ISSN: 0255-674X
e-ISSN: 2718-0042
Başlangıç: 1976
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nin yayını olan Dilbilim Dergisi, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere yayınlanan, çok dilli bilimsel bir dergidir. 1976 yılında kurulmuştur.

Dilbilim Dergisi, esas olarak sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında dilbilim ile ilgili konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlar. Derginin amacı dilbilim konusunda kaliteli makaleler yayınlayarak alana ilişkin bilgiye katkıda bulunmaktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Dilbilim Dergisi’nin kapsamı dilbilim, göstergebilim, edebiyat, çeviri çalışmaları ve öğrenme bilimleri ve ilgili alanlardan oluşur. Dergi, Türkçe, Fransızca ve İngilizce araştırma, derleme, kısa bildiri makaleleri yayınlar.

Derleme

Türkiye’de Uygulanan İlk Okul Türkçe Öğretim Programı ile Fransa’da Uygulanan İlk Okul Fransızca Öğretim Programının Kıyaslanması

Derleme

Heritage Language Acquisition and Maintenance of Turkish in The United States: Challenges to Teaching Turkish as a Heritage Language