılışçılık fikri, yaratılışçılığın bilimsel şekli olarak akıllı tasarım hareketi detaylı olarak incelenmiştir. Daha sonra ise evrim kuramı detaylı olarak tahlil edilmiş ve evrimin bilimsel bir süreç olup yeni yaklaşımlarla ilerlemeye açık bir yapı olduğu gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Andrew J. Petto - Laurie R. Godfrey (der.), Yaratılış Mı Evrim Mi?, Çev. Çağatay Tarhan - Önder Kılıç - Şeyma Eren, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2017, 1. Baskı, 448 sayfa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Enes SADAN 0000-0002-2947-5056

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SADAN, E. (2020). Yaratılış Mı Evrim Mi?, Der. Andrew J. Petto - Laurie R. Godfrey, Çev. Çağatay Tarhan - Önder Kılıç - Şeyma Eren, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017 (1. Baskı, 448 Sayfa). Artuklu İnsan Ve Toplum Bilim Dergisi, 5(2), 77-81.