Telif Hakları and Lisanslama

JADER - Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi'nde yayın yapan yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmektedir:

1. Yazarlar makalelerinin telif hakkını, bu dergide ilk defa yayınlanması şartıyla ellerinde bulundururlar. Makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı uyarınca yayımlanan dergiye ve yazara atıf yapılarak paylaşılabilir, ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

2. Yazarlar, makalenin yayınlandığı dergiye atıf yaparak makalelerinin yayınlandığı versiyonunu kurumsal bir arşive, kütüphaneye gönderebilirler,

3. Yazarlar, yayınlanan eserlerin önceki ve daha büyük alıntılarının yanı sıra, sunum sürecinden önce ve esnasında eserlerini çevrimiçi (örneğin, kurumsal depolarda veya web sitelerinde) yayınlamaya izin verilir ve teşvik edilir.

4. Yazarlar için Telif Hakkı Formu

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )