Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 93 - 106, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.568356

Öz

ÖZET

Geçiciliğin etkisi ve yeni çevre tasarıları; yaşamsal/kültürel olanı kimi zaman koruma, dönüştürme kimi zaman da yeniden düzenleme adına çevresel verilerin sanatsal bir ifade şekli olan çevresel sanat, arazi sanatı, toprak sanatı bağlamında açılımlarını içermektedir. 

Çevresel sanat, doğal ve kentsel çevre ile ilgili sosyal veya siyasi konuları ele alarak,  belirli bir ideoloji üzerinden sanatın uygulama alanlarını, uygulanma sınırlarını genişleten bir sanat yaklaşımıdır. Çevresel sanatın,  dış fiziki çevrede geniş mecralı uygulamaları biçimsel olarak enstalasyon üzerine temellenir.  Terim olarak 1960’ların sonlarında kullanıma giren çevresel sanat genellikle Arazi sanatı ile yakından ilişkilendirilmesinin yanı sıra toprak sanatı ve eko sanat yaklaşım ve tasarıları ile de ortak yanlarının bulunmasına rağmen formal, içerik ve ideoloji bakımından farklılıklar taşır. 1960’ların sonlarında avangard bir ifade şekli, protest bir tavır olarak Arazi sanatı ile ortaya çıkan bu yapılanma, sosyo-kültürel ataklarla etkileşimli olarak 1970’lerde Avrupa’ya, 1980 ve günümüze uzanan süreçte ise küresel sorunlara işaret ederek, çözüm üretmek amacıyla evrensel bir boyuta taşınır.

Anahtar Kelimeler: Doğa-Sanat, Arazi Sanatı/Yeryüzü Sanatı (Land Art), Toprak Sanatı, Çevresel Sanat, Geçiciliğin Etkisi, Çevre Tasarıları

 

ABSTRACT

The effect of ephemeral new environmental designs; include the discloses of environmental data in the context of  an artistic expression of them by the way of environmental art, land art and earth art for conservation, transformation and sometimes reorganization of the vital / cultural things.

Environmental art is an artistic approach that explores social and political issues related to the natural and urban environment and extends the application areas of art through a specific ideology. Broad-scale applications of environmental arts in the external physical area are formally based on installation. The environmental art as a term used firstly in the late 1960s is often closely related with Land Art, but also has some common perspectives with earth art approaches/designs, despite the fact that there are differences among them in formal, content and ideological contexts. In the late 1960s, this structure, which emerged with Land Art as an avant-garde, protest attitude, began to be influential in Europe in the 1970s, interacting with socio-cultural issues. Then, in 1980 and in the process of day-to-day, it has become a universal dimension in order to produce solutions by pointing out global problems.

In this article, the dialectic of the changing concept of nature from the past to the present, in particular, Land art and Earth Art , environmental art and environmental designed by artists  who work the projects were examined in the context of the general.

Keywords: Nature- Art, Land Art, Earth Art, Environmental Art, The Effect of Ephemeral, Environmental Designs

Kaynakça

 • KAYNAKLAR Antmen, A., (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Beardsly, J., (2011) . Landscape Body Dwelling Charles Simonds at Dumbarton Oaks. China:Everbest Printing Company Ltd.
 • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji( Art&Ecology Now) (Çev. Gözgü, E.,, Adam, Y.), Akbank Kültür Sanat Dizisi: 82, İstanbul: Lal Yay.
 • Grande, J.K., (2004). Art Nature Dialogues: İnterviews with Environmental Artists. New York: State University of New York Press
 • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün (Çev. Akınhay, O.), Art and Today. London:Phaidon Press, Akbank Kültür Sanat Dizisi:78
 • Harrison C. ve Wood P. (Ed.), (2011) Sanat ve Kuram 1900 - 2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Kastner, J., (1998). Land and Environmental Art . London: Phaidon Press
 • Karavit, C., (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • Saehrendt, S., Kittl, S.T., (2009). Bunu Ben de Yaparım! Modern Sanat Kullanma Kılavuzu (Çev. Yılmazer, Z.A.), Ayrıntı:677, Sanat ve Kuram Dizisi:33, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Karavit, C. (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • GÖRSEL KAYNAKLAR URL 1.https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/spiral-hill-1971. Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 2. https://tr.redsearch.org/images/5169426#images-13 . Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 3. https://preview-art.com/nancy-holt-rock-rings-stone-enclosure-detail/ .Erişim tarihi:17.05.2019
 • URL 4. http://ekstrakt.me/2011/08/richard-long/
 • URL 5 http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/category/art/dennis-oppenheim/ . Erişim tarihi:11.05.2019
 • URL 6 http://charles-simonds.com/index2.html Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 7 http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/symbolic-action-performativity-in-contemporary-art-part-3-1?overrideMobileRedirect=1.Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 8 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-1 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 9 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-5 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 10 http://idaaf.com/christo-and-jeanne-one-artist-in-two bodies/aba64ad3a68a0da63dc7c3815e64f4ce/.Erişim tarihi:15.05.2019
 • URL 11 https://christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain Erişim tarihi:16.05.2019
 • URL 12 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/a/walter-de-maria-the-lightning-field. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 13 https://rs108814p2.wordpress.com/2017/07/24/time-landscape/. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 14 http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/stoneline.html. Erişim tarihi:19.05.2019
 • URL 15 https://www.vulture.com/2013/07/walter-de-maria-new-york-earth-room-saltz.html Erişim tarihi: 20.05. 2019
 • URL 16 https://padlet.com/551164/h1txinxlylao. Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 17 https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391 Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 18 http://www.next-after-this.com/2011/09/profile-andy-goldsworthy_27.html Erişim tarihi: 21.05.2019

