Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gender Status during COVID-19: Men Staying at Home

Yıl 2021, Sayı: 22, 1 - 30, 15.07.2021

Öz

In almost every society, gender roles and expectations affect individual lives, confining them in cages regardless of gender. Gender equality problems work against women and result in the creation of male-dominated systems. Women, the main subject of oppression, exploitation, and discrimination, are identified only with the private sphere and jobs in the private sphere. Men, on the other hand, as the rulers of the public sphere, isolate themselves from all kinds of jobs that are feminine and associated with the private sphere. Therefore, with the COVID-19 pandemic affecting Turkey, it is critical to reveal what changes have led to or whether such a change has been involved in centuries of sexism . The pandemic effect is significant because men experience the domestic/private sphere for the first time. The domestic/private sphere experiences of men who stay away from the public sphere and activities will determine whether there is any change in the gender-related roles and expectations and hegemonic masculinity patterns. This study was designed with this purpose and implemented with qualitative research methods. Specifically, we investigate the experiences of men staying at home during the pandemic, the processes of adaptation to the private sphere, the degree of sexist practices, the division of labor in the home/private area during the process, and the extent of the pressure and violence women experience during this period.

Kaynakça

 • Arnot, M. (1982), Erkek Hegemonyası, Sosyal Sınıflar ve Kadınların Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar (ed: F. Sayılan).1. Baskı, Dipnot Yayınları. Ankara. google scholar
 • Arnot, M. (1982), Erkek Hegemonyası, Sosyal Sınıflar ve Kadınların Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar (ed: F. Sayılan).1. Baskı, Dipnot Yayınları. Ankara. google scholar
 • Avşar, S. (2017). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden “Yeni Erkek” liğin Doğuşu. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(2), 224-241. google scholar
 • Avşar, S. (2017). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden “Yeni Erkek” liğin Doğuşu. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(2), 224-241. google scholar
 • Barutçu, A. ve Hidir N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi 8 (2), 27-45. google scholar
 • Barutçu, A. ve Hidir N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi 8 (2), 27-45. google scholar
 • Bhasın, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet:Bize Yüklenen Roller (çev: Kader Ay). Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bhasın, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet:Bize Yüklenen Roller (çev: Kader Ay). Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bora, A. (2012). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (der: K. Çayır, M. A. Ceyhan) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Bora, A. (2012). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (der: K. Çayır, M. A. Ceyhan) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. google scholar
 • Can, Y. (2018). Ataerkil İdeoloji Tartışmaları, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Can, Y. (2018). Ataerkil İdeoloji Tartışmaları, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Connell, R. W. (2019).Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, (çev: C.Soydemir). 4. Baskı. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Connell, R. W. (2019).Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, (çev: C.Soydemir). 4. Baskı. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Engels, F. (2003). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. 3. Baskı. Eriş Yayınları google scholar
 • Engels, F. (2003). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. 3. Baskı. Eriş Yayınları google scholar
 • Ersöz, A.G. (2018). Kuramsal Feminizm Tartışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Ersöz, A.G. (2018). Kuramsal Feminizm Tartışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Güdücü, B. (2018). Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Güdücü, B. (2018). Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Hepşen, Ö. (2010). Tevrat, İncil Ve Kuran-ı Kerimde Kadın Bedeni. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. google scholar
 • Hepşen, Ö. (2010). Tevrat, İncil Ve Kuran-ı Kerimde Kadın Bedeni. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. google scholar
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, (2020). Nisan ve Mayıs 2020 Başvuru Karşılama Raporları. http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/, Erişim Tarihi: 10.08:2020 google scholar
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, (2020). Nisan ve Mayıs 2020 Başvuru Karşılama Raporları. http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/, Erişim Tarihi: 10.08:2020 google scholar
 • Kimmel, M. S. (2013). Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik, (Çev: M. Bozok) Fe Dergi 5, (2). 92-107. google scholar
 • Kimmel, M. S. (2013). Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik, (Çev: M. Bozok) Fe Dergi 5, (2). 92-107. google scholar
 • Kuzu, Ş. L. (2018). Erkeklik Çalışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Kuzu, Ş. L. (2018). Erkeklik Çalışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 1. Cilt. (çev: S. Özge). 7. Baskı. Yayın Odası. Ankara. google scholar
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 1. Cilt. (çev: S. Özge). 7. Baskı. Yayın Odası. Ankara. google scholar
 • Oktan, A. (2008). Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları. Selçuk İletişim 5 (2), 152-166. google scholar
 • Oktan, A. (2008). Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları. Selçuk İletişim 5 (2), 152-166. google scholar
 • Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim, 101, 31-49. google scholar
 • Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim, 101, 31-49. google scholar
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız İktidar- Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız İktidar- Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis Yayınları. İstanbul. google scholar
 • TCSB. (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu): Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html. Erişim tarihi: 13.07.2020. google scholar
 • TCSB. (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu): Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html. Erişim tarihi: 13.07.2020. google scholar
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. google scholar
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. google scholar
 • Wood, E. J. (2010). Sexual Violence During War: Toward an Understanding of Variation. Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, 124-137. google scholar Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara. google scholar
 • Wood, E. J. (2010). Sexual Violence During War: Toward an Understanding of Variation. Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, 124-137. google scholar
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara. google scholar

