Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Konteyner Mimarisi ve Yurt Yapıları Olarak Kullanımının İncelenmesi, Burdur-Isparta İlleri Örneği

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 16, 142 - 157, 15.12.2017
https://doi.org/10.16950/iujad.337293

Öz

Nakliye konteynerleri düşük maliyetleri, standart boyutları, sağlam strüktürleri, bir araya gelebilme özellikleri, tasarım amaçlı müdahalelere uygun olmaları ve kolay taşınabilir olmaları nedeni ile mimari mekan organizasyonunda çeşitli kullanımlarda karşımıza çıkmaktadır.

Biçimsel ve mekansal alternatifler sunan tasarlanmış konteyner birimleri, farklı kullanım alanları oluşturabilme potansiyeline de sahiptirler. Bu kullanım alanları arasında yer alan yurt yapıları da konteyner yapıları için en uygun çözümlerden bir tanesidir. Üniversite öğrencileri için sürdürülebilir, uygun maliyetli yaşanabilir alanlar nakliye konteynerleri ile sağlanabilir.  

Bu çalışmada ülkemizin de sorunlarından bir tanesi olan üniversite öğrencilerinin barınma sorununa bir çözüm oluşturmak ve eğitim maliyetlerini azalmak için Burdur ve Isparta illeri bazında alternatif yapı kullanımları araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, A. 2011. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde, Türkiye’de Denizyolu Konteyner Taşımacılığı Ve Limanların Ekonomideki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayazit, O. 2015. Tehlikeli Sıvı Dökme Yük Taşımacılığının Karşılaştırmalı Analizi: Kimyasal Tankerler Ve Tank Konteynerler Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Beyatlı, C. 2010. Acil Durum Barınakları ve Bir Barınak Olarak Acil Durum Konteyner Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Ceylan, H. 2005. İzmir Limanı’na Yapılacak Ek Konteyner Terminalini Depolama ve Elleçleme Kapasitesinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Giriunas, K., Sezen, H, and Dupaix, R., B. 2012. Evaluation, modeling, and analysis of shipping container building structures, Engineering Structures43 (2012): 48-57.
 • Hacıalibeyoğlu, F. 2005. Mimarlıkta Devingenlik Devingen Bir Ürün Olarak Konteyner, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Islam, H., Zhang, G., Setunge, S., Bhuiyan, M. 2016. Life cycle assessment of shipping container home, A sustainable construction, Energy and Buildings, 128 (2016): 673-685.
 • Kamali, M., Hewage, K. 2016. Development of performance criteria for sustainability evaluation of modular versus conventional construction methods, Journal of Cleaner Production 62(2016)1171–1183.
 • Lawson RM, Ogden RG, Bergin R. 2012. Application of modular construction in high-rise buildings, JArchitEng, 2012;18(2):148–54.
 • Özdemir, Ü. 2011. Türk Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Sorunun Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Sawyers, P. 2008. Intermodal shipping container small steel buildings, sf:56.
 • Socrates, N. 2012. Container Homes,Online Portfolio, sf:23.
 • Smith, J. D. 2006. Shipping containers as building components. Unpublished master's thesis, England: Creative Commons Attribution-Non-Commercial.
 • Thatcher, W. 2014. Build A Container Home.
 • Uittenbroek, C., Macht, W. 2009. Sustainable Containers: Cost-Effective Student Housing. Quarterly & Urban Development Journal, 53-60.
 • URL1, 2011. http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=erisilk&month=28-01-2014&group =13 &gblog=2, (Erişim Tarihi: 19.10.2016).
 • URL2, 2014. Lloyd Alter, Design, Modular Design, May 12;2014, The Lotus House at Casa Metta Casa Cúbica turns shipping container into vacation villa, http://www.treehugger.com/ modular-design/casa-cubica-turns-shipping-container-vacation-villa.html, (Erişim Tarihi: 15.02.2017).
 • URL3, 2012. Designboom architecture shigeru ban: onagawa temporary container housing +community center, http://www.designboom.com/ architecture/ shigeru- ban- onagawa- temporary- container- housing community-center/ sep 27, (Erişim Tarihi: 11.02.2017).
 • URL4, 2011. Eda Utku, http://www.arkitera.com/haber/548/depreme-karsi-konteyner-mimarisi, (Erişim Tarihi: 20.10.2016).
 • URL5, 2017. Yüksek Öğretim Kurumu, http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz, (Erişim Tarihi: 21.02.2017).
 • URL6, 2017. Yüksek Öğretim Kurumu, Öğrenci sayıları özet tablosu, https://istatistik.yok. gov.tr/, (Erişim Tarihi: 25.02.2017).
 • URL7, 2017. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 2015 Yılı Faaliyet Raporu, (Erişim Tarihi: 26.02.2017).
 • URL8, 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, http://oidb.mehmetakif.edu.tr/ogrenci-sayilari. Aspx, (Erişim Tarihi: 23.02.2017). URL9, 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğrenci İstatistikleri, https://obs.sdu.edu.tr/Public/AnalizIndex .aspx, (Erişim Tarihi: 23.02.2017). URL10, 2017. MIMOA mi modern architecture, Student Housing Oslofjordweg, https://www.mimoa.eu/ projects/ Netherlands/ Amsterdam/ Studenthousing%20Oslofjordweg/?abvar4&utm_expid=3171585-1.İHYM NB23QCiOMIk1Kk8dAQ.4&utm_referrer=https%3A2F%2Fwww.google.com.tr%2F, (Erişim Tarihi: 09. 01.2017).
 • URL11, 2012. Student Housing Complex Designed From 100 Recycled Shipping Containers In France By OLGGA, The Tech Journal, 12;2012, https://ekovillage.wordpress.com/2012 /03/12/student-housingcomplex-designed-from-100-recycled-shipping-containers-infrance -by-olgga-thetechjournal/, (Erişim Tarihi: 10.02.2017).
 • URL12, 2017. Student Housing, http://quicksmarthomes.com/applications/student-housing.aspx, (Erişim Tarihi: 15.02.2017).
 • URL13, 2017. Tempohousing, http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen/, (Erişim Tarihi: 22.01. 2017 ).
 • URL14, 2017. Cité A Docks Student Housing, http://abduzeedo.com/cite-docks-student-housing, (Erişim Tarihi: 15.01.2017).
 • URL15, 2017. Spacebox studios Wittenborg University of Applied Sciences, http://www.Wittenborg.eu/ spacebox-studios.htm, (Erişim Tarihi: 19.02.2017).
 • Vei, W., Voellm, D.,J. 2016. July, Container Hotel and Prefab Bungalow: modular building construction in Chına, HVS.
 • Yur, T. 2011. Deniz Ticaretinde Boş Konteynerin Yeniden Konumlandırılması ve Türkiye’ye Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi Aralık
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Bora BİNGÖL
Makü
0000-0001-9644-0921
Türkiye


Ayşe Betül GÖK
0000-0001-6819-1614

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 8 Eylül 2017
Kabul Tarihi 10 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 16

Kaynak Göster

APA Bingöl, B. & Gök, A. B. (2017). Konteyner Mimarisi ve Yurt Yapıları Olarak Kullanımının İncelenmesi, Burdur-Isparta İlleri Örneği . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 7 (16) , 142-157 . DOI: 10.16950/iujad.337293