Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

New Record of Alburnoides kosswigi (Pisces: Leuciscidae) in the Ilgın Lake Basin

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 39 - 42, 30.04.2019
https://doi.org/10.35229/jaes.529905

Öz

Alburnoides kosswigi was described from the Sakarya River. Morphological data reveal that
it also inhabits in the stream Beykonak,
a tributary of the Ilgın Lake in Central Anatolia. The Ilgın population of Alburnoides kosswigi has distinguished features such as a
scaleless keel between the posterior pelvic-fin base and the anus, the eye
diameter approximately equal to the snout length and the interorbital distance,
42–47 total lateral-line scales, 11½–13½ branched anal-fin rays, 38–39 total
vertebrae, 11-12 predorsal vertebrae, and 7–8 gill rakers.

Kaynakça

 • Bogutskaya, NG. and Coad, BW., (2009). A review of vertebral and fin-ray counts in the genus Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) with a description of six new species. Zoosystematica Rossica, 18 (1), 126−173.
 • Chichkoff, G., (1933). Sur un nouveau spirlin − Alburnoides bipunctatus tzanevi subsp. nova. Izvestiya na Bulgarskota Georgrafsko Druzhestvo, 1 (1933 [1934]), 375−383. [In Bulgarian, French summary].
 • De Filippi, F., (1863). Nuove o poco note specie di animali vertebrati raccolte in un viaggio in Persia nell’estate dell’anno 1862. Archivio per la Zoologia, l'Anatomia e la Fisiologia, 2, 377−394.
 • Kottelat, M. and Freyhof, J., (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 pp.
 • Nordmann, A., (1840). Prodrome de l’ichthyologie pontique. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie at la Moldavie, exécute en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff. T. 3. Observation sur la faune pontique. Paris: Ernest Bourdin et Co., 353–549.
 • Pellegrin, DJ., (1927). Poissons d’Asie Mineure recueillis par M. H. Gadeau de Kerville. Bulletin de la Societe Zoologique de France, 52, 36–37.
 • Turan, D., Ekmekçi, FG., Kaya, C. and Güçlü, SS., (2013). Alburnoides manyasensis (Actinopterygii, Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from Manyas Lake basin, Turkey. ZooKeys, 276, 85–102. doi: 10.3897/zookeys.276.4107.
 • Turan, D., Kaya, C., Ekmekçi, FG. and Bayçelebi, E., (2014). Three new species of Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) from Euphrates River, Eastern Anatolia, Turkey. Zootaxa, 3754 (2), 101–116.
 • Turan, D., Bektaş, Y., Kaya, C. and Bayçelebi, E., (2016). Alburnoides diclensis (Actinopterygii: Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from the upper Tigris River, Turkey. Zootaxa, 4067 (1), 79–87.
 • Turan, D., Kaya, C., Bayçelebi, E., Bektaş, Y. and Ekmekçi, FG., (2017). Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa, 4242 (3), 565–577.

Alburnoides kosswigi türü için Ilgın Gölü Havza’sından yeni kayıt (Pisces: Leuciscidae)

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 39 - 42, 30.04.2019
https://doi.org/10.35229/jaes.529905

ÖzAlburnoides kosswigi Sakarya Nehri'nden tanımlanmıştır.
Morfolojik veriler, bu türün aynı zamanda İç Anadolu'daki Ilgın Gölü'nün bir
kolu olan Beykonak Deresi'nde de yayılış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Alburnoides kosswigi türünün Ilgın
populasyonları, pelvik yüzgeç kaidesinin arka kenarı ile anüs arasında bulunan
ventral karinanın pulsuz olması, göz çapının yaklaşık olarak burun uzunluğu ve
gözlerarası mesafeyle eşit olması, ligne lateralde 42-47 pul bulunması, anal
yüzgeçte
11½–13½ dallanmış ışın bulunması, 38-39 toplam
omurunun bulunması, 11-12 predorsal omurunun bulunması ve 7-8 solungaç
dikeninin bulunması gibi ayırt edici karakterlere sahiptir.

Kaynakça

 • Bogutskaya, NG. and Coad, BW., (2009). A review of vertebral and fin-ray counts in the genus Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) with a description of six new species. Zoosystematica Rossica, 18 (1), 126−173.
 • Chichkoff, G., (1933). Sur un nouveau spirlin − Alburnoides bipunctatus tzanevi subsp. nova. Izvestiya na Bulgarskota Georgrafsko Druzhestvo, 1 (1933 [1934]), 375−383. [In Bulgarian, French summary].
 • De Filippi, F., (1863). Nuove o poco note specie di animali vertebrati raccolte in un viaggio in Persia nell’estate dell’anno 1862. Archivio per la Zoologia, l'Anatomia e la Fisiologia, 2, 377−394.
 • Kottelat, M. and Freyhof, J., (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 pp.
 • Nordmann, A., (1840). Prodrome de l’ichthyologie pontique. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie at la Moldavie, exécute en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff. T. 3. Observation sur la faune pontique. Paris: Ernest Bourdin et Co., 353–549.
 • Pellegrin, DJ., (1927). Poissons d’Asie Mineure recueillis par M. H. Gadeau de Kerville. Bulletin de la Societe Zoologique de France, 52, 36–37.
 • Turan, D., Ekmekçi, FG., Kaya, C. and Güçlü, SS., (2013). Alburnoides manyasensis (Actinopterygii, Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from Manyas Lake basin, Turkey. ZooKeys, 276, 85–102. doi: 10.3897/zookeys.276.4107.
 • Turan, D., Kaya, C., Ekmekçi, FG. and Bayçelebi, E., (2014). Three new species of Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) from Euphrates River, Eastern Anatolia, Turkey. Zootaxa, 3754 (2), 101–116.
 • Turan, D., Bektaş, Y., Kaya, C. and Bayçelebi, E., (2016). Alburnoides diclensis (Actinopterygii: Cyprinidae), a new species of cyprinid fish from the upper Tigris River, Turkey. Zootaxa, 4067 (1), 79–87.
 • Turan, D., Kaya, C., Bayçelebi, E., Bektaş, Y. and Ekmekçi, FG., (2017). Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa, 4242 (3), 565–577.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Davut Turan 0000-0002-9586-6223

Cüneyt Kaya 0000-0002-4531-798X

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2019
Kabul Tarihi 2 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Turan, D., & Kaya, C. (2019). New Record of Alburnoides kosswigi (Pisces: Leuciscidae) in the Ilgın Lake Basin. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(1), 39-42. https://doi.org/10.35229/jaes.529905


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                                  13369                                         EBSCOHost                                                        Scilit                                                    CABI   
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AAS