e-ISSN: 2667-4238
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Jeomorfoloji Derneği
Kapak Resmi
       

JADER - Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin amacı, bilimsel açıdan nitelikli ve özgün, uluslararası düzeydeki araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji alanındaki bilimsel metinleri yayınlayan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde üretilmiş çalışmaları kabul etmekte ve ücretsiz yayınlamaktadır.
Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, başta TR Dizin olmak üzere DOAJ, DRJIASOS indeks, Scientific Indexing Service, Crossref ve Google Scholar gibi indeks ve atıf platformları tarafından listelenmektedir.
JADER, Türkiye'de yalnızca jeomorfoloji alanında yayın yapan tek bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme süreci, özel bir durum olmadığı takdirde kabaca 2 ay sürmektedir. 

1) Makale Şablonu     2) Makale Bilgisi Şablonu     3) Telif Hakkı Formu

2023 - Sayı: 10

Araştırma Makalesi

Riva (İstanbul) Kıyılarında Doğal ve Antropojenik Etkenlerle Değişen Kıyı Çizgisinin DSAS Aracı ile Analizi

Bilgilendirme

18298

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )