Sanat ve Edebiyat
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 19, 93 - 106, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.568356

Öz
ÖZET


Geçiciliğin
etkisi ve yeni çevre tasarıları; yaşamsal/kültürel olanı kimi zaman koruma,
dönüştürme kimi zaman da yeniden düzenleme adına çevresel verilerin sanatsal
bir ifade şekli olan çevresel sanat, arazi sanatı, toprak sanatı bağlamında
açılımlarını içermektedir. 


Çevresel
sanat, doğal ve kentsel çevre ile ilgili sosyal veya siyasi konuları ele
alarak,  belirli bir ideoloji üzerinden
sanatın uygulama alanlarını, uygulanma sınırlarını genişleten bir sanat
yaklaşımıdır. Çevresel sanatın,  dış
fiziki çevrede geniş mecralı uygulamaları biçimsel olarak enstalasyon üzerine
temellenir.  Terim olarak 1960’ların
sonlarında kullanıma giren çevresel sanat genellikle Arazi sanatı ile
yakından ilişkilendirilmesinin yanı sıra toprak sanatı ve eko sanat yaklaşım
ve tasarıları ile de ortak yanlarının bulunmasına rağmen formal, içerik ve
ideoloji bakımından farklılıklar taşır. 1960’ların sonlarında avangard bir
ifade şekli, protest bir tavır olarak Arazi sanatı ile ortaya çıkan bu
yapılanma, sosyo-kültürel ataklarla etkileşimli olarak 1970’lerde Avrupa’ya,
1980 ve günümüze uzanan süreçte ise küresel sorunlara işaret ederek, çözüm
üretmek amacıyla evrensel bir boyuta taşınır.


Anahtar
Kelimeler:
Doğa-Sanat, Arazi Sanatı/Yeryüzü Sanatı (Land
Art), Toprak Sanatı, Çevresel Sanat, Geçiciliğin Etkisi, Çevre Tasarıları


 ABSTRACT


The effect of ephemeral new environmental
designs; include the discloses of environmental data in the context of  an artistic expression of them by the way
of environmental art, land art and earth art for conservation, transformation
and sometimes reorganization of the vital / cultural things.


Environmental art is an artistic approach that
explores social and political issues related to the natural and urban
environment and extends the application areas of art through a specific
ideology. Broad-scale applications of environmental arts in the external
physical area are formally based on installation. The environmental art as a
term used firstly in the late 1960s is often closely related with Land Art,
but also has some common perspectives with earth art approaches/designs,
despite the fact that there are differences among them in formal, content and
ideological contexts. In the late 1960s, this structure, which emerged with
Land Art as an avant-garde, protest attitude, began to be influential in
Europe in the 1970s, interacting with socio-cultural issues. Then, in 1980
and in the process of day-to-day, it has become a universal dimension in
order to produce solutions by pointing out global problems.


In this article, the dialectic of the changing
concept of nature from the past to the present, in particular, Land art and
Earth Art , environmental art and environmental designed by artists  who work the projects were examined in the
context of the general.Keywords: Nature- Art, Land Art, Earth Art, Environmental Art, The Effect of
Ephemeral, Environmental DesignsKaynakça

 • KAYNAKLAR Antmen, A., (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Beardsly, J., (2011) . Landscape Body Dwelling Charles Simonds at Dumbarton Oaks. China:Everbest Printing Company Ltd.
 • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji( Art&Ecology Now) (Çev. Gözgü, E.,, Adam, Y.), Akbank Kültür Sanat Dizisi: 82, İstanbul: Lal Yay.
 • Grande, J.K., (2004). Art Nature Dialogues: İnterviews with Environmental Artists. New York: State University of New York Press
 • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün (Çev. Akınhay, O.), Art and Today. London:Phaidon Press, Akbank Kültür Sanat Dizisi:78
 • Harrison C. ve Wood P. (Ed.), (2011) Sanat ve Kuram 1900 - 2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Kastner, J., (1998). Land and Environmental Art . London: Phaidon Press
 • Karavit, C., (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • Saehrendt, S., Kittl, S.T., (2009). Bunu Ben de Yaparım! Modern Sanat Kullanma Kılavuzu (Çev. Yılmazer, Z.A.), Ayrıntı:677, Sanat ve Kuram Dizisi:33, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Karavit, C. (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • GÖRSEL KAYNAKLAR URL 1.https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/spiral-hill-1971. Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 2. https://tr.redsearch.org/images/5169426#images-13 . Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 3. https://preview-art.com/nancy-holt-rock-rings-stone-enclosure-detail/ .Erişim tarihi:17.05.2019
 • URL 4. http://ekstrakt.me/2011/08/richard-long/
 • URL 5 http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/category/art/dennis-oppenheim/ . Erişim tarihi:11.05.2019
 • URL 6 http://charles-simonds.com/index2.html Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 7 http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/symbolic-action-performativity-in-contemporary-art-part-3-1?overrideMobileRedirect=1.Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 8 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-1 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 9 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-5 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 10 http://idaaf.com/christo-and-jeanne-one-artist-in-two bodies/aba64ad3a68a0da63dc7c3815e64f4ce/.Erişim tarihi:15.05.2019
 • URL 11 https://christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain Erişim tarihi:16.05.2019
 • URL 12 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/a/walter-de-maria-the-lightning-field. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 13 https://rs108814p2.wordpress.com/2017/07/24/time-landscape/. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 14 http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/stoneline.html. Erişim tarihi:19.05.2019
 • URL 15 https://www.vulture.com/2013/07/walter-de-maria-new-york-earth-room-saltz.html Erişim tarihi: 20.05. 2019
 • URL 16 https://padlet.com/551164/h1txinxlylao. Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 17 https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391 Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 18 http://www.next-after-this.com/2011/09/profile-andy-goldsworthy_27.html Erişim tarihi: 21.05.2019

