Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 40 - 48 2020-11-18

Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması
The Performance Of Varıous Herbıcıdes On Weed Control In Cotton Fıelds And Productivity Of Cotton In Iğdır Provınce

Serdar ŞAHİN [1] , Ramazan GÜRBÜZ [2] , İ̇rfan ÇORUH [3]


Bu çalışma Iğdır ili pamuk (Gossypium hirsutum L.) ekim alanlarındaki yabancı ot türlerini belirlemek ve bazı herbisitlerin pamuk verimi ve lif kalitesine olan etkilerini araştırmak amacıyla 2017 yılında Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde yürütülmüştür. Tarla denemesi 7 karakterli, 4 tekerrürlü olarak kurulmuş, karakterler: Pendimethalin 330 g/l, Quizalofop-p-ethyl 50 g/l + Triloxsulfuron-sodium, Clethodim 116.2 g/l + Triloxsulfuron-sodium, Cycloxydim 100 g/l + Triloxsulfuron-sodium, Prapaquizafop 100 g/l + Triloxsulfuron-sodium, yabancı otlu kontrol ve yabancı otsuz kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deneme alanlarında hem lif kalitesi hemde pamuk kütlü verimi bakımından en iyi sonuçlar yabancı otsuz kontrol parsellerinden elde edilmiştir. Bu sonucu Cycloxydim + Triloxsulfuron-sodium ve Clethodim + Triloxsulfuron-sodium uygulamaları takip etmiştir. Temmuz ayında Iğdır ili pamuk ekim alanları dikkate alınarak Iğdır merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde toplam 20 farklı tarlada sürvey gerçekleştirilmiştir. Yapılan sürveyler sonucunda 15 familyaya ait 31 adet yabancı ot türü bulunmuş olup, bu yabancı otların sahip oldukları tür sayılarına göre en geniş familya 6 tür ile Poaceae olmuş, ve bu familyayı Asteraceae (5), Euphorbiaceae (4) ve Fabaceae (3) familyaları izlemiştir. Araştırmada belirlenen yabancı ot türlerinin 13 tanesinin rastlanma sıklığı %15 üzerinde tespit edilmiştir. Rastlanma sıklıkları göz önünde bulundurulduğunda ilk 5 sırayı alan yabancı ot türleri sırası ile, %84 Sorghum halapense (L.) Pers, %64 Portulaca oleracea, %60 Xanthium strumarium L., %60 Convolvulus arvensis L. ve %44 Solanum nigrum L. olarak belirlenmiştir.
This study was carried out in 2017 to investigate the effects of weed species in the Iğdır province cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivation areas and the effect of herbicides on cotton fiber quality. The study of the effects of different herbicides on foreign grazing and cotton yield, field trials in the land of Iğdır University Agricultural Application and Research Center. The experiment consists of four repetitions of seven characters: Pendimethalin 330 g / l, Quizalofop-p-ethyl 50 g / l + Triloxsulfuron-sodium, Clethodim 116.2 g / l + Triloxsulfuron-sodium, Cycloxydim 100 g / l + Triloxsulfuron-sodium, Prapaquizafop 100 g / l + Triloxsulfuron-sodium, because of weed control and foreign otsuz controls. Following the trial design as well as the quality of life yield the best results are obtained from foreign weed controls: Cycloxydim + Triloxsulfuron-Sodium and Clethodim + Triloxsulfuron-Sodium Monitoring of the parcels there. In July, a total of 20 different fields were surveyed in Iğdır city, Iğdır city center, Karakoyunlu and Aralık districts. Configure inspections Select 31 weed species belonging to the word 15 family. Poaceae with 6 species, followed by the family Asteraceae (5), Euphorbiaceae (4) and Fabaceae (3) are listed for. The frequency of 13 shows that the frequency is over 15%. Before taking into consideration the frequency of incidence, there are 5 species of weed species in the order; 84% Sorghum halepense (L.) Pers, 64% Portulaca oleracea, 60% Xanthium strumarium L., 60% Convolvulus arvensis L., 44% Solanum nigrum L. weeds were prepared.
 • Anonim. (2020) https://www.turktob.org.tr/en/pamuk-yetistiriciligi-ve-tarimi/4912 (Erişim tarihi 14.10.2020)
 • Arslan. Z. F. (2018). Şanlıurfa İli Pamuk Tarlalarında Sulama Sonrası Yabancı Otlar ile ilgili Yaşanan Değişimler. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 22(1). 109-125.
 • Boz. Ö. ve Doğan. M. N. (2004). Aydın İli Pamuk Ekim Alanlarındaki Yabancı Otlar Ve Mücadelesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1(2). 13-18.
 • Davis. P. H. (1965). Flora of Turkey. Flora of Turkey.
 • Davis. P. H.. & Tan. K. (Eds.). (1988). Flora of Turkey and the Aegean islands. Edinburgh University Press.
 • Demirkan. H.. Uysal. F. (2011). Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 48 (3). 277-282.
 • Kayek. H. (2018) Şırnak İlinde Pamuk Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Sorunu. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Anabilim Dalı. Van. 109-125.
 • Odum. E.P. (1983). Grundlagen der Ökologie (Band 1.2). Georg Thieme Verlag. Stuttgart. 24-80.
