Hakkında

JADER - Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin amacı, bilimsel açıdan nitelikli ve özgün, uluslararası düzeydeki araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda hazırlanmış özgün araştırmalar ve derlemeler olmak üzere hemen her türlü kategorideki bilimsel metinleri yayınlayan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde üretilmiş çalışmaları kabul etmekte ve ücretsiz yayınlamaktadır.
Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, başta TR Dizin olmak üzere DOAJ, DRJIASOS indeks, Scientific Indexing Service, Crossref ve Google Scholar gibi dergi ve atıf platformları tarafından listelenmektedir.
JADER, Türkiye'de yalnızca jeomorfoloji alanında yayın yapan tek bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme süreci, özel bir durum olmadığı takdirde kabaca 2 ay sürmektedir. 

1) Makale Şablonu     2) Makale Bilgisi Şablonu     3) Telif Hakkı Formu

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )