e-ISSN: 2667-5889
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Erhan KILINÇ
Kapak Resmi
       
SOSYAL ÇALIŞMALAR ÜZERİNE AKADEMİK PERSPEKTİF DERGİSİ (JAPSS)

Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, yılda 1 (bir) defa İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), sosyal bilimler (yönetim bilimleri, sağlık yönetimi, iletişim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, turizm, hukuk ve kamu yönetimi gibi birçok sosyal bilim branşını içerir) alanında bireylere, ailelere, toplumlara, kuruluşlara, ülkelere dayanan beşeri bilimlerle ilgili sosyal politikaları veya uygulamaları analiz etme, araştırma, tartışma ve teşvik etme ile ilgili özgün nitelikte ampirik ve teorik çalışmaları yayımlar.
Sosyal Çalışmalar Üzerine Akademik Perspektif Dergisi (JAPSS), sosyal çalışma alanında yeni uygulamaların, bakış açılarının ve aynı zamanda teorik bilgi donanımıyla desteklenen sosyal politikaların ve stratejilerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.
Baş Editörler:  Prof. Dr. Şebnem YÜCEL, Prof. Dr. Recep YÜCEL