COVID-19 Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Halleri: Evde Kalan Erkekler

Yıl 2021, Sayı: 22, 1 - 30, 15.07.2021

Öz

Toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp rol ve beklentiler neredeyse her toplumda kadın veya erkek farketmeksizin bireylerin yaşamlarını etkileyerek onları birer kafes içerisine hapsetmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sorunlar özellikle kadınların aleyhine işleyerek erkek egemen sistemlerin yaratılmasıyla sonuçlanmaktadır. Baskı, sömürü ve ayrımcılığın asıl öznesi haline getirilen kadınlar, yalnızca özel alanla ve özel alandaki işlerle özdeşleştirilirken, erkeklerse kamusal alanın hakimi olarak kadınsı olan ve özel alanla ilişkilendirilen her türlü işten uzak durarak kendilerini soyutlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’yi de etkileyen COVID-19 salgınının yüzyıllardır süregelen cinsiyetçi iş bölümünde ne gibi değişikliklere yol açtığının veya böyle bir değişimin söz konusu olup olmadığının açığa çıkarılması önem arz etmektedir. Pandemi süreci, erkeklerin ev içi/özel alanı ciddi anlamda ilk kez deneyimledikleri bir süreç olması sebebiyle önemlidir. Süreç içerisinde kamusal alandan ve bu alandaki faaliyetlerden uzak kalan erkeklerin ev içi/özel alan deneyimleri, toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp rol ve beklentilerle hegemonik erkeklik örüntülerinde herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmadığının tespiti açısından değerlidir. Bu noktadan hareketle tasarlanan ve nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen bu çalışmada; pandemi boyunca evde kalan erkeklerin evde kalma deneyimleri, özel alana uyum süreçleri, süreç içerisinde ev içi/özel alanda sürdürülen pratiklerin ve iş bölümünün ne derece cinsiyetçi olduğu ile kadınların bu süreçte yaşadıkları baskı ve şiddetin boyutu açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Arnot, M. (1982), Erkek Hegemonyası, Sosyal Sınıflar ve Kadınların Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar (ed: F. Sayılan).1. Baskı, Dipnot Yayınları. Ankara. google scholar
 • Arnot, M. (1982), Erkek Hegemonyası, Sosyal Sınıflar ve Kadınların Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar (ed: F. Sayılan).1. Baskı, Dipnot Yayınları. Ankara. google scholar
 • Avşar, S. (2017). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden “Yeni Erkek” liğin Doğuşu. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(2), 224-241. google scholar
 • Avşar, S. (2017). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden “Yeni Erkek” liğin Doğuşu. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(2), 224-241. google scholar
 • Barutçu, A. ve Hidir N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi 8 (2), 27-45. google scholar
 • Barutçu, A. ve Hidir N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi 8 (2), 27-45. google scholar
 • Bhasın, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet:Bize Yüklenen Roller (çev: Kader Ay). Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bhasın, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet:Bize Yüklenen Roller (çev: Kader Ay). Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bora, A. (2012). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (der: K. Çayır, M. A. Ceyhan) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Bora, A. (2012). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (der: K. Çayır, M. A. Ceyhan) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. google scholar
 • Can, Y. (2018). Ataerkil İdeoloji Tartışmaları, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Can, Y. (2018). Ataerkil İdeoloji Tartışmaları, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Connell, R. W. (2019).Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, (çev: C.Soydemir). 4. Baskı. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Connell, R. W. (2019).Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, (çev: C.Soydemir). 4. Baskı. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Engels, F. (2003). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. 3. Baskı. Eriş Yayınları google scholar
 • Engels, F. (2003). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. 3. Baskı. Eriş Yayınları google scholar
