Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Knowledge and Attitudes of Pediatricians After Distance Education in The Early Period of The Covıd-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 157 - 160, 20.09.2021

Öz

Objective: The COVID-19 epidemic started at the beginning of 2020, and has caused radical changes in life, work, and education. The possibility of breaking the educational efforts of affected healthcare workers at the center of the pandemic is a reality. The Pediatrics Atelier was established with the voluntary participation of pediatricians after graduation. A group of pediatricians made online cooperation and information sharing more systematic, and carried out practical information early in the COVID-19 epidemic. After the informative study, we planned a study to show the change created by distance education by evaluating the knowledge and attitudes of physicians. Material and Method: The demographic data of the group was determined with the online survey application made after the first online broadcast for this purpose. Results: Of the respondents (n=437), 146 (33%) were 28-35 years old, 171 (39%) were 36-44 years old, 109 (25%) were 45-60 years old, and 11 (3%) were over 61 years old. Of the participants who responded to the post- training questionnaire, 279 (64%) were women. Forty-four (10%) of the survey participants were minor specialists. When the participants were asked from which source they got the information about COVID-19 before the training, 388 (88.7%) of them followed the information of the Ministry of Health, 204 (46.6%) of them followed the information of the World Health Organization, and 383 (87.6%) of them were Pediatrics. They stated that they followed the correspondence and programs of the workshop; 105 (24%) followed the literature via the Center for Disease Control (CDC) and 113 (25.8%) via PubMed. If the COVID-19 vaccine is offered, 323 (73.9%) of the participants have declared they would get the vaccine for themselves and their children, 58 (13.3%) said they would only get the vaccine for themselves, and 44 (10.1%) said would not get the vaccine for themselves or their children. Conclusion: Even in an unplanned and heterogeneous population, distance education can increase the knowledge level of the target group. Communities such as the Pediatrics Atelier can play a positive role, especially for the physician group whose access to information is asymmetrical due to geographical, economic, and unusual conditions

Kaynakça

 • 1. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Erişim linki: URL: https://COVID-19.who.int/ (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 2. Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme sayfası. Erişim linki: URL: https://COVID-19.saglik.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) situation report. Weekly Epidemiological Update. (Data as received by WHO from national authorities, as of 10 am CEST 13 September 2020) Pp:1-34. Erişim linki: URL: https://www.who.int/ docs/ default-source/coronaviruse/situation-reports/20200914- weekly-epi-update 5.pdf?sfvrsn=cf929d04 (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 4. Mahase E. Covid-19: What do we know so far about a vaccine? BMJ 2020;27(369):1-2. doi:10.1136/bmj.m1679. google scholar
 • 5. Oygar PD, Büyükçam A, Şahbudak Bal Z, Dalgıç N, Bozdemir ŞE, Karbuz A ve ark. COVID-19 pandemisinde enfeksiyon kontrol çalışmaları çerçevesinde çocuk hastalarla çalışan sağlık personeli eğitimi. J Pediatr Inf 2020;14(4):195-200. DOI:10.5578/ced.70235. google scholar
 • 6. Gönüllü E, Soysal A, Can İ, Tutak E, Tunç T, Yıldız İ ve ark. The Use of Social Network in Daily Pediatric Practice and Education: Turkish Pediatric Atelier. Int J Pediatr 2020(7301309);1-7. DOI:10.1155/2020/7301309. google scholar
 • 7. The Jamovi Project (2021): Jamovi istatistik programı- sürüm 1.8. Erişim linki: URL: http://www.jamovi.org. google scholar
 • 8. Yadala S, Nalleballe K, Sharma R, Lotia M, Kapoor N, Veerapaneni KD, et al. Resident Education During COVID-19 Pandemic: Effectiveness of Virtual Electroencephalogram Learning. Cureus 2020;12(10):e11094. DOI 10.7759/cureus.11094. google scholar
 • 9. Dost S, Hossain A, Shehab M, Abdelwahed A, Al-Nusair L. Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical students. BMJ Open 2020;10(11);1-10: e042378. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-042378. google scholar
 • 10. Amparore D, Claps F, Cacciamani GE, Esperto F, Fiori C, Liguori G ve ark. Impact of the COVID-19 pandemic on urology residency training in Italy. Minerva Urol Nefrol 2020;72(4):505-9. doi: 10.23736/S0393-2249.20.03868-0. google scholar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 157 - 160, 20.09.2021

