Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 377 - 384 2020-09-30

The effect of planned training regarding breast self-examination on women’s health beliefs

Özlem DURAN AKSOY [1] , Ferit KOÇOĞLU [2]


Amaç: Araştırma, kadınlara kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili verilen planlı eğitimin sağlık inançlarına etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma grubunu, Yarı Açık Kadın Cezaevi’nde bulunan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’ndan seçilen ve Aile Sağlığı Merkezi Bölgesi’ndeki Kur’an kursuna devam eden kadınlar olmak üzere toplam 108 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, kadınlara yönelik sosyo-demografik soru formu ve Türkçe Champion’s Health Belief Model Scale (CHBMS) ile toplanmıştır. Araştırmada kontrol grubu kullanılmamış, kadınların eğitim verilmeden önceki değerlendirmeleri, eğitimden sekiz hafta sonraki değerlendirmelerinin kontrolü olarak alınmıştır. Bulgular: Araştırmada, kadınların %32.4’ünün KKMM eğitimi aldığı ve KKMM yapmayı bildiği saptanmıştır. Son bir yıl içerisinde kadınların %15.7’sinin KKMM yaptığı, %10.2’sinin klinik meme muayenesi yaptırdığı, %10.4’ünün ise mamografi çektirdiği bulunmuştur. Eğitim faaliyeti sonrasında, CHBMS ölçeği alt boyutlarından olan duyarlılık, ciddiyet, yarar, güven ve sağlık motivasyonu algılarında olumlu yönde anlamlı bir artış olduğu saptanırken, engel algısının da olumlu yönde değişerek önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Kadınların KKMM yapma ve mamografi çektirme oranlarının düşük düzeyde olduğu, eğitim öncesi değerlendirmelere göre eğitim sonrasında CHBMS alt boyutlarında olumlu yönde anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin meme muayenesi ile ilgili eğitimlerde kadınların sağlık inançlarını göz önünde bulundurmaları ve eğitim programlarını bu doğrultuda hazırlanmaları önerilmektedir.
Kendi kendine meme muayenesi, Sağlık İnanç Modeli, ebe, hemşire, eğitim
 • 1. Bora Başara B, Güler C, Soytutan İ, Aygün A, Özdemir TA. Republic of Turkey Ministry of Health, Health Statistics Yearbook 2015. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Health General Directorate of Health Research, 2016.
 • 2. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R et al. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. International Journal of Cancer 2015;136(5):E359–386. doi: 10.1002/ijc.29210
 • 3. Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM et al. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: A systematic analysis for the global burden of disease study. JAMA Oncology 2017;3(4):524–548. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5688
 • 4. Ersin F, Bahar Z. Effects of Health Promotion Models on breast cancer early detection behaviors: A literature review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2012;5(1):28–38.
 • 5. Somunoğlu S. Breast cancer: Symptoms and methods used in early detection. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009;4(10):103−122.
 • 6. Baliga MS, Rao S, Rao P et al. Knowledge of cancer and self-breast examination among women working in agricultural sector in Mangalore, Karnataka, India. IJAR 2017;3(7):200–202.
 • 7. Kaushal N, Kumari N, Pallavi PK et al. A descriptive study to assess the knowledge, attitude and practice regarding breast cancer and breast self-examination among women in selected area, Shimla (Himachal Pradesh). IJAR 2017;3(9):29–31.
 • 8. Kohler RE, Gopal S, Lee CN, Weinern BJ, Reeve BB, Wheeler SB. Breast cancer knowledge, behaviors, and preferences in Malawi: implications for early detection interventions from a discrete choice experiment. Journal of Global Oncology 2017;3(5):480–489. doi: 10.1200/JGO.2016.005371
 • 9. Açıkgöz A, Çehreli R, Ellidokuz H. Determination of knowledge and behavior of women working at a hospital on breast cancer early detection methods, and investigation of efficiency of planned education. J Breast Health 2015;11:31–38. doi: 10.5152/tjbh.2014.2322
 • 10. Alpteker H, Avcı A. Determine the knowledge of the women about breast cancer and their practice about breast self examination. J Breast Health 2010;6(2):74-79.
 • 11. Gerçek S, Duran Ö, Yıldırım G, Karayel H, Demirliçakmak H. Determining the breast cancer and self breast examination belief and the effecting factors among the schoolgirls in state dormitory. J Breast Health 2008;4(3):157–161.
 • 12. Hajian-Tilaki K, Auladi S. Health belief model and practice of breast self-examination and breast cancer screening in Iranian women. Breast Cancer 2014;21:429–434. doi: 10.1007/s12282-012-0409-3
 • 13. Koç Z, Sağlam Z. Determination of the knowledge and the practice of female patients about breast cancer, preventive measures and breast self examination and effectiveness of education. J Breast Health 2009;5(1):25–33.
 • 14. Sapkota D, Parajuli P, Kafle TK. Effectiveness of educational intervention programme on knowledge regarding breast self examination among higher secondary school girls of Biratnagar. Birat Journal of Health Sciences 2016;1(1):13–19. doi: http://dx.doi.org/10.3126/bjhs.v1i1.17091
 • 15. Singh R, Turuk A. A study to assess the knowledge regarding breast cancer and practices of breast self-examination among women in urban area. International Journal of Community Medicine and Public Health 2017;4(11):4341–4347. doi: http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20174856
 • 16. Veena KS, Kollipaka R, Rekha R. The knowledge and attitude of breast self examination and mammography among rural women. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015;4(5):1511–1516. doi: http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20150738
 • 17. Karayurt Ö, Dicle A, Tuna Malak A. Effects of peer and group education on knowledge, beliefs and breast self-examination practice among university students in Turkey. Turkish Journal of Medical Sciences 2009;39(1):59–66. doi:10.3906/sag-0712-17
 • 18. Secginli S, Nahcivan NO, Gunes G, Fernandez R. Interventions promoting breast cancer screening among Turkish women with global implications: A systematic review. Worldviews on Evidence‐Based Nursing 2017;14(4):316–323. doi: 10.1111/wvn.12245
 • 19. Akyolcu N, Uğraş GA. Breast self-examination: How important is it in early diagnosis?. J Breast Health 2011;7(1):10–14.
 • 20. TR Ministry of Health. National Standards for Breast Cancer Screening Program. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Health Directorate of Public Health Department of Cancer; 2018. [Cited 17 Dec 2018]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tarama-standartlari/listesi/485-meme-kanseri-tarama-program%C4%B1-ulusal-standartlar%C4%B1.html.
 • 21. Gürsoy AA. Breast self-examination contradiction. TAF Prev Med Bull 2008;7(3):257–260.
 • 22. Pender NJ. Health Promotion in Nursing Practice. 2nd ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange, 1987.
 • 23. Abolfotouh MA, BaniMustafa AA, Mahfouz AA, Al-Assiri MH, Al-Juhani AF, Alaskar AS. Using the health belief model to predict breast self examination among Saudi women. BMC Public Health 2015;15:1163–1175. doi: 10.1186/s12889-015-2510-y
 • 24. Masoudiyekta L, Rezaei-Bayatiyani H, Dashtbozorgi B, Gheibizadeh M, Malehi AS, Moradi M. Effect of education based on health belief model on the behavior of breast cancer screening in women. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 2018;5:114–120. doi: 10.4103/apjon.apjon_36_17
 • 25. Ouyang YQ, Hu X. The effect of breast cancer health education on the knowledge, attitudes, and practice: A community health center catchment area. Journal of Cancer Education 2014;29(2):375–381. doi: 10.1007/s13187-014-0622-1
 • 26. Rezaeian M, Sharifirad G, Mostafavi F, Moodi M, Abbasi MH. The effects of breast cancer educational intervention on knowledge and health beliefs of women 40 years and older, Isfahan, Iran. Journal of Education and Health Promotion 2014;3:43. doi: 10.4103/2277-9531.131929
 • 27. Karayurt Ö. Adaptation of Champion’s Health Belief Model Scale to Turkish Women and Examination of the Factors Influencing the Frequencyo Breast Self Examination. Ege University Health Sciences Institute, PhD Thesis. 2003.
 • 28. Gözüm S, Aydin I. Validation evidence for Turkish adaptation of Champion’s Health Belief Model Scales. Cancer Nursing 2004;27(6):491–498.
 • 29. Secginli S, Nahcivan NO. Reliability and validity of the breast cancer screening belief scale among Turkish women. Cancer Nursing 2004;27:287–294.
 • 30. Ceber E, Turk M, Ciceklioglu M. The effects of an educational program on knowledge of breast cancer, early detection practices and health beliefs of nurses and midwives. Journal of Clinical Nursing 2010;19:2363–2371. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03150.x
 • 31. Ersin F, Bahar Z. Effects of nursing interventions planned with the health promotion models on the breast and cervical cancer early detection behaviors of the women. International Journal of Caring Sciences 2017;10(1): 421–432.
 • 32. Gözüm S, Karayurt Ö, Kav S, Platin N. Effectiveness of peer education for breast cancer screening and health beliefs in eastern Turkey. Cancer Nursing 2010;33(3):213–220. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181cb40a8
 • 33. Gürsoy AA, Yığıtbaş Ç, Yilmaz F et al. The effects of peer education on university students’ knowledge of breast self-examination and health beliefs. Journal of Cancer Education 2009;24(4):331–333. doi: 10.1080/08858190902997449
 • 34. Hacihasanoğlu R, Gözüm S. The effect of training on the knowledge levels and beliefs regarding breast-self examination on women attending a public education centre. European Journal of Oncology Nursing 2008;12:58–64. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2007.06.005
 • 35. Kartal A, İnci FH, Koştu N, Çınar İÖ. Effect of individual training given to women in the home environment on health beliefs for breast self-examination. Pamukkale Medical Journal 2017;1:7–13. doi: 10.5505/ptd.2017.35651
 • 36. Mermer G, Turk M. Assessment of the effects of breast cancer training on women between the ages of 50 and 70 in Kemalpasa, Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014;15(24):10749–10755.
 • 37. Secginli S, Nahcivan NO. The effectiveness of a nurse-delivered breast health promotion program on breast cancer screening behaviours in non-adherent Turkish women: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies 2011;48:24–36. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.05.016
 • 38. Karayurt Ö, Dramalı A. Adaptation of Champion’s Health Belief Model Scale for Turkish women and evaluation of the selected variables associated with breast self-examination. Cancer Nursing 2007;30(1):69–77.
 • 39. American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2017-2018. Atlanta: American Cancer Society, 2017.
 • 40. Al-Zalabani AH, Alharbi KD, Fallatah NI, Alqabshawi RI, Al-Zalabani AA, Alghamdi SM. Breast cancer knowledge and screening practice and barriers among women in Madinah, Saudi Arabia. Journal of Cancer Education 2018;33(1):201–207. doi: 10.1007/s13187-016-1057-7
 • 41. Avci IA, Kurt H. Health beliefs and mammography rates of Turkish women living in rural areas. Journal of Nursing Scholarship 2008;40(2):170–175. doi: 10.1111/j.1547-5069.2008.00222.x
 • 42. Türk R, Eroğlu K, Terzioğlu F, Taşkın L. An example from the rural areas of Turkey: Women breast cancer risk levels and application and knowledge regarding early diagnosis-scan of breast cancer. J Breast Health 2017;13:67–73. doi: 10.5152/tjbh.2017.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0843-5589
Yazar: Özlem DURAN AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8795-7638
Yazar: Ferit KOÇOĞLU
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Sivas Cumhuriyet University Scientific Research Projects Commission
Proje Numarası T-369 Doctoral Thesis Project
Teşekkür The authors thank all of the women who agreed to participate in this study. They also would like to thank the managers and employees of the institutions in which the study was conducted for their cooperation.
Tarihler

Kabul Tarihi : 21 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Duran Aksoy Ö , Koçoğlu F . The effect of planned training regarding breast self-examination on women’s health beliefs. J Contemp Med. 2020; 10(3): 377-384.