Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4238 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Jeomorfoloji Derneği | http://www.jd.org.tr/icerik/jader


Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER)' nin amacı, bilimsel açıdan nitelikli ve özgün, uluslararası düzeydeki araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda özgün araştırmaları, davet edilmiş derlemeleri, editörün uygun gördüğü izin alınmış çevirileri, editöre mektupları yayınlayan, bağımsız, çift - kör (peer - review) hakemli, uluslararası nitelikli bir yayın aracıdır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde üretilmiş çalışmaları kabul etmekte ve ücretsiz yayınlamaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin ilk kontrol süreci bir hafta, ikinci kontrol süreci ise tahmini iki hafta kadar sürmektedir. Dergide makalesi yayınlanacak olan araştırmacıların telif hakkı formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Telif Hakkı Formu / Copyright Agreement Form

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2667-4238 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Jeomorfoloji Derneği | http://www.jd.org.tr/icerik/jader
Kapak Resmi


Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER)' nin amacı, bilimsel açıdan nitelikli ve özgün, uluslararası düzeydeki araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda özgün araştırmaları, davet edilmiş derlemeleri, editörün uygun gördüğü izin alınmış çevirileri, editöre mektupları yayınlayan, bağımsız, çift - kör (peer - review) hakemli, uluslararası nitelikli bir yayın aracıdır. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde üretilmiş çalışmaları kabul etmekte ve ücretsiz yayınlamaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin ilk kontrol süreci bir hafta, ikinci kontrol süreci ise tahmini iki hafta kadar sürmektedir. Dergide makalesi yayınlanacak olan araştırmacıların telif hakkı formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Telif Hakkı Formu / Copyright Agreement Form