Dokumanlar

  1. Makale İlk Yükleme Şablonu: FIRST SUBMISSION TEMPLATE
  2. Makale Son Sürüm Tasarım Şablonu: LATEST SUBMISSION TEMPLATE
  3. Te'lf Hakkı Devir Sözleşmesi | COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT
  4. Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyanı Formu | AUTHOR'S CONTRIBUTION and CONFLICT of INTEREST STATEMENT FORM
  5. Etik Onam Formu | ETHICAL CONSENT FORM