Cilt: 2

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

2. Talent wars to talent management

4. Child development, social activity and learning

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.