e-ISSN: 2147-7469
Başlangıç: 2012
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 1924 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk araştırma enstitüsü unvanına sahip, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında; Türkistan’dan Kafkasya’ya, Balkanlar’dan Önasya'ya uzanan Avrasya Bölgesi ile ilgili sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda hazırlanmış bilimsel çalışmaları, akademik dünya ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
2012 yılında ilk sayısı çıkan Avrasya İncelemeleri Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. TR Dizin tarafından izleme sürecinde olan Avrasya İncelemeleri Dergisi halen Index Islamicus, Research Bible (Academic Research Index), Social Science Research Network (SSRN), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), EBSCO ve DOAJ tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.