Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effects of Betain Using on Growth Performance, Carcass and Duodenum Villus Length in Japanese Quail Diets.

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3, 390 - 394, 28.09.2021
https://doi.org/10.35229/jaes.915295

Öz

This study was aimedto examine the effects of betaine supplemented to quail diets on performance, carcass yield and some visceral weights and duodenal villus lengths. The study was conducted with 150 one-day-old Japanese quails. In the study, animals were equally divided into 3 groups as 1 control and 2 experimental groups. Groups were divided into 5 subgroups of 10 chicks each. While the control group was fed only basal diet in the experiment, the experimental groups were fed with; 0.3% and 0.8% betaine HCL were added in the trial. Diets were prepared as isocaloric and isonitrogenic. Feed and water were supplied ad-libitum. The study was lasted for 35 days. According to the data obtained, betaine was found to have statistically positive effects on body weight, body weight gain, feed consumption, feed conversion rate and duodenal villus length with the supplementation of quail diets (P <0.05). It was found that it had no effect on the carcass yield and some visceral weights (P> 0.05). It was concluded that 0.8% betaine supplementation to quail diets improved growth performance and intestinal health and could be used safely.

Kaynakça

 • Akgül C, Özparlak H, Çelİk İ, Öznurlu Y 2015. Nifedipinin İnce Bağırsak Histolojisi Üzerine Etkileri. Research Journal of Biology Sciences.8:11-18.
 • Chand N, Naz S, Maris H, Khan RU, Khan S, Qureshi MS 2017. Effect of betaine supplementation on the performance and immune response of heat stressed broilers. Pakistan Journal of Zoology.49.
 • DasSarma S, Berquist BR, Coker JA, DasSarma P, Müller JA 2006. Post-genomics of the model haloarchaeon Halobacterium sp. NRC-1. Saline systems.2:1-12.
 • Dos Santos TT, Dassi SC, Franco CR, da Costa CR, Lee SA, da Silva AVF 2019. Influence of fibre and betaine on development of the gastrointestinal tract of broilers between hatch and 14 d of age. Animal Nutrition.5:163-173.
 • Eklund M, Bauer E, Wamatu J, Mosenthin R 2005. Potential nutritional and physiological functions of betaine in livestock. Nutrition research reviews.18:31-48.
 • Eklund M, Mosenthin R, Tafaj M, Wamatu J 2006. Effects of betaine and condensed molasses solubles on nitrogen balance and nutrient digestibility in piglets fed diets deficient in methionine and low in compatible osmolytes. Archives of animal nutrition.60:289-300.
 • El-Husseiny O 2007. Response of broilers performance to dietary betaine and folic acid at different methionine levels.
 • El-Shinnawy A 2015. Effect of betaine supplementation to methionine adequate diet on growth performance, carcass characteristics, some blood parameters and economic efficiency of broilers. Journal of Animal and Poultry Production.6:27-41.
 • Esteve-Garcia E, Mack S 2000. The effect of DL-methionine and betaine on growth performance and carcass characteristics in broilers. Animal Feed Science and Technology.87:85-93.
 • Jahanian R, Rahmani H 2008. The effect of dietary fat level on the response of broiler chicks to betaine and choline supplements. J Biol Sci.8:362-367.
 • Kettunen H, Peuranen S, Tiihonen K 2001. Betaine aids in the osmoregulation of duodenal epithelium of broiler chicks, and affects the movement of water across the small intestinal epithelium in vitro. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2001/06/01/;129:595-603.
 • Kettunen H, Tiihonen K, Peuranen S, Saarinen M, Remus J 2001. Dietary betaine accumulates in the liver and intestinal tissue and stabilizes the intestinal epithelial structure in healthy and coccidia-infected broiler chicks. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology.130:759-769.
 • Lawrence B, Schinckel A, Adeola O, Cera K 2002. Impact of betaine on pig finishing performance and carcass composition. Journal of animal science.80:475-482.

Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3, 390 - 394, 28.09.2021
https://doi.org/10.35229/jaes.915295

