e-ISSN: 2147-7469
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında  Türkistan ile Kafkaslardan Balkanlar ve Ortadoğu'ya uzanan geniş Avrasya Bölgesi ile ilgili farklı disiplinlerde hazırlanmış bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Avrasya coğrafyası ile ilgili uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk, kültürel ve bölgesel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalara yer vermektedir.


2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. Orta Asya Jeopolitiğinin Nüfus Parametresi Üzerinden İncelenmesi

Kitap İncelemesi

7. Dağlık Karabağ Sorunu’na Yönelik Politikalar

Kitap İncelemesi

8. Azerbaycan Düşünce Tarihine Kapsamlı Bir Bakış