e-ISSN: 2587-1153
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kayseri EAH
Kapak Resmi
       

Journal of Anatolian Medical Research, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi yayın organı olup yılda üç kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir, kısa adı “JAMER” dir.
Dergide deneysel ve klinik tıp alanlarında yapılan orijinal araştırma yazıları, vaka sunumları, kanıta dayalı tıp literatürüne yansımış güncel bilgileri içeren derlemeler, editöre mektuplar ve tıp eğitimiyle ilgili yazılar yayınlanır. Derginin tüm içeriği, ilgili formlar ve makalelerin tam metin dosyalarına kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez. Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Denekler üzerinde yapılan tüm biyomedikal araştırmalar uluslararası etik kurallara uygun olmalı ve yerel etik kurullar tarafından onaylanmalıdır.
Yayınlanan bir makalelerin düzenleme, revizyon, kabul ve reddetmeyle ilgili süreçleri tamamen internet üzerinden editör(ler) ve/veya hakemler tarafından kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer sitesi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Düzeltmeler ve dizgi sonrasında tüm yeniden okumalar yazar tarafından internet üzerinden yapılmalıdır.

İletişim:

Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kayseri/TÜRKİYE
E-posta:kayseriseah.dergi@saglik.gov.tr

PLAGARISM CHECKING

The similarity rate of the articles examine with intihal.netIf the similarity rate is up to 20% for the whole manuscript, the article is sent back to the author for re-evaluation.

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Lisansı
Journal of Anatolian Medical Research Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.