 • Oerke. E.C. & Dehne. H.W. (2004). Safeguarding production-losses in major crops and the role of crop protection. Crop Prot 23:275–285
 • Özaslan. C.. Akın. S. & Gürsoy. S. (2015). Weed Control and Crop Production Practices in Cotton Production in Diyarbakır Province of Turkey . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 25 (1) . 41-47.
 • Pala. F. & Mennan. H. (2014). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Türlerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi. 17(1-2). 1-8.
 • Pala. F. & Mennan. H. (2018). Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 55 (1).111-117.
 • Tariq. M.. Afzal. M.N.. Ahmad. M.. Qayyum. A. & Khan. M.A. (2018). Performance of pre and post-emergence herbicides for weed control in cotton (Gossypium hirsutum L.). Pak J Weed Sci Res 24(2):147–154
 • Tariq. M.. Abdullah. K.. Ahmad. S.. Abbas. G.. Rahman. M. H. & Khan. M. A. (2020). Weed Management in Cotton. In: Ahmad S.. Hasanuzzaman M. (eds) Cotton Production and Uses. Springer. Singapore.
 • Uygur. F.N. (1985). Untersuchungen Zu art und Bedeutung der Verunkrautung in der Çukurova unter besonderer Berücksichigung von Cynodon dactylon (L.) Pers. Und Sorghum halepense (L.) Pers. Verlag Josef Margraf. Aichtal. PLITS 1985/3(5). 109
 • Uygur. F.N.. Koch. W. & Walter. H. (1984). Yabancı ot bilimine giriş. PLITS. 1984/2(1). Verlog J. Margraf. Stuttgart. Germany. 114.
 • Ücrak. M.. Gürbüz. R. & Çoruh. İ. (2019). Iğdır İli Buğday Ekim Alanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi ve Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology . 9 (4) . 1887-1900 .
 • Zengin. H. & Güncan. A. (1993). Erzurum ve Yöresi Patates Dikim Alanlarında Sorun Oluşturan Yabancı Otlar ve Önemlilerinin Topluluk Oluşturma Durumları Üzerine Araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi. Adana. 193-202
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5889-3863
Yazar: Serdar ŞAHİN
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3558-9823
Yazar: Ramazan GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Iğdır Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6569-6163
Yazar: İ̇rfan ÇORUH
Kurum: ATATURK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 2017- FBE - L30
Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 10 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ja822131, journal = {Journal of Agriculture}, issn = {2636-8757}, address = {agrijournal@hotmail.com}, publisher = {Barış EREN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {40 - 48}, doi = {10.46876/ja.822131}, title = {Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Serdar and Gürbüz, Ramazan and Çoruh, İ̇rfan} }
APA Şahi̇n, S , Gürbüz, R , Çoruh, İ . (2020). Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması . Journal of Agriculture , 3 (2) , 40-48 . DOI: 10.46876/ja.822131
MLA Şahi̇n, S , Gürbüz, R , Çoruh, İ . "Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması" . Journal of Agriculture 3 (2020 ): 40-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ja/issue/57812/822131>
Chicago Şahi̇n, S , Gürbüz, R , Çoruh, İ . "Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması". Journal of Agriculture 3 (2020 ): 40-48
RIS TY - JOUR T1 - Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması AU - Serdar Şahi̇n , Ramazan Gürbüz , İ̇rfan Çoruh Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46876/ja.822131 DO - 10.46876/ja.822131 T2 - Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 48 VL - 3 IS - 2 SN - 2636-8757- M3 - doi: 10.46876/ja.822131 UR - https://doi.org/10.46876/ja.822131 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Agriculture Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması %A Serdar Şahi̇n , Ramazan Gürbüz , İ̇rfan Çoruh %T Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması %D 2020 %J Journal of Agriculture %P 2636-8757- %V 3 %N 2 %R doi: 10.46876/ja.822131 %U 10.46876/ja.822131
ISNAD Şahi̇n, Serdar , Gürbüz, Ramazan , Çoruh, İ̇rfan . "Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması". Journal of Agriculture 3 / 2 (Kasım 2020): 40-48 . https://doi.org/10.46876/ja.822131
AMA Şahi̇n S , Gürbüz R , Çoruh İ . Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması. Journal of Agriculture. 2020; 3(2): 40-48.
Vancouver Şahi̇n S , Gürbüz R , Çoruh İ . Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması. Journal of Agriculture. 2020; 3(2): 40-48.
IEEE S. Şahi̇n , R. Gürbüz ve İ. Çoruh , "Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması", Journal of Agriculture, c. 3, sayı. 2, ss. 40-48, Kas. 2020, doi:10.46876/ja.822131