Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes

Yıl 2020, Cilt 40, Sayı 1, 163 - 195, 23.07.2020

Öz

Though different markets have different spatial and social organizations, encapsulating all of these is the notion of creating a space where production and consumption culture merge together that would enable the marketplace to produce its own unique knowledge. In this context, the market place is a very likely interface for researching food networks. The marketplace serves as a medium where information is collectively produced, stored, and spread from the past to the present, as well as an infrastructure wherever it is located. The starting point in this research article is that the marketplace is a learning space and a mirror for the production-consumption processes that allows discoveries of the different and ever-changing positions of the products on the stands and the hands that hold them. This article deciphers the transformational spatial and social processes of food production-distribution-consumption on the axis of market networks through the Pazaryerinden [From Marketplace] research project. The current outputs of the field study will be laid out in this context. The scope of the research has been carried out intensively in the Büyük and Küçük Menderes Basins between May and September 2018 and still continues. This study investigates the internal/external dynamics of the Tire Tuesday Market, Ödemiş, Saturday Market, Nazilli Thursday Market, and Karacasu Monday Market, which are not only important farmers’ market in the region but are also important in Anatolia; it also examines how they have been shaped.

Kaynakça

 • Akbulut, G. (2010). Siyasi coğrafya açısından Türkiye’de demiryolu ulaşımı. Anı Yayıncılık.
 • Akşit. B. (1988). Kırsal dönüşüm ve köy araştırmaları (1960-1980). Ş. Pamuk & Z. Toprak (Ed.), Türkiye’de tarımsal yapılar 1923-2000 içinde. Yurt Yayınları.
 • Atasoy, Y. (2017). Repossession, re-informalization and dispossession: The “muddy terrain” of land commodification in Turkey. Journal of Agrarian Change, 17(4), 657–679. http://doi.org/10.1111/joac.12182
 • Braudel, F. (1992). Civilization and capitalism, 15th-18th century, Vol. II: The wheels of commerce. Berkeley, CA: University of California Press (Civilisation matérielle, économie et capitalisme).
 • Büke, A. (2011). Büyük Menderes Havza atlası. https://www.wwf.org.tr/?1661
 • Callon, M. (1998). Laws of the markets. Wiley (Sociological Review Monographs).
 • Callon, M. (1999). Actor-network theory: The market test. The Sociological Review, 47(1), 181–195. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-954X.1999.tb03488.x
 • Cronon, W. (2009). Nature’s metropolis: Chicago and the great west. W. W. Norton.
 • De Landa, M. (1997). A thousand years of nonlinear history. Zone Books (Swerve editions/ MIT Press).
 • Deniz, M. (2013). Nazilli ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası (Doktora Tezi) Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Darkot, B., & Tuncel, M. (1995). Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Çoğ. Ens. Dergisi, 5-6(8), 187.
 • Easterling, K. (2012). We will be making active form. Architectural Design, 82(5), 58–63. http://doi.org/10.1002/ad.1461
 • Güneş, G. (2005). Modernleşme sürecinde ödemiş halkevlerinin kuruluşu ve faaliyetleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 968–987.
 • Herman, R., & Ausubel, J. H. (1988). Cities and infrastructure: Synthesis and perspectives. In J. H. Ausubel & R. Herman (Eds.), Cities and their vital systems: Infrastructure past, present, and future (pp. 1–21). The National Academies Press.
 • Keyder, Ç., & Yenal, Z. (2011). Agrarian change under globalization . Journal of Agrarian Change, 11(1), 60–86. http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2010.00294.x.
 • Larkin, B. (2013). The politics and poetics of infrastructure. Annual Review of Anthropology, 42(1), 327–343. doi: 10.1146/annurev-anthro-092412-155522.
 • Latour, B. (1996). Actor-network theory: A few clarifications and more than a few complications. Soziale Welt, 47(4), 369–381.
 • Lefebvre, H. (2003). The urban revolution. University of Minnesota Press.
 • Lefebvre, H. (2014). Mekânın üretimi. Sel Yayıncılık.
 • Muslu, G. (2005). Küçük Menderes Havzası’nın beşeri ve iktisadi coğrafyası (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Öz, Ö., & Eder, M. (2012). Rendering Istanbul’s periodic bazaars invisible: Reflections on urban transformation and contested space. International Journal of Urban and Regional Research, 36(2), 297–314. http://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01076.x.
 • Özdemir, Y. (2009). Büyük Menderes Nehri Havzası’nın arazi kullanımı ve su yönetimi açısından incelenmesi (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey.
 • Prothero, G. W. (1920). Anatolia. H.M. Stationery Office.
 • Scott, J. C. (2017). Against the grain: A deep history of the earliest states. Yale University Press.
 • Smith, A. (1998). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: A selected edition. Oxford University Press.
 • Steel, C. (2008). Hungry city: How food shapes our lives. Chatto & Windus.
 • Turkkan, C. (2018). Feeding the global city: Urban transformation and urban food supply chain in 21st-century Istanbul. Journal of Urbanism, 13(1), 13–37. http://doi.org/10.1080/17549175.2018.1515785.
 • Yenal, D., & Yenal, Z. (1993). The changing world food order: The case of Turkey. New Perspectives on Turkey, 9(Fall), 19–46.

Pazaryerinden: Üretici Pazarları Ağları, Etkileri ve Dönüştürücü Süreçleri

Yıl 2020, Cilt 40, Sayı 1, 163 - 195, 23.07.2020

Öz

Her pazarın farklı mekânsal ve sosyal organizasyonu vardır. Bu ağsal yapıların ortak özellikleri ise üretim ve tüketim kültürünü bir araya getirmesi ve inşa etmesidir. Bu bağlamda pazar yeri, gıda ağlarının araştırılması için oldukça imkânlı bir ara yüzdür. Pazaryeri, geçmişten günümüze kadarki süreçte bilginin kolektif olarak üretildiği, depolandığı, yayıldığı bir altyapı ortamı olmuştur. Araştırmanın başlangıç ayağı olan pazaryeri, tezgâhtaki ürün ile onu tutan kişinin pozisyonlarını keşfetmeyi sağlayan bir öğrenme mecrası ve üretim-tüketim süreçlerinin aynasıdır. Bu makalenin hedefi, ‘Pazaryerinden/From Marketplace*’ projesinin güncel çıktıları üzerinden, gıdanın üretim-dağıtım-tüketim süreçleri ekseninde pazar ağlarının dönüştürücü mekânsal ve sosyal süreçlerinin açığa çıkarılmasıdır. Saha çalışması, Büyük ve Küçük Menderes Havzaları’nda yoğun olarak 2018 Mayıs-Eylül ayları arasında gerçekleşmiş ve halen devam etmektedir. Sadece bölgenin değil, Anadolu’nun da önemli üretici pazarlarından olan Tire Salı Pazarı, Ödemiş Cumartesi Pazarı, Nazilli Perşembe Pazarı ve Karacasu Pazartesi Pazarı mercek altına alınmakta, bu pazarların birer gıda altyapısı olarak iç ve dış dinamiklerle nasıl şekillendikleri araştırılmaktadır.

Kaynakça

 • Akbulut, G. (2010). Siyasi coğrafya açısından Türkiye’de demiryolu ulaşımı. Anı Yayıncılık.
 • Akşit. B. (1988). Kırsal dönüşüm ve köy araştırmaları (1960-1980). Ş. Pamuk & Z. Toprak (Ed.), Türkiye’de tarımsal yapılar 1923-2000 içinde. Yurt Yayınları.
 • Atasoy, Y. (2017). Repossession, re-informalization and dispossession: The “muddy terrain” of land commodification in Turkey. Journal of Agrarian Change, 17(4), 657–679. http://doi.org/10.1111/joac.12182
 • Braudel, F. (1992). Civilization and capitalism, 15th-18th century, Vol. II: The wheels of commerce. Berkeley, CA: University of California Press (Civilisation matérielle, économie et capitalisme).
 • Büke, A. (2011). Büyük Menderes Havza atlası. https://www.wwf.org.tr/?1661
 • Callon, M. (1998). Laws of the markets. Wiley (Sociological Review Monographs).
 • Callon, M. (1999). Actor-network theory: The market test. The Sociological Review, 47(1), 181–195. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-954X.1999.tb03488.x
 • Cronon, W. (2009). Nature’s metropolis: Chicago and the great west. W. W. Norton.
 • De Landa, M. (1997). A thousand years of nonlinear history. Zone Books (Swerve editions/ MIT Press).
 • Deniz, M. (2013). Nazilli ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası (Doktora Tezi) Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Darkot, B., & Tuncel, M. (1995). Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Çoğ. Ens. Dergisi, 5-6(8), 187.
 • Easterling, K. (2012). We will be making active form. Architectural Design, 82(5), 58–63. http://doi.org/10.1002/ad.1461
 • Güneş, G. (2005). Modernleşme sürecinde ödemiş halkevlerinin kuruluşu ve faaliyetleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 968–987.
 • Herman, R., & Ausubel, J. H. (1988). Cities and infrastructure: Synthesis and perspectives. In J. H. Ausubel & R. Herman (Eds.), Cities and their vital systems: Infrastructure past, present, and future (pp. 1–21). The National Academies Press.
 • Keyder, Ç., & Yenal, Z. (2011). Agrarian change under globalization . Journal of Agrarian Change, 11(1), 60–86. http://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2010.00294.x.
 • Larkin, B. (2013). The politics and poetics of infrastructure. Annual Review of Anthropology, 42(1), 327–343. doi: 10.1146/annurev-anthro-092412-155522.
 • Latour, B. (1996). Actor-network theory: A few clarifications and more than a few complications. Soziale Welt, 47(4), 369–381.
 • Lefebvre, H. (2003). The urban revolution. University of Minnesota Press.
 • Lefebvre, H. (2014). Mekânın üretimi. Sel Yayıncılık.
 • Muslu, G. (2005). Küçük Menderes Havzası’nın beşeri ve iktisadi coğrafyası (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Öz, Ö., & Eder, M. (2012). Rendering Istanbul’s periodic bazaars invisible: Reflections on urban transformation and contested space. International Journal of Urban and Regional Research, 36(2), 297–314. http://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01076.x.
 • Özdemir, Y. (2009). Büyük Menderes Nehri Havzası’nın arazi kullanımı ve su yönetimi açısından incelenmesi (Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey.
 • Prothero, G. W. (1920). Anatolia. H.M. Stationery Office.
 • Scott, J. C. (2017). Against the grain: A deep history of the earliest states. Yale University Press.
 • Smith, A. (1998). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: A selected edition. Oxford University Press.
 • Steel, C. (2008). Hungry city: How food shapes our lives. Chatto & Windus.
 • Turkkan, C. (2018). Feeding the global city: Urban transformation and urban food supply chain in 21st-century Istanbul. Journal of Urbanism, 13(1), 13–37. http://doi.org/10.1080/17549175.2018.1515785.
 • Yenal, D., & Yenal, Z. (1993). The changing world food order: The case of Turkey. New Perspectives on Turkey, 9(Fall), 19–46.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Halime Güher TAN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9951-835X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 40, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusosyoloji778380, journal = {İstanbul University Journal of Sociology}, eissn = {2667-6931}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {40}, number = {1}, pages = {163 - 195}, title = {From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes}, key = {cite}, author = {Tan, Halime Güher} }
APA Tan, H. G. (2020). From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes . İstanbul University Journal of Sociology , 40 (1) , 163-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/56274/778380
MLA Tan, H. G. "From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes" . İstanbul University Journal of Sociology 40 (2020 ): 163-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/56274/778380>
Chicago Tan, H. G. "From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes". İstanbul University Journal of Sociology 40 (2020 ): 163-195
RIS TY - JOUR T1 - From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes AU - Halime Güher Tan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İstanbul University Journal of Sociology JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 195 VL - 40 IS - 1 SN - -2667-6931 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes %A Halime Güher Tan %T From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes %D 2020 %J İstanbul University Journal of Sociology %P -2667-6931 %V 40 %N 1 %R %U
ISNAD Tan, Halime Güher . "From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes". İstanbul University Journal of Sociology 40 / 1 (Temmuz 2020): 163-195 .
AMA Tan H. G. From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes. İstanbul University Journal of Sociology. 2020; 40(1): 163-195.
Vancouver Tan H. G. From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes. İstanbul University Journal of Sociology. 2020; 40(1): 163-195.
IEEE H. G. Tan , "From Marketplace: Farmer’s Markets Networks, Their Effects, and Transformational Processes", İstanbul University Journal of Sociology, c. 40, sayı. 1, ss. 163-195, Tem. 2020