Sayı: 6

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ekoloji, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Genel Jeoloji, Jeoarkeoloji
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye 0000-0003-4093-9541
Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji
Prof. Darrel MADDY Newcastle University, UK
Kuvaterner Jeomorfolojisi
Prof. David R. BRIDGLAND Durham University, UK
Afetler, Akarsu Havzaları, Deniz Seviyesi Değişimleri
Jeomorfoloji
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölge Planlama, Su Kaynakları Yönetimi, Jeomorfoloji, Havza Yönetimi, Hidrografya, Jeomorfoloji
Prof. Jereon M. SCHOORL Wageningen University, The Netherlands
Jeomorfoloji
Prof. Dr. M. Kirami ÖLGEN EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Fiziki Coğrafya
Prof. Robert WESTAWAY Glaskow University, UK
Jeomorfoloji
Prof. Tom VELDKAMP Twente University, The Netherlands
Jeomorfoloji
Fiziki Coğrafya, Havza Yönetimi, Hidrografya, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Türkiye Fiziki Coğrafyası
Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )