Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Retrospective evaluation of liver transaminase abnormalities in asymptomatic and symptomatic patients according to liver biopsy results

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6, 891 - 894, 30.11.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1066589

Öz

Background and Aim: Histopathological examination of liver tissue is often performed with percutaneous liver biopsy. In this study, we aimed to evaluate the causes and results of liver biopsy performed for various reasons in our clinic between years 2016 and 2019. Materials and Methods: 554 of 750 liver biopsies performed between July 2016 and January 2019 were included in the study. Pathology results of liver biopsies, the clinical information of the same patients were obtained from the patient files. Biopsy indications and results of the patients were evaluated retrospectively. Results: 554 liver biopsy results (M:323, 58.4%; mean age: 45±14.3) were included in the study. The most common liver biopsy indication in our hospital, was determined as the biopsies of patients with chronic hepatitis B. This indication was followed by liver biopsies performed to examine non-viral liver enzyme elevations.The pathology results were listed as; chronic hepatitis B (65%), NAFLD/NASH (16%), AIH (3%), Hepatitis C (3%) respectively. Discussion: The diversity in liver biopsy results shows the importance of histopathological evaluation. In order to reach healthy data, multi-centered prospective randomized controlled studies with larger populations are needed.

Kaynakça

 • 1- Bravo AA, Sheth SG, Chopra S . Liver Biopsy. N Engl J Med. 2001;344(7):495.
 • 2- Tapper EB, Lok AS. Use of Liver Imaging and Biopsy in Clinical Practice.N Engl J Med. 2017;377(8):756.
 • 3- Czaja AJ, Carpenter. Optimizing diagnosis from the medical liver biopsy.Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(8):898.
 • 4- Rockey DC, Caldwell SH, Goodman ZD, Nelson RC, Smith AD, American Association for the Study of Liver Diseases. Liver biopsy.Hepatology. 2009;49(3):1017.
 • 5- Thomaides-Brears HB, Alkhouri N, Allende D, Harisinghani M, Noureddin M, Reau NS et al.Incidence of Complications from Percutaneous Biopsy in Chronic Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.Dig Dis Sci. 2021 Jun 15. doi: 10.1007/s10620-021-07089-w. Online ahead of print.
 • 6- Neuberger J, Patel J, Caldwell H, Davies S, Hebditch V, Hollywood C et al. Guidelines on the use of liver Guidelines on the use of liver biopsy in clinical practice from the British Society of Gastroenterology, the Royal College of Radiologists and the Royal College of Pathology. Gut 2020;69:1382 LP – 1403.
 • 7- Mıstık R, Balık İ. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Tekeli E, Balık İ(eds). Viral Hepatit 2003. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği,2003:10-45.
 • 8- John A, Al Kaabi S, Soofi ME, Mohannadi M, Kandath SM, Derbala M, et al. Liver biopsy for parenchymal liver disease - is routine real time image guidance unnecessary?. Indian J Gastroenterol. 2014 Jan. 33 (1):50-4.
 • 9- Neuberger J, et al. Gut 2020;0:1–22. doi:10.1136/gutjnl-2020-321299.
 • 10- Midia M, Odedra D, Shuster A, Midia R, Muir J. Predictors of bleeding complications following percutaneous image-guided liver biopsy: a scoping review. Diagn Interv Radiol 2019;25:71–80.
 • 11- Gençdal G. Tek Merkez Deneyimi: Karaciger Biyopsi Endikasyonları Ve Sonuçları.Anatolian Clinic The Journal Of Medical Sciences, 2019,24(1), 42-46., Doi:10.21673/Anadoluklin.457185.
 • 12- Cankurtaran M, Kav T, Özarslan E, Arslan S, Sökmensüer C, Batman F, Et al. Karaciğer Biyopsisi; Bir Gastroenteroloji Kliniğinin Retrospektif Çalışması Ve İç Hastalıklarına Yönelik Öneriler. Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(2): 55-59.

