Journal of Academic Perspective on Social Studies
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 29 Eylül 2020
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-5889 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Erhan KILINÇ |


SOSYAL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE AKADEMİK PERSPEKTİF DERGİSİ (JAPSS)

Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, yılda 1 (bir) defa İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), bireylere, ailelere, toplumlara, kuruluşlara, ülkelere dayanan beşeri bilimlerle ilgili sosyal politikaları veya uygulamaları analiz etme, araştırma, tartışma ve teşvik etme ile ilgili ampirik araştırma ve teorik çalışmaları yayımlar.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), sosyal çalışma alanında yeni uygulamaların, bakış açılarının ve aynı zamanda teorik bilgi donanımıyla desteklenen sosyal politikaların ve stratejilerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.
                                                                                                                                                                                                                                                           Baş Editör Prof. Dr. Şebnem Aslan

Journal of Academic Perspective on Social Studies

e-ISSN 2667-5889 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Erhan KILINÇ |
Kapak Resmi


SOSYAL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE AKADEMİK PERSPEKTİF DERGİSİ (JAPSS)

Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, yılda 1 (bir) defa İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), bireylere, ailelere, toplumlara, kuruluşlara, ülkelere dayanan beşeri bilimlerle ilgili sosyal politikaları veya uygulamaları analiz etme, araştırma, tartışma ve teşvik etme ile ilgili ampirik araştırma ve teorik çalışmaları yayımlar.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), sosyal çalışma alanında yeni uygulamaların, bakış açılarının ve aynı zamanda teorik bilgi donanımıyla desteklenen sosyal politikaların ve stratejilerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.
                                                                                                                                                                                                                                                           Baş Editör Prof. Dr. Şebnem Aslan
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 29 Eylül 2020