 • Ersöz, A.G. (2018). Kuramsal Feminizm Tartışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Ersöz, A.G. (2018). Kuramsal Feminizm Tartışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Güdücü, B. (2018). Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Güdücü, B. (2018). Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Hepşen, Ö. (2010). Tevrat, İncil Ve Kuran-ı Kerimde Kadın Bedeni. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. google scholar
 • Hepşen, Ö. (2010). Tevrat, İncil Ve Kuran-ı Kerimde Kadın Bedeni. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. google scholar
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, (2020). Nisan ve Mayıs 2020 Başvuru Karşılama Raporları. http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/, Erişim Tarihi: 10.08:2020 google scholar
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, (2020). Nisan ve Mayıs 2020 Başvuru Karşılama Raporları. http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/, Erişim Tarihi: 10.08:2020 google scholar
 • Kimmel, M. S. (2013). Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik, (Çev: M. Bozok) Fe Dergi 5, (2). 92-107. google scholar
 • Kimmel, M. S. (2013). Homofobi Olarak Erkeklik: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin İnşasında Korku, Utanç ve Sessizlik, (Çev: M. Bozok) Fe Dergi 5, (2). 92-107. google scholar
 • Kuzu, Ş. L. (2018). Erkeklik Çalışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Kuzu, Ş. L. (2018). Erkeklik Çalışmaları. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (ed: D. Şenol, H. E. Kaya). 1. Baskı. Lisans Yayıncılık. İstanbul. google scholar
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 1. Cilt. (çev: S. Özge). 7. Baskı. Yayın Odası. Ankara. google scholar
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 1. Cilt. (çev: S. Özge). 7. Baskı. Yayın Odası. Ankara. google scholar
 • Oktan, A. (2008). Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları. Selçuk İletişim 5 (2), 152-166. google scholar
 • Oktan, A. (2008). Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura ve Erkeklik Bunalımının Sınırları. Selçuk İletişim 5 (2), 152-166. google scholar
 • Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim, 101, 31-49. google scholar
 • Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004). Hegemonik Erkekliğin Görünmeyen Yüzü: Sosyalizasyon Sürecinde Erkeklik Oluşumları ve Krizleri Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim, 101, 31-49. google scholar
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız İktidar- Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis Yayınları. İstanbul. google scholar
 • Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız İktidar- Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis Yayınları. İstanbul. google scholar
 • TCSB. (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu): Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html. Erişim tarihi: 13.07.2020. google scholar
 • TCSB. (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu): Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html. Erişim tarihi: 13.07.2020. google scholar
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. google scholar
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559. google scholar
 • Wood, E. J. (2010). Sexual Violence During War: Toward an Understanding of Variation. Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, 124-137. google scholar Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara. google scholar
 • Wood, E. J. (2010). Sexual Violence During War: Toward an Understanding of Variation. Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, 124-137. google scholar
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara. google scholar
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

H. Eylem Kaya 0000-0003-0736-5662

Ceylan Yaşar

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 27 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Kaya, H. E., & Yaşar, C. (2021). COVID-19 Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Halleri: Evde Kalan Erkekler. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi(22), 1-30.