Asemptomatik ve semptomatik hastalarda karaciğer biyopsi sonuçlarına göre karaciğer transaminaz anormalliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6, 891 - 894, 30.11.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1066589

Öz

Amaç: Karaciğer dokusunun histopatolojik incelemesi, sıklıkla perkutan karaciğer biyopsisi ile yapılır. Bu çalışmada, kliniğimizde 2015-2018 yılları arasında çeşitli nedenlerle yapılmış karaciğer biyopsi nedenlerini, sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Temmuz 2016-Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan toplam 750 karaciğer biyopsinin 554’u çalışmaya dahil edilmiştir. Karaciğer biyopsisinin patoloji sonuçlarına; aynı hastaların klinik bilgilerine hasta dosyalarından ve karaciğer biyopsi kayıt arşivimizden ulaşıldı. Hastaların biyopsi endikasyonları ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuçlar: 554 adet karaciğer biyopsi sonucu (E:323, 58,4%;Yaş ortalaması: 45±14.3) çalışmaya dahil edilmiştir. Karaciğer nakil merkezi olan hastanemizde en sık saptanan karaciğer biyopsi endikasyonu Kronik hepatit B’li hastaların biyopsileri olarak tespit edilmiştir. Bu endikasyonu non-viral karaciğer enzim yüksekliklerini tetkik etmek amaçlı yapılan karaciğer biyopsilerinin izlediği saptanmıştır. Patoloji sonuçları değerlendirildiğinde sıklık sırasına göre hastalarda; kronik hepatit B (65%), NAFLD/NASH (16%), AIH (3%),Hepatit C (3%) olarak tespit edilmiştir. Tartışma: Karaciğer biyopsi sonuçlarındaki çeşitlilik, histopatolojik değerlendirmenin önemini göstermektedir. Sağlıklı verilere ulaşmak için çeşitli merkezlerin verilerinin karşılaştırılması ve daha büyük ölçekli prospektif randomize kontrollü çalışmalar ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • 1- Bravo AA, Sheth SG, Chopra S . Liver Biopsy. N Engl J Med. 2001;344(7):495.
 • 2- Tapper EB, Lok AS. Use of Liver Imaging and Biopsy in Clinical Practice.N Engl J Med. 2017;377(8):756.
 • 3- Czaja AJ, Carpenter. Optimizing diagnosis from the medical liver biopsy.Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(8):898.
 • 4- Rockey DC, Caldwell SH, Goodman ZD, Nelson RC, Smith AD, American Association for the Study of Liver Diseases. Liver biopsy.Hepatology. 2009;49(3):1017.
 • 5- Thomaides-Brears HB, Alkhouri N, Allende D, Harisinghani M, Noureddin M, Reau NS et al.Incidence of Complications from Percutaneous Biopsy in Chronic Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.Dig Dis Sci. 2021 Jun 15. doi: 10.1007/s10620-021-07089-w. Online ahead of print.
 • 6- Neuberger J, Patel J, Caldwell H, Davies S, Hebditch V, Hollywood C et al. Guidelines on the use of liver Guidelines on the use of liver biopsy in clinical practice from the British Society of Gastroenterology, the Royal College of Radiologists and the Royal College of Pathology. Gut 2020;69:1382 LP – 1403.
 • 7- Mıstık R, Balık İ. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Tekeli E, Balık İ(eds). Viral Hepatit 2003. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği,2003:10-45.
 • 8- John A, Al Kaabi S, Soofi ME, Mohannadi M, Kandath SM, Derbala M, et al. Liver biopsy for parenchymal liver disease - is routine real time image guidance unnecessary?. Indian J Gastroenterol. 2014 Jan. 33 (1):50-4.
 • 9- Neuberger J, et al. Gut 2020;0:1–22. doi:10.1136/gutjnl-2020-321299.
 • 10- Midia M, Odedra D, Shuster A, Midia R, Muir J. Predictors of bleeding complications following percutaneous image-guided liver biopsy: a scoping review. Diagn Interv Radiol 2019;25:71–80.
 • 11- Gençdal G. Tek Merkez Deneyimi: Karaciger Biyopsi Endikasyonları Ve Sonuçları.Anatolian Clinic The Journal Of Medical Sciences, 2019,24(1), 42-46., Doi:10.21673/Anadoluklin.457185.
 • 12- Cankurtaran M, Kav T, Özarslan E, Arslan S, Sökmensüer C, Batman F, Et al. Karaciğer Biyopsisi; Bir Gastroenteroloji Kliniğinin Retrospektif Çalışması Ve İç Hastalıklarına Yönelik Öneriler. Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(2): 55-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Bahri ABAYLI>
Seyhan Hospital, Department of Gastroenterology and Hepatology, Adana, Turkey
0000-0001-5583-8642
Türkiye


Cansu ABAYLI>
- Seyhan Hospital, Department of Pathology, Adana, Turkey
0000-0001-8510-1748
Türkiye


Genco GENCDAL> (Sorumlu Yazar)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5856-5384
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Kabul Tarihi 21 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Abaylı B. , Abaylı C. , Gencdal G. Retrospective evaluation of liver transaminase abnormalities in asymptomatic and symptomatic patients according to liver biopsy results. J Contemp Med. 2022; 12(6): 891-894.