e-ISSN: 2980-2199
Başlangıç: 2023
Yayımcı: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kapak Resmi
 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergiye uluslararası ticaret, uluslararası finans, uluslararası pazarlama ve uluslararası işletmecilik konuları başta olmak üzere sosyal bilimler temalı makaleler kabul edilmektedir. Dergiye ait tüm süreçler sadece DergiPark üzerinden yürütülmektedir.

Makale yayın başvuruları Türkçe veya İngilizce dillerinde yapılabilmektedir. Makaleler yazım kurallarına uygun olmalıdır. Aksi takdirde makaleler dergimize kabul edilmemektedir. Yazım kurallarına uygun olan ve editör ön değerlendirmesinden geçen her makale hakem değerlendirmesi için çift kör hakeme gönderilir. Benzerlik/intihal raporu dergi tarafından alınmaktadır. Hakem raporları olumlu olan makaleler yayımlanacakları ilk sayı için sıraya alınır. Süreçlerin en az bir ay sürebileceği dikkate alınarak makale başvuruları yapılmalıdır.

Başvurusu yapılan makalelerin “insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanması” süreçlerini içermesi durumunda çalışmanın niteliğine bağlı olarak Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunludur. Bu tarz içerikli çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesi olmadan başvuru yapılmamalıdır.

Bir sayıda bir yazarın -ortak yazarlı çalışmalar da dahil olmak üzere- en fazla bir çalışması yer alabilir.

Dergiye başvuru yapan tüm yazarların “Telif Hakkı Devir Formu” doldurması zorunludur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Dergisi Editörlüğü
İletişim Dergi Tarihçesi