Journal of Anatolian Medical Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1153 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kayseri EAH |


 • Journal of Anatolian Medical Research ilk sayısı Ağustos 2016'da yayınlanmıştır. 
 • Yazarlığın Kabulü ve Telif Hakkı Sözleşmesinin Devri: Yazının gönderimi sırasında, yazarların "Yazarlığın Kabulü ve Telif Hakkı Sözleşmesinin Devri" formunu doldurup göndermeleri ve herhangi bir çıkar çatışması sorunu olup olmadığını açıkça belirtmeleri gerekir.
 • Makaleler yalnızca bu dergide ve yalnızca elektronik ortamda yayınlanmak üzere, başka bir yerde yayınlanmadıklarını (kısmen veya tamamen, başka bir deyişle veya aynı kelimelerle) ve aynı zamanda başka bir yayıncı tarafından eşzamanlı olarak incelenmemeleri gerektiğini kabul ederek alınır. Dergi tarafından reddedilmedikçe başka bir dergiye gönderilmemelidir. Denekler üzerinde yapılan tüm biyomedikal araştırmalar uluslararası etik kurallara uygun olmalı ve yerel etik kurullar tarafından onaylanmalıdır. Makalenin etik kurul raporu gerekli görülmesi durumunda yazarlardan istenebilir.
 • Yayınlanan bir makale, derginin malı sayılır. Düzenleme, revizyon, kabul ve reddetmeyle ilgili süreçler tamamen internet üzerinden editör(ler), danışman editörler ve/veya hakemler tarafından kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer sitesi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Düzeltmeler ve dizgi sonrasında tüm yeniden okumalar yazar tarafından internet üzerinden yapılmalı ve iki hafta içinde editöre geri gönderilmelidir.


 • Online makale gönderimi için;
 • Lütfen kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer adresini kullanınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kayseriseah.dergi@saglik.gov.tr ile irtibata geçmekten çekinmeyiniz.


 • Hakem incelemesi;
 • Hakemler, değerlendirme, düzenleme ve revizyon işlemlerini tamamen internet üzerinden takip edeceklerdir.
  Hakemler özel kullanıcı adı ve şifresi ile kullandıkları URL adresi: kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer

Journal of Anatolian Medical Research

e-ISSN 2587-1153 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kayseri EAH |
Kapak Resmi


 • Journal of Anatolian Medical Research ilk sayısı Ağustos 2016'da yayınlanmıştır. 
 • Yazarlığın Kabulü ve Telif Hakkı Sözleşmesinin Devri: Yazının gönderimi sırasında, yazarların "Yazarlığın Kabulü ve Telif Hakkı Sözleşmesinin Devri" formunu doldurup göndermeleri ve herhangi bir çıkar çatışması sorunu olup olmadığını açıkça belirtmeleri gerekir.
 • Makaleler yalnızca bu dergide ve yalnızca elektronik ortamda yayınlanmak üzere, başka bir yerde yayınlanmadıklarını (kısmen veya tamamen, başka bir deyişle veya aynı kelimelerle) ve aynı zamanda başka bir yayıncı tarafından eşzamanlı olarak incelenmemeleri gerektiğini kabul ederek alınır. Dergi tarafından reddedilmedikçe başka bir dergiye gönderilmemelidir. Denekler üzerinde yapılan tüm biyomedikal araştırmalar uluslararası etik kurallara uygun olmalı ve yerel etik kurullar tarafından onaylanmalıdır. Makalenin etik kurul raporu gerekli görülmesi durumunda yazarlardan istenebilir.
 • Yayınlanan bir makale, derginin malı sayılır. Düzenleme, revizyon, kabul ve reddetmeyle ilgili süreçler tamamen internet üzerinden editör(ler), danışman editörler ve/veya hakemler tarafından kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer sitesi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Düzeltmeler ve dizgi sonrasında tüm yeniden okumalar yazar tarafından internet üzerinden yapılmalı ve iki hafta içinde editöre geri gönderilmelidir.


 • Online makale gönderimi için;
 • Lütfen kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer adresini kullanınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kayseriseah.dergi@saglik.gov.tr ile irtibata geçmekten çekinmeyiniz.


 • Hakem incelemesi;
 • Hakemler, değerlendirme, düzenleme ve revizyon işlemlerini tamamen internet üzerinden takip edeceklerdir.
  Hakemler özel kullanıcı adı ve şifresi ile kullandıkları URL adresi: kayseriseah.dergipark.gov.tr/jamer
Cilt 5 - Sayı 1 - 1 Nis 2020
 1. Akciğer Kanserli Hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisi Görüntülerinden Elde Edilen Semikantitatif Parametrelerin Tümör Histopatolojik Özellikleri ile İlişkisi
  Sayfalar 1 - 6
  Seyhan KARAÇAVUŞ , Arzu TASDEMİR , Eser KAYA
 2. Bir Cerrahi Endoskopi Ünitesi Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Sonuçları
  Sayfalar 7 - 10
  Saliha KARAGÖZ EREN , Osman ÇELİK , Alican YALI , Ömer TOPUZ , Tamer ERTAN , Ebru AKAY
 3. İç Hastalıkları Uzmanları, İnsülin Degludec/Aspart Ko-Formülasyon Tedavisini Nasıl Konumlandırıyor?
  Sayfalar 11 - 14
  Hatice KAYIŞ TOPALOĞLU , Melih KIZILTEPE , Mesut KILIÇ , Sami BAHÇEBAŞI , Sibel ATA , Şeyma YILDIZ , Ulaş Serkan TOPALOĞLU , Yasin ŞİMŞEK
 4. Dahiliye Kliniğine Hiponatremi Nedeniyle Yatırılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 15 - 18
  Mehmet BANKİR , Hüseyin Can ARBAĞ
 5. Ürogenital Kondilom Lezyonu Olan Erkek Hastalarda Lezyonda ve Üretral Sürüntü Örneğinde İPV Tanısı ve Tiplendirmesi
  Sayfalar 19 - 24
  Şevket Tolga TOMBUL , Bülent AKDOĞAN , Koray ERGÜNAY , Dilek ERTOY BAYDAR , İlhan ERKAN
 6. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Hipnoz
  Sayfalar 25 - 28
  Hatice KAYIŞ TOPALOĞLU , Ulaş Serkan TOPALOĞLU
 7. Islak Kupa Terapisinde Nadir Bir Komplikasyon: Jeneralize Konvülziyon
  Sayfalar 29 - 31
  Ayşenur Canan BENLİ , Humeyra ASLANER , Ali Ramazan BENLİ
 8. Abnormal Venous Drainage Of Right Kidney With Severe Hypoplasia Of Renal Vein
  Sayfalar 32 - 35
  Ali KOÇ , Özgür KARABIYIK , Turgut TURSEM , Gamze TÜRK
 9. Cytological Findings and Differential Diagnosis of Malignant Solitary Fibrous Tumors: A Case Report
  Sayfalar 36 - 39
  Ebru AKAY , Erkan ÇAĞLAR , Hatice KARAMAN
 10. Acil Serviste Şaşırtan Bir Olgu: Osteopoikilozis
  Sayfalar 40 - 42
  Yakup EKİNCİ , Kaan GÜRBÜZ