Öz

Bu çalışma bıldırcın diyetlerine ilave edilen betainin performans, karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları ile duodenum villus uzunlukları üzerine etkilerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Deneme 1 günlük yaştaki 150 adet japon bıldırcını ile yürütülmüştür. Araştırmada hayvanlar 1 kontrol ve 2 deneme grubu olmak üzere toplam 3 gruba ayrılmıştır. Gruplar her birinde 10 civciv bulunan 5 alt gruba ayrılmıştır. Denemede kontrol grubu sadece bazal diyetle beslenirken, deneme gruplarına sırasıyla; %0.3 ve %0.8 betain HCL eklenmiştir. Deneme rasyonları izokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanmıştır. Hayvanlara yem ve su ad-libitum verilmiştir. Çalışma 35 gün sürdürülmüştür. Elde edilen verilere göre betainin bıldırcın diyetlerine ilavesiyle canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ile duodenum villus uzunluğu üzerine istatistiksel olarak olumlu etkiler gösterdiği belirlenmiştir (P<0,05). Karkas randımanı ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Sonuç olarak; bıldırcın diyetlerine %0.8 düzeyinde betain ilavesinin büyüme performansı ve bağırsak sağlığını iyileştirdiği ve güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akgül C, Özparlak H, Çelİk İ, Öznurlu Y 2015. Nifedipinin İnce Bağırsak Histolojisi Üzerine Etkileri. Research Journal of Biology Sciences.8:11-18.
 • Chand N, Naz S, Maris H, Khan RU, Khan S, Qureshi MS 2017. Effect of betaine supplementation on the performance and immune response of heat stressed broilers. Pakistan Journal of Zoology.49.
 • DasSarma S, Berquist BR, Coker JA, DasSarma P, Müller JA 2006. Post-genomics of the model haloarchaeon Halobacterium sp. NRC-1. Saline systems.2:1-12.
 • Dos Santos TT, Dassi SC, Franco CR, da Costa CR, Lee SA, da Silva AVF 2019. Influence of fibre and betaine on development of the gastrointestinal tract of broilers between hatch and 14 d of age. Animal Nutrition.5:163-173.
 • Eklund M, Bauer E, Wamatu J, Mosenthin R 2005. Potential nutritional and physiological functions of betaine in livestock. Nutrition research reviews.18:31-48.
 • Eklund M, Mosenthin R, Tafaj M, Wamatu J 2006. Effects of betaine and condensed molasses solubles on nitrogen balance and nutrient digestibility in piglets fed diets deficient in methionine and low in compatible osmolytes. Archives of animal nutrition.60:289-300.
 • El-Husseiny O 2007. Response of broilers performance to dietary betaine and folic acid at different methionine levels.
 • El-Shinnawy A 2015. Effect of betaine supplementation to methionine adequate diet on growth performance, carcass characteristics, some blood parameters and economic efficiency of broilers. Journal of Animal and Poultry Production.6:27-41.
 • Esteve-Garcia E, Mack S 2000. The effect of DL-methionine and betaine on growth performance and carcass characteristics in broilers. Animal Feed Science and Technology.87:85-93.
 • Jahanian R, Rahmani H 2008. The effect of dietary fat level on the response of broiler chicks to betaine and choline supplements. J Biol Sci.8:362-367.
 • Kettunen H, Peuranen S, Tiihonen K 2001. Betaine aids in the osmoregulation of duodenal epithelium of broiler chicks, and affects the movement of water across the small intestinal epithelium in vitro. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2001/06/01/;129:595-603.
 • Kettunen H, Tiihonen K, Peuranen S, Saarinen M, Remus J 2001. Dietary betaine accumulates in the liver and intestinal tissue and stabilizes the intestinal epithelial structure in healthy and coccidia-infected broiler chicks. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology.130:759-769.
 • Lawrence B, Schinckel A, Adeola O, Cera K 2002. Impact of betaine on pig finishing performance and carcass composition. Journal of animal science.80:475-482.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mükremin ÖLMEZ (Sorumlu Yazar)
KAFKAS UNIVERSITY
0000-0002-5003-3383
Türkiye

Teşekkür Çalışmanın histolojik analizleri için Dr. Öğr. Üyesi Şükran YEDİEL ARAS’ a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 14 Nisan 2021
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jaes915295, journal = {Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences}, issn = {}, eissn = {2548-0006}, address = {}, publisher = {Bülent VEREP}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {390 - 394}, doi = {10.35229/jaes.915295}, title = {Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Ölmez, Mükremin} }
APA Ölmez, M. (2021). Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 6 (3) , 390-394 . DOI: 10.35229/jaes.915295
MLA Ölmez, M. "Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi" . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6 (2021 ): 390-394 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaes/issue/64785/915295>
Chicago Ölmez, M. "Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6 (2021 ): 390-394
RIS TY - JOUR T1 - Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi AU - Mükremin Ölmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35229/jaes.915295 DO - 10.35229/jaes.915295 T2 - Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 394 VL - 6 IS - 3 SN - -2548-0006 M3 - doi: 10.35229/jaes.915295 UR - https://doi.org/10.35229/jaes.915295 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi %A Mükremin Ölmez %T Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi %D 2021 %J Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences %P -2548-0006 %V 6 %N 3 %R doi: 10.35229/jaes.915295 %U 10.35229/jaes.915295
ISNAD Ölmez, Mükremin . "Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6 / 3 (Eylül 2021): 390-394 . https://doi.org/10.35229/jaes.915295
AMA Ölmez M. Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi. JAES. 2021; 6(3): 390-394.
Vancouver Ölmez M. Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2021; 6(3): 390-394.
IEEE M. Ölmez , "Japon Bıldırcını Diyetlerinde Betain kullanımının Büyüme Performansı, karkas ve Duodenum Villus Uzunluğu Üzerine Etkisi", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, c. 6, sayı. 3, ss. 390-394, Eyl. 2021, doi:10.35229/jaes.915295


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg