e-ISSN: 2791-9749
Başlangıç: 2020
Yayıncı: İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İZTU Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi (IZTU Journal of Medical and Health Sciences), İzmir Tınaztepe Üniversitesinin bilimsel yayın organı olup yılda üç kez yayınlanır. 

2022 - Cilt: 1 Sayı: 1

Klinik Araştırma

Evaluation of Platelet Indices, Neutrophil and Lymphocyte Parameters In Pediatric Idiopathic Uveitis

Derleme

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İstismarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar

Klinik Araştırma

Ratlarda Vazektomi Sonrası Testis Değişikliklerinin Histokimyasal İncelemesi ve Doku Çinko İçeriğinin Kalitatif Analizi

Olgu Sunumu

Yenidoğanda anti–E’ye Bağlı Subgrup Uygunsuzluğu: Olgu sunumu

Klinik Araştırma

Prediyabetik Hastalarda Serum Lipokalin-2 Düzeyi Ve Lipokalin-2’ nin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein, Vücut Yağ Yüzdesi Ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin İncelenmesi