Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi

Yıl 2020, Cilt 32, Sayı 3, 303 - 308, 01.09.2020
https://doi.org/10.7240/jeps.653930

Öz

İnsani boyutu yanında ekonomik boyutu da büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliği konusunda, Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede yasalar ve yönetmelikler yürürlüğe sokulmuştur. Bu çalışmalar ile çalışanların sağlığı-nı korumaya yönelik ve özellikle işverenler tarafından uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Özellikle Türki-ye’de, 10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çeşitli düzenle-meler yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, bu çalışmaların kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar ile içinde bulunduğumuz Avrupa Birliğine uyum sürecinde iş kazaları en aza indirilmiş, böylece dev-let yapısı hem ekonomik hem de sosyal açıdan yoğun bir iyileşme sürecine girmiştir. Ancak gerçekleştirilen ça-lışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nundaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği gerçeğini ortadan kaldıra-mamıştır. 30 Haziran 2012 tarihiyle Resmi Gazetede yayınlanarak kabul gören ve 01 Ocak 2013 tarihi ile özel işletmelerde uygulamaya koyulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren kamu işletmeleri dahil olmak üzere tüm işletmelerin yasa gereği İş Sağılığı ve Güvenliği ted-birlerini uygulaması ve denetlenmesi zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmada; uygulanmaya başlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gereklilikleri, yükümlülükleri ve İstanbul İtfaiye Teşkilatında uygulanması ile ilgili detaylar incelenmiştir.

Kaynakça

 • Aydın, M. (2012). 2200 Soruda iş sağlığı ve güvenliği. Ankara: Riskmed Yayınları.
 • Demirbilek, T. (2005). İş güvenliği kültürü. İzmir: Legal Yayınları.
 • Dudu, H. (2019). İş Sağliği ve Güvenliği Kültürünün İş Tatmini ve İş Kazalarina Etkisi (Doctoral Dissertation, İstanbul Aydin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Geldi, M. (2017). Ülkemizde sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği/Occupational health and safety in Turkey health care institutions. (Master's thesis, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Güven, E. (1970). İş kazası yönünden sosyal politika sorunları. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Güzel, A., ve Okur, C. (2003). Sosyal güvenlik hukuku, 9. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Hovden, J. Lie, T. Karlsen, J.E. Alteren, B. (2008). The safety representative under pressure. A study of occupa-tional health and safety management in the Norwegian oil and gas industry, Safety Scıence, Volume: 46, Issue: 3, Pages: 493-509.
 • Işıklı, A. (1996). İş hukuku. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • İBB – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2019). www.ibb.gov.tr.
 • Koçak, D. (2019). Bir Kömür Madeninde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi İçin Uygun Yöntem Seçimi. (Master's thesis, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Lau, W.K.Y. Liang, P. Man, Y.B. Chung, S.S. Wong, M.H. (2014). Human health risk assessment based on trace metals in suspended air particulates, surface dust, and floor dust from e-waste recycling workshops in Hong Kong, China, Envıronmental Scıence And Pollutıon Research, Volume: 21, Issue: 5, Pages: 3813-3825.
 • Lucas D.L. Laurel D.K. Viktor E.B. Jennifer M.L. (2014). Application of a translational research model to assess the progress of occupational safety research in the international commercial fishing industry, Safety Science, Volume 64, Pages 71–81.
 • Özkılıç, Ö. (2005). İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri. 3.Baskı. İstan-bul: Tisk Yayınları.
 • Özkılıç, Ö. (2007). İş sağlığı güvenliği ve çevresel etki risk değerlendirmesi. İstanbul: Mess Yayınları.
 • Özveri, M. (2018). Türkiye'de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar. Calisma ve Toplum, 57(2).
 • SGK – Sosyal Güvenlik Kurulu (2019). http://www.isteguvenlik.tc.
 • Yanturalı, B. (2015). İş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmesi ve bir uygulama çalışması (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Yılmaz, F. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul-larının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi, Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi FBE.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Göksel DEMİR
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7815-1197
Türkiye


Semih KUMAŞ
Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi
0000-0003-2066-2266
Türkiye


Hacer Handan DEMİR
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6157-9181
Türkiye


İbrahim Ertuğrul YALÇIN (Sorumlu Yazar)
BAHCESEHIR UNIVERSITY
0000-0003-3140-7922
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 32, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jeps653930, journal = {International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences}, eissn = {2636-8277}, address = {fbedergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {32}, number = {3}, pages = {303 - 308}, doi = {10.7240/jeps.653930}, title = {İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Demir, Göksel and Kumaş, Semih and Demir, Hacer Handan and Yalçın, İbrahim Ertuğrul} }
APA Demir, G. , Kumaş, S. , Demir, H. H. & Yalçın, İ. E. (2020). İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences , 32 (3) , 303-308 . DOI: 10.7240/jeps.653930
MLA Demir, G. , Kumaş, S. , Demir, H. H. , Yalçın, İ. E. "İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi" . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (2020 ): 303-308 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps/issue/54738/653930>
Chicago Demir, G. , Kumaş, S. , Demir, H. H. , Yalçın, İ. E. "İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (2020 ): 303-308
RIS TY - JOUR T1 - İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi AU - Göksel Demir , Semih Kumaş , Hacer Handan Demir , İbrahim Ertuğrul Yalçın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.7240/jeps.653930 DO - 10.7240/jeps.653930 T2 - International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 308 VL - 32 IS - 3 SN - -2636-8277 M3 - doi: 10.7240/jeps.653930 UR - https://doi.org/10.7240/jeps.653930 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi %A Göksel Demir , Semih Kumaş , Hacer Handan Demir , İbrahim Ertuğrul Yalçın %T İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi %D 2020 %J International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences %P -2636-8277 %V 32 %N 3 %R doi: 10.7240/jeps.653930 %U 10.7240/jeps.653930
ISNAD Demir, Göksel , Kumaş, Semih , Demir, Hacer Handan , Yalçın, İbrahim Ertuğrul . "İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 / 3 (Eylül 2020): 303-308 . https://doi.org/10.7240/jeps.653930
AMA Demir G. , Kumaş S. , Demir H. H. , Yalçın İ. E. İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi. JEPS. 2020; 32(3): 303-308.
Vancouver Demir G. , Kumaş S. , Demir H. H. , Yalçın İ. E. İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences. 2020; 32(3): 303-308.
IEEE G. Demir , S. Kumaş , H. H. Demir ve İ. E. Yalçın , "İtfaiye Teşkilatında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Örnek Risk Değerlendirmesi", International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, c. 32, sayı. 3, ss. 303-308, Eyl. 2020, doi:10.7240/jeps.653930