THE EFFECT OF EPHEMERAL AND NEW ENVIRONMENTAL DESIGNS

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 19, 93 - 106, 30.06.2019
https://doi.org/10.16950/iujad.568356

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKLAR Antmen, A., (2008). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Beardsly, J., (2011) . Landscape Body Dwelling Charles Simonds at Dumbarton Oaks. China:Everbest Printing Company Ltd.
 • Brown, A., (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji( Art&Ecology Now) (Çev. Gözgü, E.,, Adam, Y.), Akbank Kültür Sanat Dizisi: 82, İstanbul: Lal Yay.
 • Grande, J.K., (2004). Art Nature Dialogues: İnterviews with Environmental Artists. New York: State University of New York Press
 • Heartney, E., (2008). Sanat ve Bugün (Çev. Akınhay, O.), Art and Today. London:Phaidon Press, Akbank Kültür Sanat Dizisi:78
 • Harrison C. ve Wood P. (Ed.), (2011) Sanat ve Kuram 1900 - 2000 Değişen Fikirler Antolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Kastner, J., (1998). Land and Environmental Art . London: Phaidon Press
 • Karavit, C., (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • Saehrendt, S., Kittl, S.T., (2009). Bunu Ben de Yaparım! Modern Sanat Kullanma Kılavuzu (Çev. Yılmazer, Z.A.), Ayrıntı:677, Sanat ve Kuram Dizisi:33, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Karavit, C. (2008). Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı. İstanbul:Telos Yayıncılık
 • GÖRSEL KAYNAKLAR URL 1.https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/spiral-hill-1971. Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 2. https://tr.redsearch.org/images/5169426#images-13 . Erişim tarihi:02.05.2019
 • URL 3. https://preview-art.com/nancy-holt-rock-rings-stone-enclosure-detail/ .Erişim tarihi:17.05.2019
 • URL 4. http://ekstrakt.me/2011/08/richard-long/
 • URL 5 http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/category/art/dennis-oppenheim/ . Erişim tarihi:11.05.2019
 • URL 6 http://charles-simonds.com/index2.html Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 7 http://conectom.leimay.org/profiles/blogs/symbolic-action-performativity-in-contemporary-art-part-3-1?overrideMobileRedirect=1.Erişim tarihi:13.05.2019
 • URL 8 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-1 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 9 https://www.artsy.net/artwork/ana-mendieta-untitled-from-the-silueta-series-5 Erişim tarihi:14.05.2019
 • URL 10 http://idaaf.com/christo-and-jeanne-one-artist-in-two bodies/aba64ad3a68a0da63dc7c3815e64f4ce/.Erişim tarihi:15.05.2019
 • URL 11 https://christojeanneclaude.net/projects/valley-curtain Erişim tarihi:16.05.2019
 • URL 12 https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/a/walter-de-maria-the-lightning-field. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 13 https://rs108814p2.wordpress.com/2017/07/24/time-landscape/. Erişim tarihi:18.05.2019
 • URL 14 http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/stoneline.html. Erişim tarihi:19.05.2019
 • URL 15 https://www.vulture.com/2013/07/walter-de-maria-new-york-earth-room-saltz.html Erişim tarihi: 20.05. 2019
 • URL 16 https://padlet.com/551164/h1txinxlylao. Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 17 https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02391 Erişim tarihi:21.05.2019
 • URL 18 http://www.next-after-this.com/2011/09/profile-andy-goldsworthy_27.html Erişim tarihi: 21.05.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Peyzaj Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Yazarlar

Burçin ÜNAL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye


Burçin ÜNAL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye


Burçin ÜNAL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-2773-8115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 19

Kaynak Göster

APA
ÜNAL, B., ÜNAL, B., & ÜNAL, B. (2019). GEÇİCİLİĞİN ETKİSİ VE YENİ ÇEVRE TASARILARI. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 9(19), 93-106. https://doi.org/10.16950/iujad.568356