Öz

Amaç: 2020 yılı başında patlak veren COVID-19 salgını yaşamda, çalışma ve eğitim hayatında kökten değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerin, pandeminin odağında olan sağlık çalışanlarını etkilememesi mümkün değildir. Mezuniyet sonrası klasik öğrenme imkanlarının azalması üzerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının gönüllü katılımıyla kurulan Pediatri Atölyesi üzerinden bir grup pediatrist çevrimiçi yardımlaşma ve bilgi paylaşımını daha sistematik hale getirmiş ve COVID-19 salgınının erken döneminde etkin bir bilgilendirme çalışması yürütmüşlerdir. Bilgilendirme çalışması sonrası hekimlerinin bilgi ve tutumlarını değerlen- direrek uzaktan eğitimin yarattığı değişikliği göstermek hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla yapılan ilk kitlesel çevrimiçi yayından sonra yapılan çevrimiçi anket uygulaması ile grubun demografik verileri saptanmıştır. Bulgular: Ankete cevap veren katılımcıların (n=437) 146’sı (%33) 28-35 yaş,171’i (%39) 36-44 yaş, 109’u (%25) 45-60 yaş aralığında ve 11’i (%3) 61 yaşından büyüktü. Eğitim sonrası ankete cevap veren katılımcıların 279’u (%64) kadındı. Anket katılımcılarının 44’ü (%10) yan dal uzmanıydı. Katılımcılara eğitim öncesi COVID-19 ile bilgileri hangi kaynaktan edindikleri sorulduğunda, 388’i (%88,7) Sağlık Bakanlığının, 204’ü (%46,6) Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirmelerini izlediğini, 383’ü (%87,6) Pediatri Atölyesinin yazışma ve programlarını izlediğini, 105’i (%24) Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve 113’ü (%25,8) de PubMed üzerinden literatür takip ettiğini belirtmiştir. COVID-19 aşısı gelirse, katılımcıların 323’ü (%73,9) aşıyı kendisine ve çocuklarına yaptıracağını, 58’i (%13,3) aşıyı sadece kendisine yaptıracağını, 44’ü (%10,1) aşıyı kendisine ve çocuklarına yaptırmayacağını belirtmiştir. Sonuç: Daha öncesinde planlaması yapılmamış ve heterojen yapıya sahip bir öğrenici kitlesinde bile, uzaktan eğitim, hedef kitlenin bilgi düzeyini artırabilir. Pediatri Atölyesi gibi topluluklar özellikle bilgiye ulaşımı coğrafi, ekonomik ve olağandışı koşullar nedeni ile asimetrik olan hekim grubu için olumlu bir rol oynayabilir.

Kaynakça

 • 1. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Erişim linki: URL: https://COVID-19.who.int/ (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 2. Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme sayfası. Erişim linki: URL: https://COVID-19.saglik.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) situation report. Weekly Epidemiological Update. (Data as received by WHO from national authorities, as of 10 am CEST 13 September 2020) Pp:1-34. Erişim linki: URL: https://www.who.int/ docs/ default-source/coronaviruse/situation-reports/20200914- weekly-epi-update 5.pdf?sfvrsn=cf929d04 (Son erişim tarihi: 3.5.2021). google scholar
 • 4. Mahase E. Covid-19: What do we know so far about a vaccine? BMJ 2020;27(369):1-2. doi:10.1136/bmj.m1679. google scholar
 • 5. Oygar PD, Büyükçam A, Şahbudak Bal Z, Dalgıç N, Bozdemir ŞE, Karbuz A ve ark. COVID-19 pandemisinde enfeksiyon kontrol çalışmaları çerçevesinde çocuk hastalarla çalışan sağlık personeli eğitimi. J Pediatr Inf 2020;14(4):195-200. DOI:10.5578/ced.70235. google scholar
 • 6. Gönüllü E, Soysal A, Can İ, Tutak E, Tunç T, Yıldız İ ve ark. The Use of Social Network in Daily Pediatric Practice and Education: Turkish Pediatric Atelier. Int J Pediatr 2020(7301309);1-7. DOI:10.1155/2020/7301309. google scholar
 • 7. The Jamovi Project (2021): Jamovi istatistik programı- sürüm 1.8. Erişim linki: URL: http://www.jamovi.org. google scholar
 • 8. Yadala S, Nalleballe K, Sharma R, Lotia M, Kapoor N, Veerapaneni KD, et al. Resident Education During COVID-19 Pandemic: Effectiveness of Virtual Electroencephalogram Learning. Cureus 2020;12(10):e11094. DOI 10.7759/cureus.11094. google scholar
 • 9. Dost S, Hossain A, Shehab M, Abdelwahed A, Al-Nusair L. Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical students. BMJ Open 2020;10(11);1-10: e042378. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-042378. google scholar
 • 10. Amparore D, Claps F, Cacciamani GE, Esperto F, Fiori C, Liguori G ve ark. Impact of the COVID-19 pandemic on urology residency training in Italy. Minerva Urol Nefrol 2020;72(4):505-9. doi: 10.23736/S0393-2249.20.03868-0. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erdem GÖNÜLLÜ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
0000-0002-6833-5646
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jchild939509, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {157 - 160}, doi = {}, title = {Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları}, key = {cite}, author = {Gönüllü, Erdem} }
APA Gönüllü, E. (2021). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 157-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/939509
MLA Gönüllü, E. "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 157-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/939509>
Chicago Gönüllü, E. "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 157-160
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları AU - Erdem Gönüllü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 160 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları %A Erdem Gönüllü %T Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Gönüllü, Erdem . "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 157-160 .
AMA Gönüllü E. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 157-160.
Vancouver Gönüllü E. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 157-160.
IEEE E. Gönüllü , "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının COVID-19 Pandemisinin Erken Döneminde Yapılan Uzaktan Eğitim Sonrası Bilgi ve Tutumları", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 157-160, Eyl. 2021