Amaç

Uluslararası Çevre ve Doğa Araştırmaları Dergisi (JENAS) yayın hayatına 2019 yılında başladı. Dergi, çevre sorunları, multidisipliner alanda çevreye yönelik öneri, tartışma ve sorunlarını akademikk disiplin içinde ele alan bir dergidir.

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği (KADOÇED) tarafından yayınlanan JENAS, Doğa Bilimleri, Çevre Bilimleri, Kent Bilimleri, Coğrafya, Biyoloji Peyzaj, Şehir Planı, Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları, Çevre Mühendisliği vb. alanlarda yayın yapmaktadır.

Dergimiz, uluslararası kör hakemlik sistemine dayanan İngilizce ve Türkçe tercihen, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Rusça dillerinde de makale kabul etmektedir.

Kapsam

Black Sea Nature and Environment Association (KADOÇED) will publish JENAS which includes the studies focused on Natural Sciences, Environmental Sciences and  Urban Sciences such as Geography, Biology, Landscape, Urban Planning, Public Administration, Environmental Engineering etc.