Avrasya İncelemeleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-7469 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/avid/home


Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında  Türkistan ile Kafkaslardan Balkanlar ve Ortadoğu'ya uzanan geniş Avrasya Bölgesi ile ilgili farklı disiplinlerde hazırlanmış bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Avrasya coğrafyası ile ilgili uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk, kültürel ve bölgesel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalara yer vermektedir.


Avrasya İncelemeleri Dergisi

e-ISSN 2147-7469 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/avid/home
Kapak Resmi


Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) sosyal bilimler alanında  Türkistan ile Kafkaslardan Balkanlar ve Ortadoğu'ya uzanan geniş Avrasya Bölgesi ile ilgili farklı disiplinlerde hazırlanmış bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Avrasya coğrafyası ile ilgili uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk, kültürel ve bölgesel çalışmalar gibi farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalara yer vermektedir.


Cilt 10 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Türkiye’deki Musevilerin Lozan’daki Haklarından Feragatı ve Hahambaşılık Makamının Yetkilerinin Kısıtlanması
  Sayfalar 1 - 38
  Reyhan GÜLŞEN
 2. Rusya Federasyonu’nda Baltık Denizi’nden Kuzey Buz Denizi’ne İç Su Yolları ile Ulaşımının Dünü, Bugünü ve Yarını
  Sayfalar 39 - 62
  Hüseyin KARABULUT
 3. Rus Raporlarında Türkistan İsyanı (1916-1917)
  Sayfalar 63 - 82
  Ömer KARATAŞ
 4. Azerbaycan’ı Zafere Götüren Büyük Taarruz: 44 Günlük Savaşın Anatomisi
  Sayfalar 83 - 106
  Ali ASKER, Zeynep Gizem ÖZPINAR
 5. Osmanlılarda Seyahatnȃme Kültürü ve Antalyalı Halil Salim’in Anadolu ve Rumeli’ye Bir Küçük Seyȃhat Yȃhud Her Yerde Terakkȋ İsimli Risalesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 107 - 132
  Mustafa Kemal SİNCER
 6. Преимущества И Недостатки Дистанционного Обучения Рки В Турции С Использованием Информационных Технологий
  Sayfalar 133 - 148
  Güneş SÜTCÜ, Elizaveta GOGUNOKOVA
 7. Politics, Society and Violence: The Role of the Indian Police in the 2002 Gujarat Riots
  Sayfalar 149 - 166
  Osman ÜLKER
 8. Kura ve Aras Nehirlerinin Azerbaycan Aran (Kür-Araz) Bölgesi Açısından Jeoekonomik Önemi
  Sayfalar 167 - 192
  Neşe YEŞİLBAŞ, Kaan KAPAN
 9. Mevlüt Akçapa, Rus Dış Politikasında Etkili Bir Aktör: Gazprom, Putin Dönemi Rusya-Sırbistan İlişkilerinde Enerji Faktörü, Bursa: Dora Basım Yayın, 2020, 260 s. ISBN: 978-605-2471-81-4
  Sayfalar 193 - 196
  Berat ALİ
 10. Alaeddin Yalçınkaya ve Derya Tuğlu, Avrasya Stratejileri: İlişkiler, Örgütler, Politikalar, Ankara: Astana Yayınları, 2020, 413 s. ISBN: 978-605-5010-29-4
  Sayfalar 197 - 202
  Mehmet Serhan KAPLAN
 11. İshak Turan*. Çin’in Enerji Güvenliği Politikası: Kuşak Yol İnisiyatifi ve Avrasya’da “Yeni Büyük Oyun”, Nobel yayınları, Ankara 2020.
  Sayfalar 203 - 208
  Ali ASKER, Mustafa Cem KOYUNCU