Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 19, Sayfalar 93 - 106 2019-06-30

THE EFFECT OF EPHEMERAL AND NEW ENVIRONMENTAL DESIGNS
GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI

Burçin ÜNAL [1] , Burçin ÜNAL [2] , Burçin Ünal [3]


ÖZET

Geçiciliğin etkisi ve yeni çevre tasarıları; yaşamsal/kültürel olanı kimi zaman koruma, dönüştürme kimi zaman da yeniden düzenleme adına çevresel verilerin sanatsal bir ifade şekli olan çevresel sanat, arazi sanatı, toprak sanatı bağlamında açılımlarını içermektedir. 

Çevresel sanat, doğal ve kentsel çevre ile ilgili sosyal veya siyasi konuları ele alarak,  belirli bir ideoloji üzerinden sanatın uygulama alanlarını, uygulanma sınırlarını genişleten bir sanat yaklaşımıdır. Çevresel sanatın,  dış fiziki çevrede geniş mecralı uygulamaları biçimsel olarak enstalasyon üzerine temellenir.  Terim olarak 1960’ların sonlarında kullanıma giren çevresel sanat genellikle Arazi sanatı ile yakından ilişkilendirilmesinin yanı sıra toprak sanatı ve eko sanat yaklaşım ve tasarıları ile de ortak yanlarının bulunmasına rağmen formal, içerik ve ideoloji bakımından farklılıklar taşır. 1960’ların sonlarında avangard bir ifade şekli, protest bir tavır olarak Arazi sanatı ile ortaya çıkan bu yapılanma, sosyo-kültürel ataklarla etkileşimli olarak 1970’lerde Avrupa’ya, 1980 ve günümüze uzanan süreçte ise küresel sorunlara işaret ederek, çözüm üretmek amacıyla evrensel bir boyuta taşınır.

Anahtar Kelimeler: Doğa-Sanat, Arazi Sanatı/Yeryüzü Sanatı (Land Art), Toprak Sanatı, Çevresel Sanat, Geçiciliğin Etkisi, Çevre Tasarıları

 

ABSTRACT

The effect of ephemeral new environmental designs; include the discloses of environmental data in the context of  an artistic expression of them by the way of environmental art, land art and earth art for conservation, transformation and sometimes reorganization of the vital / cultural things.

Environmental art is an artistic approach that explores social and political issues related to the natural and urban environment and extends the application areas of art through a specific ideology. Broad-scale applications of environmental arts in the external physical area are formally based on installation. The environmental art as a term used firstly in the late 1960s is often closely related with Land Art, but also has some common perspectives with earth art approaches/designs, despite the fact that there are differences among them in formal, content and ideological contexts. In the late 1960s, this structure, which emerged with Land Art as an avant-garde, protest attitude, began to be influential in Europe in the 1970s, interacting with socio-cultural issues. Then, in 1980 and in the process of day-to-day, it has become a universal dimension in order to produce solutions by pointing out global problems.

In this article, the dialectic of the changing concept of nature from the past to the present, in particular, Land art and Earth Art , environmental art and environmental designed by artists  who work the projects were examined in the context of the general.

Keywords: Nature- Art, Land Art, Earth Art, Environmental Art, The Effect of Ephemeral, Environmental Designs

Arazi Sanatı/Yeryüzü Sanatı (Land Art), Toprak Sanatı, Çevresel Sanat, Geçiciliğin Etkisi
 • KAYNAKLAR Antmen, A., (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Beardsly, J., (2011) . Landscape Body Dwelling Charles Simonds at Dumbarton Oaks. China:Everbest Printing Company Ltd.
 • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji( Art&Ecology Now) (Çev. Gözgü, E.,, Adam, Y.), Akbank Kültür Sanat Dizisi: 82, İstanbul: Lal Yay.
 • Grande, J.K., (2004). Art Nature Dialogues: İnterviews with Environmental Artists. New York: State University of New York Press
 • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün (Çev. Akınhay, O.), Art and Today. London:Phaidon Press, Akbank Kültür Sanat Dizisi:78
 • Harrison C. ve Wood P. (Ed.), (2011) Sanat ve Kuram 1900 - 2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Kastner, J., (1998). Land and Environmental Art . London: Phaidon Press
 • Karavit, C., (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • Saehrendt, S., Kittl, S.T., (2009). Bunu Ben de Yaparım! Modern Sanat Kullanma Kılavuzu (Çev. Yılmazer, Z.A.), Ayrıntı:677, Sanat ve Kuram Dizisi:33, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Karavit, C. (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • GÖRSEL KAYNAKLAR URL 1.https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/spiral-hill-1971. Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 2. https://tr.redsearch.org/images/5169426#images-13 . Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 3. https://preview-art.com/nancy-holt-rock-rings-stone-enclosure-detail/ .Erişim tarihi:17.05.2019
 • URL 4. http://ekstrakt.me/2011/08/richard-long/
 • URL 5 http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/category/art/dennis-oppenheim/ . Erişim tarihi:11.05.2019
 • URL 6 http://charles-simonds.com/index2.html Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 7 http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/symbolic-action-performativity-in-contemporary-art-part-3-1?overrideMobileRedirect=1.Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 8 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-1 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 9 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-5 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 10 http://idaaf.com/christo-and-jeanne-one-artist-in-two bodies/aba64ad3a68a0da63dc7c3815e64f4ce/.Erişim tarihi:15.05.2019
 • URL 11 https://christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain Erişim tarihi:16.05.2019
 • URL 12 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/a/walter-de-maria-the-lightning-field. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 13 https://rs108814p2.wordpress.com/2017/07/24/time-landscape/. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 14 http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/stoneline.html. Erişim tarihi:19.05.2019
 • URL 15 https://www.vulture.com/2013/07/walter-de-maria-new-york-earth-room-saltz.html Erişim tarihi: 20.05. 2019
 • URL 16 https://padlet.com/551164/h1txinxlylao. Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 17 https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391 Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 18 http://www.next-after-this.com/2011/09/profile-andy-goldsworthy_27.html Erişim tarihi: 21.05.2019
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2773-8115
Yazar: Burçin ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2773-8115
Yazar: Burçin ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2773-8115
Yazar: Burçin Ünal (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { iujad568356, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {93 - 106}, doi = {10.16950/iujad.568356}, title = {GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Burçin and ÜNAL, Burçin and Ünal, Burçin} }
APA ÜNAL, B , ÜNAL, B , Ünal, B . (2019). GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 93-106 . DOI: 10.16950/iujad.568356
MLA ÜNAL, B , ÜNAL, B , Ünal, B . "GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 (2019 ): 93-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujad/issue/47468/568356>
Chicago ÜNAL, B , ÜNAL, B , Ünal, B . "GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 (2019 ): 93-106
RIS TY - JOUR T1 - GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI AU - Burçin ÜNAL , Burçin ÜNAL , Burçin Ünal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16950/iujad.568356 DO - 10.16950/iujad.568356 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 106 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.568356 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.568356 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI %A Burçin ÜNAL , Burçin ÜNAL , Burçin Ünal %T GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 9 %N 19 %R doi: 10.16950/iujad.568356 %U 10.16950/iujad.568356
ISNAD ÜNAL, Burçin , ÜNAL, Burçin , Ünal, Burçin . "GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 9 / 19 (Haziran 2019): 93-106 . https://doi.org/10.16950/iujad.568356
AMA ÜNAL B , ÜNAL B , Ünal B . GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; 9(19): 93-106.
Vancouver ÜNAL B , ÜNAL B , Ünal B . GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; 9(19): 106-93.