THE EFFECT OF EPHEMERAL AND NEW ENVIRONMENTAL DESIGNS

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19, 93 - 106, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.568356

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKLAR Antmen, A., (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Beardsly, J., (2011) . Landscape Body Dwelling Charles Simonds at Dumbarton Oaks. China:Everbest Printing Company Ltd.
 • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji( Art&Ecology Now) (Çev. Gözgü, E.,, Adam, Y.), Akbank Kültür Sanat Dizisi: 82, İstanbul: Lal Yay.
 • Grande, J.K., (2004). Art Nature Dialogues: İnterviews with Environmental Artists. New York: State University of New York Press
 • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün (Çev. Akınhay, O.), Art and Today. London:Phaidon Press, Akbank Kültür Sanat Dizisi:78
 • Harrison C. ve Wood P. (Ed.), (2011) Sanat ve Kuram 1900 - 2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Kastner, J., (1998). Land and Environmental Art . London: Phaidon Press
 • Karavit, C., (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • Saehrendt, S., Kittl, S.T., (2009). Bunu Ben de Yaparım! Modern Sanat Kullanma Kılavuzu (Çev. Yılmazer, Z.A.), Ayrıntı:677, Sanat ve Kuram Dizisi:33, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Karavit, C. (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • GÖRSEL KAYNAKLAR URL 1.https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/spiral-hill-1971. Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 2. https://tr.redsearch.org/images/5169426#images-13 . Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 3. https://preview-art.com/nancy-holt-rock-rings-stone-enclosure-detail/ .Erişim tarihi:17.05.2019
 • URL 4. http://ekstrakt.me/2011/08/richard-long/
 • URL 5 http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/category/art/dennis-oppenheim/ . Erişim tarihi:11.05.2019
 • URL 6 http://charles-simonds.com/index2.html Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 7 http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/symbolic-action-performativity-in-contemporary-art-part-3-1?overrideMobileRedirect=1.Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 8 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-1 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 9 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-5 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 10 http://idaaf.com/christo-and-jeanne-one-artist-in-two bodies/aba64ad3a68a0da63dc7c3815e64f4ce/.Erişim tarihi:15.05.2019
 • URL 11 https://christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain Erişim tarihi:16.05.2019
 • URL 12 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/a/walter-de-maria-the-lightning-field. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 13 https://rs108814p2.wordpress.com/2017/07/24/time-landscape/. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 14 http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/stoneline.html. Erişim tarihi:19.05.2019
 • URL 15 https://www.vulture.com/2013/07/walter-de-maria-new-york-earth-room-saltz.html Erişim tarihi: 20.05. 2019
 • URL 16 https://padlet.com/551164/h1txinxlylao. Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 17 https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391 Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 18 http://www.next-after-this.com/2011/09/profile-andy-goldsworthy_27.html Erişim tarihi: 21.05.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2019
Bölüm Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Burçin ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye


Burçin ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye


Burçin ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 21 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Ünal, B. , Ünal, B. & Ünal, B. (2019). GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 9 (19) , 93-106 . DOI: 10.16950/iujad.568356