Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVER OF JAES (VOL 2, NO 1, YEAR 2)

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 23 - 25, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.303751

Öz

                           Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri DergisiCilt /Volume: 2, Sayı / Number: 1, 2017

Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences

Dört ayda bir yayımlanır / Publised four monthly

E-ISSN 2548-0006

Sahibi

Prof. Dr. Bülent VEREP

Doç. Dr. Fikri BALTA

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Baş Editör / Editor-in Chief

Prof. Dr. Bülent VEREP

Recep Tayyip Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, 53100 Rize, Türkiye

 

Editör Yardımcısı / Co- Editor

Doç. Dr. Fikri BALTA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı, Türkiye


Kaynakça

 • Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler
 • Natural Resource Problems and Suggestions for resolving these problems in Fırtına Watershe
 • Turan YÜKSEK, Filiz YÜKSEK, Oğuz KURDOĞLU
 • Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Hastalığının Teşhisi İçin Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) Yönteminin Geliştirilmesi
 • The Development of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Method for Diagnosis of Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
 • Uğur DEĞİRMENCİ, Haşmet ÇAĞIRGAN
 • Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) (Sauria: Lacertidae)‘nin Farklı Rakımlarda Yaşayan İki Populasyonunda Yaş Tayini
 • Age Determination in two Populations of the Snake-eyed Lizard (Ophisops elegans)(Sauria: Lacertidae) at Different Altitudes
 • Abdullah ALTUNIŞIK, Tuğba ERGÜL KALAYCI, İbrahim UYSAL, Murat TOSUNOĞLU, Nurhayat ÖZDEMİR
 • Effect of LED Light Color on Growth Rates and β-carotene Amounts of Tetraselmis chuii and marine Chlorella sp.
 • Renkli LED Işıklarının Tetraselmis chuii ve Deniz Chlorella sp.'nin Büyüme Hızı ve β-karoten Miktarları Üzerine Etkisi
 • Pınar PİRİNÇ, Yaşar DURMAZ
 • Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
 • Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream
 • Bülent VEREP, Tanju MUTLU, Vildan ÇAKIR, Gizem AYDIN

JAES DERGİ KAPAĞI (CİLT 2, SAYI 1, YIL 2)

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 23 - 25, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.303751

Öz

                            Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri DergisiCilt /Volume: 2, Sayı / Number: 1, 2017

Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences

Dört ayda bir yayımlanır / Publised four monthly

E-ISSN 2548-0006

Sahibi

Prof. Dr. Bülent VEREP

Doç. Dr. Fikri BALTA

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Baş Editör / Editor-in Chief

Prof. Dr. Bülent VEREP

Recep Tayyip Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, 53100 Rize, Türkiye

 

Editör Yardımcısı / Co- Editor

Doç. Dr. Fikri BALTA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı, Türkiye


Kaynakça

 • Fırtına Havzası Doğal Kaynak Sorunları ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler
 • Natural Resource Problems and Suggestions for resolving these problems in Fırtına Watershe
 • Turan YÜKSEK, Filiz YÜKSEK, Oğuz KURDOĞLU
 • Alabalıklarda (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) Hastalığının Teşhisi İçin Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) Yönteminin Geliştirilmesi
 • The Development of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Method for Diagnosis of Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
 • Uğur DEĞİRMENCİ, Haşmet ÇAĞIRGAN
 • Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) (Sauria: Lacertidae)‘nin Farklı Rakımlarda Yaşayan İki Populasyonunda Yaş Tayini
 • Age Determination in two Populations of the Snake-eyed Lizard (Ophisops elegans)(Sauria: Lacertidae) at Different Altitudes
 • Abdullah ALTUNIŞIK, Tuğba ERGÜL KALAYCI, İbrahim UYSAL, Murat TOSUNOĞLU, Nurhayat ÖZDEMİR
 • Effect of LED Light Color on Growth Rates and β-carotene Amounts of Tetraselmis chuii and marine Chlorella sp.
 • Renkli LED Işıklarının Tetraselmis chuii ve Deniz Chlorella sp.'nin Büyüme Hızı ve β-karoten Miktarları Üzerine Etkisi
 • Pınar PİRİNÇ, Yaşar DURMAZ
 • Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
 • Determination of Physico-chemical Water Quality of Derepazarı Stream
 • Bülent VEREP, Tanju MUTLU, Vildan ÇAKIR, Gizem AYDIN

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent VEREP>

0000-0003-4238-8325
Türkiye


Fikri BALTA>

0000-0002-1823-5823
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2017
Gönderilme Tarihi 3 Nisan 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Verep, B. & Balta, F. (2017). COVER OF JAES (VOL 2, NO 1, YEAR 2) . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 2 (1) , 23-25 . DOI: 10.35229/jaes.303751


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg