Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2020, Cilt: 19 Sayı: 39, 1007 - 1021, 27.12.2020
https://doi.org/10.46928/iticusbe.768433

Öz

Bu araştırmanın amacı, Yaratıcı Takım İklimi Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yapmaktır. Özellikle yeni dünya düzeninde, örgütlerin rekabet sürecini başarılı bir şekilde yönetmesinin altında bireylerin ve takımların yaratıcı eylem ve düşüncelerinin önemli bir rolü olması nedeniyle, tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılabilecek Yaratıcı Takım İklimi Ölçeğinin Türk kültüründe değerlendirilmesi önemli görülmüştür. Türkçe literatürde söz konusu ölçeğin geçerlemesini test eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın çalışma grubuna Mersin ve Ankara illerindeki iki farklı sektörün çalışanları dahil edilmiştir. Analizler neticesinde söz konusu ölçeğin orijinal ölçekle uyum gösterdiği ve Türkiye’deki farklı sektörler üzerinde yaratıcı takım iklimi algısının ölçülmesinde güvenilir bir ölçme aracı olduğuna dair güçlü kanıtlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, İ., & Beydilli, E. T. (2018). İş stresi ve yaratıcılık süreci ilişkisi: Kütahya’daki mutfak çalışanları üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 283-307.
 • Anderson, N.,Potočnik, K. ve Zhou,J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state of the science review, prospective commentary ,and guiding framework. Journal of Management, 40(5), 1297–1333.
 • Anderson , R., Glynn, M. A., & Kazanjian, R. K. (1999). Multi level theorizing about creativity in organizations: a sense making perspective. The Academy of Management Review, 24(2), 286–307.
 • Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76(5), 77-87.
 • Baer, M., Oldham, G. R., Jacobsohn, G. C., & Hollingshead, A. B. (2008). The personality composition of teams and creativity: The moderating role of team creativity confidence. The Journal of Creative Behavior, 42, 255-282.
 • Brislin, R. W., Lonnerwalter J., & Thorndike R. M. (1973). Cross-Cultural Research Methods. New York: John Wiley-Sons Publication.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Byrne, B. M. (1994). Structural Equation Modeling With EQS and EQS/Windows. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the ınternal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and Applications. CA: Sage.
 • Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity an dinnovation. European Journal of Work and Organization Psychology, 5(1), 105–123.
 • Ellis, S. C., Henry, R. M., & Shockley, J. 2010. Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment. Journal of Operation Management, 28(1), 34-46.
 • Eltantawy, R. A., & Giunipero, L. 2013. An empirical examination of strategic sourcing dominant logic: Strategic sourcing centricity. Journal of Purchase Supply Management, 19, 215-226.
 • Englyst, L., Jorgensen, F., Johansen, J., & Mikkelsen, O. S. (2008). Commodity team motivation and performance. Journal of Purchase Supply Management, 14(1), 15-27.
 • Eren, E., & Gündüz, H. (2002). İş çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5, 65-84.
 • Gündüz Çekmecelioğlu, H., & Gökkaya, H. (2019). İşin önemi ve yönetici desteğinin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 195-215.
 • Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. Prentice Hall.
 • Hardt, C. W., Reinecke, N., & Spiller, P. (2007). Inventing the 21st century purchasing organization. Mckinsey Quarterly, 4, 114-124.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1995). In Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications. R. H. Hoyle (Ed.), Evaluating Model Fit. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Isaksen, S. G. (1990). Educational implications of creativity research: an updated rationale for creative learning. In K. Gronhaug & G. Kaufmann (Eds.). Innovation: a cross disciplinary perspective (pp.167-203). Oslo: Norwegian University Press.
 • John-Steiner, V. (2000). Creative Collaboration. New York: Oxford University Press.
 • Kalaycı, Ş. (2006). Faktör analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Kiratli, N., Rozemeijer, F., Hilken, T., De-Ruyter K., & De-Jong, A. (2016). Climate setting in sourcing teams: Developing a measurement scale for team creativity climate. Journal of Purchasing & Supply Management, 22, 196-204.
 • Küçükaslan Ekmekçi, A., & Tekin, B. (2011). The examination of the relationship between creativity and work environment factors with a research in White- goods sector in Turkey. Öneri Dergisi, 9(35), 51-74.
 • Meydan, C., & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Meyers, L.S., Gamst, G. C., & Guarino, C. (2005). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation, SAGE Publications.
 • Mohrman, S., Cohen, S., & Mohrman, A. (1995). Designing Team Based Organizations: New Forum For Knowledge Work. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Monaco, F. F., & Guimaraes, V. N. (2007). Creativity and innovation in the context of team-work: An Evaluation in the self-management cells and quality control circles of Ambev S. C. Branch. Brazilian Administration Review, 4(1), 21-34.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York, London: McGraw-Hill.
 • Paulus, P. B., & Coşkun, H. (2012). In Group processes. Levin, J. M. (Ed.), Group Creativity. Amsterdam: Elsevier, 215-239.
 • Paulus, P. B., & Kenworthy, J. B. (2018). In Team Creativity. Reiter-Palmon, R. (Ed.), Overview of Team Creativity and Innovation. Oxford University Press.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R.G. (2004). A Beginner's Guide To Structural Equation Modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sekaran, U. (1992). Research Methods For Business. Canada: John Wiley ve Sons, Inc.
 • Sozo, V., & Ogliari, A. (2019). Stimulating design team creativity based on emotional values: A study on idea generation in the early stages of new product development processes. International Journal of Industrial Ergonomics, 70, 38-50.
 • Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioural Research, 25, 173-180.
 • Wu, Z., & Pagell, M. (2011). Balancing priorities: Decision- making in sustainable supply chain management. Journal of Operation Management, 29(6), 577-590.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nazmiye Ülkü Pekkan 0000-0001-7298-0552

Abdullah Çalışkan 0000-0001-5746-8550

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 14 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 6 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 19 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Pekkan, N. Ü., & Çalışkan, A. (2020). YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1007-1021. https://doi.org/10.46928/iticusbe.768433