e-ISSN: 2791-9749
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İZTU Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi (IZTU Journal of Medical and Health Sciences), İzmir Tınaztepe Üniversitesinin bilimsel yayın organı olup yılda üç kez yayınlanır. 

Araştırma Makalesi

Akran Eğitimi ile Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Alan Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Bilgi ve Davranış Düzeyleri

Olgu Sunumu

İMPERFORE HİMENLİ YENİDOĞANDA NADİR BİR PREZENTASYON: AKUT BÖBREK HASARI: OLGU SUNUMU

Araştırma Makalesi

Elektif sezaryen doğumda intratekal bupivakainin barisite ve dansitesinin maternal hemodinami ve motor blok üzerine etkisi