Yayın Esasları

* Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

* Dergiye gönderilen  makalelerin aşağıda belirtilen içeriğe sahip olması beklenmektedir.

* Makale metinleri; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere özel bir durum olmadığı takdirde 20 sayfayı aşmamalıdır.

* Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER), Türkçe ve İngilizce eserleri yayınlamaktadır.

* Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü̈ hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.

Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarların yayımlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Yayımlanan yazılar yayın kurulu kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı JADER'e aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırlanan yazının derginin ana sayfasında bulunan üyelik butonundan, sisteme üye olunduktan sonra, “Word” formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar intihal yazılımı ile taranarak intihal içermediği teyit edilir.

Yazılar, makale yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. 


YAYIN ve DEĞERLENDİRME ÜCRETİ

JADER, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


YAYIN ARALIKLARI VE  MAKALE KABUL TARİHLERİ

Nisan (30 Nisan)

Makale kabul tarihleri:  1 Kasım - 31 Mart

Ekim (30 Ekim)

Makale kabul tarihleri: 1 Mayıs  - 30 Eylül


TELİF HAKKI

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi'nin isim hakkı ve yayınlanan tüm içeriklerin telif hakları yazarların yazılı izinleriyle Jeomorfoloji Derneği’ne aittir. Bilimsel yayınlar ve sunumlarda kaynak gösterilebilir. Ancak bunlar dışında tüm yazıların ve görsellerin her türlü kullanımı ve tekrar baskıları için Jeomorfoloji Derneği’ne müracaat edilmelidir. 


DİĞER KONULAR

Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda olup Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde yazarlardan etik kurul onayı isteyebilir.

Çalışmadaki imla ve dil hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Jeomorfoloji Araştırmalar Dergisi (JADER) ne aittir.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )