Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF KAHRAMANMARAŞ IN DEFINITION ITS HISTORICAL IDENTITY WITH BRAND CITY APPROACH

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 73 - 94, 30.09.2021
https://doi.org/10.53280/jer.899470

Öz

In today's world where regional and global competition have been increasing, the concept of brand city has become very important and better understandable in many aspects. The richness of the cities with brand value resulted in other cities taking action for similar processes. In this study, it is aimed to examine the realities, concrete and intangible values that Kahramanmaraş city has in order to have the characteristics of a city with brand value. While the primary and secondary sources are supported with visuals and qualitative research techniques are used, most of the values discussed in this study contribute to the city's brand city creation process; it is encountered that some of the disadvantages are valid for Kahramanmaraş. Besides, as the two main results of the study, (i) Kahramanmaraş has important advantages in terms of cultural heritage, unique value and established skill in being a brand city. While the intangible and concrete values accepted by the world are the sources of this situation (ii), the city has some disadvantages in terms of integration with other regions, self-promotion, spreading its values and geographical location.

Kaynakça

 • AFAD. (2020). Türkiye Deprem Tehlike Haritası, https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi, (Erişim Tarihi: 15.04.2020.)
 • Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Veri Tabanı, http://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/isletme/Tu%C4%9Fba%20Ak.pdf, (Erişim Tarihi: 23.10.2019).
 • Akçi, Y. & Uluışık, Ö. (2016). Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 355-371.
 • Aksu Haber. (2020). Kahramanmaraş'ın "EXPO 2023" Fırsatı, https://www.aksutvhaber.net/kahramanmaras/kahramanmaras-in-expo-2023-firsati-h36351.html, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Alpaslan, E. ve Gedik, E. (2018). TBMM Tarafından Maraş’a İstiklal Madalyası Verilmesi ve Şair Mehmet Tâhir Nâdî Bey’in Madalya Kasidesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 253-285.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Osmanlı'dan Günümüze Kalan Lezzet: “Maraş Tarhanası”, https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/osmanlidan-gunumuze-kalan-lezzet-maras-tarhanasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Andırın Belediyesi. (2020). Tarihçe. http://www.andirin.bel.tr/tarihce/, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Asead. (2020). Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, https://kayes.asead.org.tr/tr, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Avcılar, M. Y. & Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Bahar(34), 76-94.
 • Başkonuş Yaylası. (2020). Başkonuş Yaylası – Hakkımızda, https://www.baskonusyaylasi.com/hakkimizda/, (Erişim Tarihi: 09.03.2020).
 • Bilgeoğlu, S. & Alagöz, S. B. (2019). Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD), 21(37), 82-100.
 • Cnn Türk. (2020a). Andırın'daki Minareli Köprüye Ziyaretçi Akını, cnnturk.com/turkiye/andirindaki-minareli-kopruye-ziyaretci-akini?page=1, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Cnn Türk. (2020b). Kahramanmaraş’ın Gizemli Cenneti: Yeşilgöz, https://www.cnnturk.com/yasam/kahramanmarasin-gizemli-cenneti-yesilgoz?page=7, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Coşkun, K., Yıldız, M. & Çatı, K. (2014). Kent Markalaşması ve Marka İmajı Ölçümü Açısından Düzce İli Örneği, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 65-83.
 • Çelik O. & Çetiner, S. (2019). Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Planları ve Kalkınma Planlarındaki Söylem Değişiklikleri, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, (2)3, 121-131.
 • Çeliker, M. & Tokoğlu, A. (2019). Marka Kent Oluşturulmasında Grafik Tasarımın Rolü ve Gaziantep Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10(19), 136-159.
 • Görkemli, H. N. (2012). Kent İmajı ve Markalaşan Kentler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (17), 141-155.
 • Hayta, Y. (2016). Kent Kültürü ve Değişen Kent Kavramı, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-184.
 • Hakkak. (2020). Anasayfa, https://www.hakkak.com.tr/, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Hürriyet. (2020). Başkan, 4 Minareli Asma Köprü ile İngiltere'de Ödüle Layık Görüldü, hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kahramanmaras/andirin/baskan-4-minareli-asma-kopru-ile-ingilterede-40976727, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • İçellioğlu, C. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014(1), 37-55.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020a). Maraş Biberi, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-biberi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020b). Maraş Dondurması, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-dondurmasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020c). Maraş Tarhanası, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-tarhanasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020d), Resim Galerisi, https://kahramanmaras.bel.tr/foto-galeri/kahramanmaras, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020e), Yeşil Göz, http://kahramanmarassehirrehberi.com/tr/icerik/yesil-goz, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Manşet. (2020). Kahramanmaraş Bağcılıkta Marka Olma Yolunda!, http://www.marasmanset.com/guncel/kahramanmaras-bagcilikta-marka-olma-yolunda-h21196.html, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO). (2020). Ekonomi Bülteni, http://www.kmtso.org.tr/uploads/static/41/ekonomibulteni.pdf, (Erişim Tarihi: 08.03.2020).
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, (2020), http://kayes.ksu.edu.tr/, (Erişim Tarihi: 14.03.2020).
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM). (2020). 5. Bölge, https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Haritalar/b5.jpg, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Kavaratzis M. & Ashworth G. (2008). Place Marketing: How Did We Get Here and Where Are We Going?, Journal of Place Management and Development, 1(2), 150-165.
 • Kıyat, G.B. & Topal, M. (2019), Şehir Markası Kavramı; Malatya’nın Markalaşması, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 371-406.
 • Maraş Baharat. (2020). http://www.marasbaharat.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Maraş Gurme. (2020). https://www.marasgurme.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Marka Şehir. (2020). Gaziantep Şehir Logusu, http://www.markasehir.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Özden, A. T. & Bulut, Y. (2019). Şehir Markası Oluşturma Süreci ve Bir Marka Şehir Olarak Samsun’un İncelenmesi, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 1-21.
 • Rainisto, S. (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and The United States, Helsinki Teknoloji Üniversitesi, Strateji ve Uluslararası İşletme Enstitüsü, http://bestplaceinstytut.org/www/wp-content/uploads/2010/10/dissertationRainisto.pdf, (Erişim Tarihi23.02.2020).
 • Seisdedos, G. & Vaggione, P. (2005). The City Branding Processes: The Case of Madrid, 41st ISoCaRP Congress 2005, 1-10.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020a). Bakırcılık, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-150382/bakircilik.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020b). Başkonuş Yaylası, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152484/baskonus-yaylasi.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020c). Kuyumcular Çarşısı, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152548/kuyumcular-carsisi.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020d). Maraş Dondurması, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-62745/maras-dondurmasi.html, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020e). Başkonuş Yaylası, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152484/baskonus-yaylasi.html, (Erişim Tarihi: 09.03.2020).
 • Temiz, M., Sağlık, A., Sağlık, E., Kelkit, A. & Bayrak, M. (2019). Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin Swot Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek-1 Özel Sayı, 257-273.
 • Torlak, M. (2015). Marka Şehir Oluşturma ve Bursa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 47-93.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu. Kahramanmaraş Oyma Çeyiz Sandığı. (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/BCB2BD40-B318-4F92-9C15-D47A466E3F87.pdf, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Uyar, A. (2018). Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), 467-479.
 • Uygurtürk, H. & Yılmaz, A. (2019). Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 394-409.
 • Yaşar, B. E. (2013). Kent ve Bölge Markalaşması, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA). https://www.kudaka.org.tr/ekler/c6b76-kent_ve_bolge_markalasmasi.pdf, (Erişim Tarihi: 23.02.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. (2020a). http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr, Erişim Tarihi: (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. (2020b). Kış Aktiviteleri, http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr/icerik/kis-aktiviteleri, (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. Yaz Aktiviteleri (2020c). Yaz Aktiviteleri, http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr/icerik/yaz-aktiviteleri, (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yılmaz, A. ve Uygurtürk, H. (2019). Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 394-409.
 • Yılmaz, A.S. & Yücel, N. (2016). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 25(1), 61-78.

