Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 38 - 42, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.330437

Öz

Alabalık çiftlikleri atık sularının fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı akarsuya etkileri araştırılmıştır.

Çalışmada çiftlik içerisinde havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

Kaynakça

 • Anonim, 1993, Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekrasyon ve Özel Koruma Alanları İle İlişkisi , TÜGEM, 1-185, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275-289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Çağırgan H., Değirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Çelikkale M.S., İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın Nu: 2, 1994.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • TKB, 2007., Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği, www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/dis.pdf
 • TÜİK, 2007., 2005 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, www.tüik.gov.tr
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 38 - 42, 31.08.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.330437

Öz

Alabalık çiftlikleri atık sularının fiziko-kimyasal özellikleri ve akarsu ekosistemine etkilerini araştıran bu bitirme çalışmasında farklı zamanlarda Çağlayan Alabalık Çiftliği ve Dört Mevsim Alabalık İşletmesinden su örnekleri alınarak çiftlik atık suları fiziko-kimyasal su analizleri yapılmış ve çiftlik atık sularının bırakıldığı akarsuya etkileri araştırılmıştır.

Çalışmada çiftlik içerisinde havuzlar ve akarsu üzerinde seçilen istasyonlardan alınan su örneklerinin analizleri ve bu analizlerin Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ve Atık su Deşarj standartlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre Çağlayan ve Dört Mevsim alabalık çiftlikleri atık suları KOİ, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve AKM açısından standart değerleri zaman zaman aşabilmektedirler, ancak bu atık suların boşaldığı akarsuların su kalitesi üzerinde etkileri sadece nitrat ve fosfat açısından önemli olmaktadır.

Kaynakça

 • Anonim, 1993, Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekrasyon ve Özel Koruma Alanları İle İlişkisi , TÜGEM, 1-185, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275-289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Çağırgan H., Değirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Çelikkale M.S., İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt I, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yayın Nu: 2, 1994.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • TKB, 2007., Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği, www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/dis.pdf
 • TÜİK, 2007., 2005 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, www.tüik.gov.tr
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent VEREP> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-4238-8325
Türkiye


Huri HASANOĞLU Bu kişi benim

Türkiye


Tanju MUTLU Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2017
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 24 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Verep, B. , Hasanoğlu, H. & Mutlu, T. (2017). A Case Study on the Effects of Trout Fish Farm Waste Waters on Physico-Chemical Water Quality of Streams . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 2 (2) , 38-42 . DOI: 10.35229/jaes.330437


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg