ISSN: 1304-2998
e-ISSN: 2667-6931
Başlangıç: 1941
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Makale gönderimi ScholarOne sistemi üzerinden yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü geleneklerinden beslenmekte ve bu kurumlarda oluşan birikimin yeni bakışla ve ürünlerle sürdürülmesini önemsemektedir.

İlk sayısı 1917 yılında basılan ve Türkçedeki ilk sosyoloji dergisi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, hâlihazırda yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, yaklaşık 100 yıllık yayın döneminde Türkiye’de sosyoloji disiplinini şekillendiren tartışmalara kaynaklık eden akademik standardı yüksek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yayınlayarak sosyoloji alanının öncü ve önemli dergilerinden birisi olmuştur.

2022 - Cilt: 42 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. Psychometric Evaluation of the Factors for University Choice Scale in a Military Academy

Araştırma Makalesi

5. Askerî Sosyolojide Sivil-Asker Mesafesi Tartışmaları

Creative Commons

88x31.png