İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. İsa CÜREBAL
BALIKESIR UNIVERSITY
curebal@balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi / Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı / Çağış Yerleşkesi / 10145 / Altıeylül / BALIKESİR


Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞİMŞEK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
m_simsek_@hotmail.com

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Tayfur Sökmen Kampüsü / Antakya - HATAY 


Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat POYRAZ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
muratpoyraz83@gmail.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Fen - Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Bağbaşı Mahallesi, Sahir Kurutluoğlu Caddesi, Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesi, Kırşehir

+90 (0) 386 280 4512


Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şakir FURAL
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
furalsakir@gmail.com

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü / Bağbaşı Mahallesi, Sahir Kurutluoğlu Caddesi, Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesi, Kırşehir


+90 (0) 386 280 4512


Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )