Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadın Tarihi Araştırmaları Türkiye Bibliyografyası

Yıl 2021, Sayı: 22, 95 - 132, 15.07.2021

Öz

Bu makalede, Türkiye’de, kadın tarihine ilişkin üretilen çalışmaların bir dökümünün yapılması amaçlanmaktadır. Kadınların tarihteki görünürlüğünü açık eden kadın tarihi, sadece tarih disiplini içinden üretilen çalışmaları kapsamakla kalmaz, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji, edebiyat gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki farklı disiplinlerin katkıları eşliğinde gelişir ve zenginleşir. Kadın tarihi, tüm bu disiplinlere ilişkin tarihsel malzemenin kadın çalışmaları disiplini merceğinden geçirildiği bir alanlar toplamı olarak düşünülmelidir. Amaç, feminist teori ve feminist yöntemin bilgisini arkasına alarak, cinsiyetler arasındaki iktidar ilişkilerinin farklı tarihsel dönemlerdeki farklı dinamiklerinin açığa çıkarılmasıdır. Bu nedenle, bu makalede tarih yazımı ya da kadın hareketi tarihi konusunu ilgilendiren çalışmaların yanısıra gündelik hayat, siyaset, çalışma hayatı gibi farklı sosyal bilim alanlarında üretilen eserler, belli başlıklar altında gruplandırılıp bir araya getirilerek bir kadın tarihi bibliyografyası oluşturulacaktır.

Kaynakça

 • A-TARİH YAZIMI (Kadın Tarihi, Feminist Tarih, Toplumsal Cinsiyet Tarihi) google scholar
 • Akgökçe, Necla, “Ortak Geçmişi Birlikte Kurmak,” Tarih ve Toplum, Mart, sayı: 185, 1996. google scholar
 • Akgökçe, Necla, “Tartışma: Kadın Tarihi Tarihin Neresine Düşüyor?” Aynur İlyasoğlu, Ayşe google scholar
 • Durakbaşa ve Serpil Çakır ile söyleşi, Cogito, sayı: 29, Güz, 2001. google scholar
 • Balsoy, Gülhan, “Osmanlı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Üzerine”, Toplum ve Bilim, Mart 2015, no.132, 2015. google scholar
 • Başlı, Şeyda, “Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım”, Littera Edebiyat Yazıları, Aralık 2005. google scholar
 • Berktay, Fatmagül, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2003. google scholar
 • Berktay, Fatmagül, “Kadın Hayatlarını Yazmak: Farklılık Fark Yaratır”, Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, der. Birsen Talay Keleşoğlu, Leyla Şimşek-Rathke, Kadın Eserleri Kutuphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, 2016. google scholar
 • Berktay, Fatmagül, “Kendine Ait Bir Tarih,” Tarih ve Toplum, Mart, sayı: 183, 1989. google scholar
 • Can, Sevim, “Source and Archive Use in Teaching Women’s History in Elementary and Secondary Schools in Turkey”, Women’s Memory: The Problem of Sources, ed. Fatma Türe and Birsen Talay Kesoğlu, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2011. google scholar
 • Çakır, Serpil, “Tarih Yazımı”, der. Ayşin Kocan Turhanoğlu, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 2019. google scholar
 • Çakır, Serpil, “Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar Tarafından Yeniden İnşası”, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye>de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2011. google scholar
 • Çakır, Serpil, “Feminism and Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism,” Aspasia: The International Year Book of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, Berghahn Journals, sayı: 1, 2007. google scholar
 • Çakır, Serpil, “Tarih İçinde Görünürlükten Kadınların Tarihine: Türkiye’de Kadın Tarihi Yazmak,” Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel, İstanbul, 1996. google scholar
 • Çakır, Serpil, “Tarih Yazımında Kadın Deneyimlerine Ulaşma Yolları,” Toplumsal Tarih, Mart, 2001, s. 28-35. google scholar
 • Davidoff, Leonore, Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, çev. Zerrin Ateşer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. (Türkçeye çevrilen eser olduğu için bu çalışmaya dahil edildi.) google scholar
 • Delice, Serkan, “Zen-dostlar Çoğalıp Mahbûblar Azaldı”: Osmanlı’da Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Tarihyazımı, Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, der. Serkan Delice, Cüneyt Çakırlar, Metis yayınları, İstanbul, 2012. google scholar
 • Delice, Serkan, “Friendship, Sociability, and Masculinity in the Ottoman Empire: An Essay Confronting the Ghosts of Historicism”, New Perspectives on Turkey (42), 2012, pp. 103-125. google scholar
 • Delice, Serkan, “In Pursuit of a Queer Historiography: Rethinking Modernity and Heteronormativity in the Middle East, Gendered Horizons in the Middle East and Central Asia - A Day in Honour of Professor Deniz Kandiyoti, 20 October 2012, Centre for Gender Studies, SOAS, University of London, 2012. google scholar
 • Delikgöz, Ömer, Sehit, Nazmi Ziya, “Impact of Women Letters to the Modernization and Individualization, Process of Ottoman Women”, Women’s Memory: The Problem of Sources, ed. Fatma Türe and Birsen Talay Kesoğlu, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2011. google scholar
 • Durakbaşa, Ayşe, “Feminist Tarih Yazımı Üzerine Notlar,” Kadın Araştırmalarında Yöntem, der. Çakır, Serpil ve Akgökçe, N., Sel, İstanbul, 1996. google scholar
 • Durakbaşa, Ayşe, “Tarih Yazımının Yeni Olanakları, Aile Tarihi ve Yerel Tarih,” Yerel Tarihçilik Kent, Sivil Girişim, Yerel Tarih Grupları Deneyimi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2001. google scholar
 • Durakbaşa, Ayşe, “Kadın Tarihinde İlişkiler ve Kişiler: Feminist Tarihçi Leonore Devidoff’tan Kardeş İlişkileri Üzerine Ustaca Bir Yapıt”, Moment Dergi, 2014. google scholar
 • Ekmekçioğlu, Lerna, “Bir Yokluğun Anatomisi: Osmanlı ve Türkiye Kadın Hareketi Hakkındaki Tarih Yazımında Türk ve Müslüman Olmayan Kadınlar”, der. Lerna Ekmekçioğlu-Melisa Bilal, Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Yazar, Aras Yayınları, İstanbul, 2006. google scholar
 • Faroqhi, Suraiya, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, çev. Z. Altok, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999. google scholar
 • Gökpınar, Bahar, Müphem Bir Kadının Feminist Biyografi ile Kurgulanışı Ayşe Leman Karaosmanoğlu Bir Sefirenin Özel Arşivine Yolculuk, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. google scholar
 • Maksudyan, Nazan, “Feminist Perspectives on Ottoman Urban History”, Moderne Stadtgeschichte, no. 1 (2018): 26-38. google scholar
 • Talay Keşoğlu, Birsen, Türe, Fatma, der., Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 2009. google scholar
 • Talay Keşoğlu, Birsen ve Rathke, Leyla Şimşek, Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, 1-3, İstanbul, 2016. google scholar
 • Timuroğlu, Senem, “Kadının Yazma Tarihi ve Özgün Bir Durak: Dişil Yazı (Ecriture Feminine)”, Kurgu, Düşün Sanat Edebiyat 7 (Mart-Nisan 2011): 20-27. google scholar Tuğ, Başak, “Gender and Ottoman Social History.” International Journal of Middle East Studies, no. 2, 2014. google scholar
 • Tuğ, Başak, “Tarih ve Toplumsal Cinsiyet”, Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, der. Feryal Saygılıgil, Dipnot, İstanbul, 2016. google scholar
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Serpil Çakır Bu kişi benim 0000-0003-4647-0860

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Çakır, S. (2021). Kadın Tarihi Araştırmaları Türkiye Bibliyografyası. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi(22), 95-132.