Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 280 - 283 2019-09-30

Radikal mastoidektomi boşluğundaki inatçı otore problemini çözmek için yapılan timpanoplasti uygulaması
Application of tympanoplasty to solve the persistent otorrhea problem in the radical mastoidectomy cavity

Ahmet Hamdi KEPEKÇİ [1] , Cengiz ÇELIKYURT [2]


Öz

Amaç:Geçirilmiş radikal mastoidektomi operasyonu sonrası inatçı otore problemini çözmek için timpanoplasti uygulamasının sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem:Radikal Mastoidektomi (RM) sonrası devam eden inatçı otore nedeniyle, hastanemiz KBB kliniğinde Ekim 2010 - Şubat 2015 tarihleri arasında timpanoplasti uygulanan 18 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif olarak hastalar 9 ay boyunca 3 aylık kontrollere çağrıldı.

Timpanoplasti uygulamasında retroauriküler yaklaşım kullanılarak kolesteatom ve kalıcı granülasyon dokusu tarafından istila edilen sinüs timpani ve promontoryumu döşeyen yassı epitel ve mukoza eleve edildi. Temporal fasya grefti,  facial ridge üzerine, facial kanal üzerine, meatus'un alt duvarı üzerine ve tuba auditiva'nın lateral duvarı üzerine yerleştirildi. Timpanomeatal flep fasya greftinin lateraline yerleştirildikten sonra kapalı bir kulak boşluğu “mesotimpanum” oluşturmak için timpanoplasti uygulandı.

Bulgular:İnatçı otoresi olan bütün hastaların hepsinde sinüs timpanide kolesteatom veya kalıcı granülasyon dokusu bulundu. Orta kulak kolestatomu ve postmastoidektomi kavitesinin rekurren kolestatomu değişkenleri ile fasiyal ridge değerleri arasında istatistiksel bir anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Takip süresince kolesteatom ve kalıcı granülasyon dokularında nüks etmedi. 

Tartışma:Timpanoplasti yapılan tüm hastalarda otore başarılı bir şekilde tedavi edildi. Ameliyat sonrası hastalarımızın radikal boşlukları iyileşti ve kapalı kavite elde edildi.

Abstract

Background/Aims:To evaluate the results of tympanoplasty to resolve the stubborn otorrhea problem after a radical mastoidectomy.

Methods: Between October 2010 and February 2015, 18 patients who underwent tympanoplasty that underwent persistent otorrhea after radical mastoidectomy in our ENT clinic were retrospectively evaluated. Postoperatively, patients were called for a 3-month follow-up visit for 9 months. In the tympanoplasty procedure, the flat epithelium and mucosa, covering the sinus tympani and promontorium invaded by cholesteatoma and permanent granulation tissue, were elevated using the retroauricular approach. The temporalis fascia graft was placed on the facial ridge, on the facial canal, on the inferior meatal wall, and the lateral wall of the tuba auditiva. After the tympanomeatal flap was placed on the lateral side of the fascia graft, tympanoplasty was performed to create a mesotympanum.

Results:Cholesteatoma or permanent granulation tissue was found in sinus tympani in all patients with stubborn otorrhea. A statistically significant difference was found between the variables of recurrent cholesteatoma of middle ear cholesteatoma and postmastoidectomy cavity and facial ridge values (p <0.05). During follow-up, it did not recur in cholesteatoma and permanent granulation tissues.

Conclusions: Otorrhea was successfully treated in all patients who underwent tympanoplasty. Postoperative radical cavities of our patients were healed, and the closed cavity was obtained.

  • Westerberg BD, Lee PK, Lukwago L, Zaramba S, Bubikere S, Stewart I. Cross-sectional survey of hearing impairment and ear disease in Uganda. Journal of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. 2008;37(6).
  • Akinpelu O, Amusa Y, Komolafe E, Adeolu A, Oladele A, Ameye S. Challenges in management of chronic suppurative otitis media in a developing country. The Journal of Laryngology & Otology. 2008;122(1):16-20.
  • Maharjan M, Bhandari S, Singh I, Mishra S. Prevalence of otitis media in school going children in Eastern Nepal. Kathmandu University medical journal (KUMJ). 2006;4(4):479-82.
  • Shaan M, Landolfi M, Taibah A, Russo A, Szymanski M, Sanna M. Modified Bondy technique. The American journal of otology. 1995;16(5):695-7.
  • Görür K, Ozcan C, Unal M, Vayisoğlu Y. Causes of failure in open cavity mastoidectomy. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat. 2002;9(3):179-83.
  • Wang H-M, Lin J-C, Lee K-W, Tai C-F, Wang L-F, Chang H-M, et al. Analysis of mastoid findings at surgery to treat middle ear cholesteatoma. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2006;132(12):1307-10.
  • Kasenõmm P. Intraoperative findings of revision canal wall-down tympanomastoid surgery. Acta oto-laryngologica. 2013;133(8):826-32.
  • Cho Y-S, Hong SD, Chung KW, Hong SH, Chung W-H, Park SH. Revision surgery for chronic otitis media: characteristics and outcomes in comparison with primary surgery. Auris Nasus Larynx. 2010;37(1):18-22.
  • Brackmann D, Shelton C, Arriaga MA. Otologic Surgery E-Book: Elsevier Health Sciences; 2015.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5332-5234
Yazar: Ahmet Hamdi KEPEKÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Odyometri, İstanbul / TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9292-5558
Yazar: Cengiz ÇELIKYURT
Kurum: Özel Safa Hastane, Kulak Burun Boğaz, İstanbul / TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Radikal mastoidektomi boşluğundaki inatçı otore problemini çözmek için yapılan timpanoplasti uygulaması %A Ahmet Hamdi KEPEKÇİ , Cengiz ÇELIKYURT %T Radikal mastoidektomi boşluğundaki inatçı otore problemini çözmek için yapılan timpanoplasti uygulaması %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 3 %R doi: 10.16899/jcm.582742 %U 10.16899/jcm.582742