Klinik Araştırma
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVID 19 pandemisinde okul öncesi çocukların ve ailelerinin maske kullanım tutumları

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 131 - 134, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1214645

Öz

Amaç: Pandemi sürecinde yüz maskesi kullanımı, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması başta gelen önlemler arasında yer almıştır. Ancak bazı okul öncesi çocuklara yüz maskesi kullanımını önermemektedir. Bu çalışmada okul öncesi çocukların ve ailelerinin yüz maskelerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Şubat-Mart 2022 tarihleri arasında iki farklı merkezde çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde okul öncesi çocuğu olan 189 gönüllü katılımcıya anket uygulandı. Anket 40 soru ve 4 bölümden oluşuyordu: 1. Demografik özellikler 2. Covid 19 3. Yüz maskesi kullanımı 4. Hijyen ve mesafe kurallarına uygunluk. Bulgular: Çocukların yüzde elli üçü yüz maskesi kullanmıştı. Ailede temizlik takıntısı olan bir bireyin varlığının çocuklarda el yıkama sayısında istatistiksel olarak daha fazla artışa neden olduğu görüldü(p:0,019). Üniversite mezunu annelerin çocuklarına daha fazla mesafe kuralı öğrettiği(p.0.014), çocuklarında el yıkama sayısının arttığı (:0.001) ve yüz maskesi kullanma oranlarının daha yüksek olduğu (p:0.036) belirlendi. Ailede Covid 19 geçirmiş bir birey olması, çocuklarda yüz maskesi kullanımı (p:0,001) ve doğru kullanım (p:0,033) ile ters orantılıydı. Gözlük kullanan çocuklarda maske takma oranının daha yüksek olduğu görüldü (%92, p:0,006). Tartışma: Okul öncesi çocukların yarısı düzenli olarak yüz maskesi kullanmıştı. Çocukları toplum içinde yüz maskesi kullanmayan ailelerde Covid 19 oranı daha yüksekti. Pandemi döneminde, kullanabilen okul öncesi çocuklara yüz maskeleri önerilebileceğini düşünmekteyiz.

Kaynakça

 • 1. Bubbico L, Mastrangelo G, Larese-Filon F, Basso P, Rigoli R, Maurelli M, et al. Community use of face masks against the spread of covid-19. Int J Environ Res Public Health 2021; 18:1–13.
 • 2. Su L, Ma X, Yu H, Zhang Z, Bian P, Han Y, et al. The different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China–the character of children with COVID-19. Emerg Microbes Infect 2020; 9:707–13.
 • 3. World Health Organization. Mask use in the context of COVID-19. Who 2020:1–10. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 • 4. Abboah-offei M, Salifu Y, Adewale B, Bayuo J. A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19 Mary. Int J Nurs Stud Adv J 2021; 3:100013.
 • 5. Esposito S, Principi N. To mask or not to mask children to overcome COVID-19. Eur J Pediatr 2020; 179:1267–70.
 • 6. Villani A, Bozzola E, Staiano A, Agostiniani R, Del Vecchio A, Zamperini N, et al. Facial masks in children: The position statement of the Italian pediatric society. Ital J Pediatr 2020; 46:1–2.
 • 7. Mickells GE, Figueroa J, West KW, Wood A, McElhanon BO. Adherence to Masking Requirement During the COVID-19 Pandemic by Early Elementary School Children. J Sch Health 2021; 91:555–61.
 • 8. Dejonckheere M, Ph D, Waselewski M, H MP, Amaro X, Frank A, et al. Views on COVID-19 and Use of Face Coverings Among U.S. Youth. J Adolesc Heal 2021; 68:873–81.
 • 9. Assathiany R, Salinier C, Béchet S, Dolard C, Kochert F, Bocquet A, et al. Face Masks in Young Children During the COVID-19 Pandemic: Parents’ and Pediatricians’ Point of View. Front Pediatr 2021; 9.
 • 10. Eberhart M, Orthaber S, Kerbl R. The impact of face masks on children—A mini review . Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics 2021;110:1778-1783.
 • 11. Olisova OY, Teplyuk NP, Grekova EV, Lepekhova AA. Dermatoses caused by face mask wearing during the COVID‐19 pandemic. J Eur Acad Dermatology Venereol 2021; 1:1–3.
 • 12. Schwensen JF, Simonsen AB, Zachariae C, Johansen JD. Facial dermatoses in healthcare professionals induced by the use of protective masks during the COVID ‐19 pandemic . Contact Dermatitis 2021:2–6.
 • 13. Al Naam YA, Elsafi SH, Alkharraz ZS, Alfahad OA, Al-Jubran KM, Al Zahrani EM. Community practice of using face masks for the prevention of COVID-19 in Saudi Arabia. PLoS One 2021; 16:1–12.

Attitudes of preschool children and their families towards face mask during the COVID 19 pandemic

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 131 - 134, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1214645

Öz

Aim: The use of face masks, compliance with hygiene and distance rules were among the leading measures during pandemic. But some authorities didn’t recommend face masks to preschool children. In this study we aimed to evaluate the attitudes of preschool children and their families towards face masks. Materials and Methods: We performed a survey between February-March 2022 to 189 volunteer participants who have preschool children,in pediatric health and diseases outpatient clinics in two different centers. Survey was consisted of 40 questions and 4 parts: 1. Demographic characteristics 2. Covid 19 3. Use of face masks 4.Compliance with hygiene and distance rules Results: Fifty three percent of the children used face mask. It was observed that the presence of a family member obsessed with cleaning caused a statistically higher increase in the number of handwashing in children(p:0,019). Mothers who were university graduates taught the children more distance rules(p.0.014), the number of handwashing increased in their children (:0.001) and the rate of using face masks was higher (p:0.036). Having a family member who have had Covid 19 was inversely proportional to the use of face masks in children (p:0.001) and correct use (p:0.033). It was observed that the rate of wearing masks was higher in children who used glasses (92%, p:0.006). Discussion: Half of the preschool children used face masks regularly. Covid 19 rate was higher in the families whose children didn’t use face masks in community. Face masks can be recommended to preschool children who can use it, during the pandemic.

Kaynakça

 • 1. Bubbico L, Mastrangelo G, Larese-Filon F, Basso P, Rigoli R, Maurelli M, et al. Community use of face masks against the spread of covid-19. Int J Environ Res Public Health 2021; 18:1–13.
 • 2. Su L, Ma X, Yu H, Zhang Z, Bian P, Han Y, et al. The different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China–the character of children with COVID-19. Emerg Microbes Infect 2020; 9:707–13.
 • 3. World Health Organization. Mask use in the context of COVID-19. Who 2020:1–10. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
 • 4. Abboah-offei M, Salifu Y, Adewale B, Bayuo J. A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19 Mary. Int J Nurs Stud Adv J 2021; 3:100013.
 • 5. Esposito S, Principi N. To mask or not to mask children to overcome COVID-19. Eur J Pediatr 2020; 179:1267–70.
 • 6. Villani A, Bozzola E, Staiano A, Agostiniani R, Del Vecchio A, Zamperini N, et al. Facial masks in children: The position statement of the Italian pediatric society. Ital J Pediatr 2020; 46:1–2.
 • 7. Mickells GE, Figueroa J, West KW, Wood A, McElhanon BO. Adherence to Masking Requirement During the COVID-19 Pandemic by Early Elementary School Children. J Sch Health 2021; 91:555–61.
 • 8. Dejonckheere M, Ph D, Waselewski M, H MP, Amaro X, Frank A, et al. Views on COVID-19 and Use of Face Coverings Among U.S. Youth. J Adolesc Heal 2021; 68:873–81.
 • 9. Assathiany R, Salinier C, Béchet S, Dolard C, Kochert F, Bocquet A, et al. Face Masks in Young Children During the COVID-19 Pandemic: Parents’ and Pediatricians’ Point of View. Front Pediatr 2021; 9.
 • 10. Eberhart M, Orthaber S, Kerbl R. The impact of face masks on children—A mini review . Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics 2021;110:1778-1783.
 • 11. Olisova OY, Teplyuk NP, Grekova EV, Lepekhova AA. Dermatoses caused by face mask wearing during the COVID‐19 pandemic. J Eur Acad Dermatology Venereol 2021; 1:1–3.
 • 12. Schwensen JF, Simonsen AB, Zachariae C, Johansen JD. Facial dermatoses in healthcare professionals induced by the use of protective masks during the COVID ‐19 pandemic . Contact Dermatitis 2021:2–6.
 • 13. Al Naam YA, Elsafi SH, Alkharraz ZS, Alfahad OA, Al-Jubran KM, Al Zahrani EM. Community practice of using face masks for the prevention of COVID-19 in Saudi Arabia. PLoS One 2021; 16:1–12.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Tülin ÇATAKLI>
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6670-1078
Türkiye


Ezgi ULUSOY> (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-6195-0793
Türkiye


Hüsniye YÜCEL>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-7477-0302
Türkiye


İlknur BOSTANCI>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6392-5877
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Kabul Tarihi 22 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Çataklı T. , Ulusoy E. , Yücel H. , Bostancı İ. Attitudes of preschool children and their families towards face mask during the COVID 19 pandemic. J Contemp Med. 2023; 13(1): 131-134.