MARKA KENT YAKLAŞIMI İLE TARİHSEL KİMLİĞİNİN TANITILMASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 73 - 94, 30.09.2021
https://doi.org/10.53280/jer.899470

Öz

Bölgesel ve küresel rekabetin arttığı günümüzde, marka kent kavramı birçok yönüyle oldukça önemli ve daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Marka değeri taşıyan şehirlerin sahip olduğu zenginlikler diğer şehirlerin de benzer süreçler için harekete geçmesi sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada, Kahramanmaraş şehrinin marka değeri taşıyan bir kent özelliklerine sahip olabilmesi adına sahip olduğu gerçekliklerin, somut ve soyut değerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Birincil ve ikincil kaynakların görsellerle desteklendiği ve nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmada ele alınan değerlerin büyük bölümü şehrin marka kent yaratma sürecine katkı sağlayan özellikte bulunurken; bazı durumlar Kahramanmaraş’ın marka kent olma yolunda sahip olduğu dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çalışmanın ortaya koyduğu temel iki sonuç olarak (i) Kahramanmaraş bir marka şehir olma konusunda kültürel miras, özgün değer ve yerleşik beceri konusunda önemli avantajlara sahiptir. Özellikle dünyaca kabul gören soyut ve somut değerler bu duruma kaynaklık etmekteyken (ii) şehir, diğer bölgelerle entegrasyon, kendini tanıtabilme, değerlerini yayma ve coğrafi konum itibarıyla bazı dezavantajlara sahiptir.

Kaynakça

 • AFAD. (2020). Türkiye Deprem Tehlike Haritası, https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi, (Erişim Tarihi: 15.04.2020.)
 • Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi), Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Veri Tabanı, http://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/isletme/Tu%C4%9Fba%20Ak.pdf, (Erişim Tarihi: 23.10.2019).
 • Akçi, Y. & Uluışık, Ö. (2016). Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 355-371.
 • Aksu Haber. (2020). Kahramanmaraş'ın "EXPO 2023" Fırsatı, https://www.aksutvhaber.net/kahramanmaras/kahramanmaras-in-expo-2023-firsati-h36351.html, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Alpaslan, E. ve Gedik, E. (2018). TBMM Tarafından Maraş’a İstiklal Madalyası Verilmesi ve Şair Mehmet Tâhir Nâdî Bey’in Madalya Kasidesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 253-285.
 • Anadolu Ajansı. (2020). Osmanlı'dan Günümüze Kalan Lezzet: “Maraş Tarhanası”, https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/osmanlidan-gunumuze-kalan-lezzet-maras-tarhanasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Andırın Belediyesi. (2020). Tarihçe. http://www.andirin.bel.tr/tarihce/, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Asead. (2020). Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, https://kayes.asead.org.tr/tr, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Avcılar, M. Y. & Kara, E. (2015). Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Bahar(34), 76-94.
 • Başkonuş Yaylası. (2020). Başkonuş Yaylası – Hakkımızda, https://www.baskonusyaylasi.com/hakkimizda/, (Erişim Tarihi: 09.03.2020).
 • Bilgeoğlu, S. & Alagöz, S. B. (2019). Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD), 21(37), 82-100.
 • Cnn Türk. (2020a). Andırın'daki Minareli Köprüye Ziyaretçi Akını, cnnturk.com/turkiye/andirindaki-minareli-kopruye-ziyaretci-akini?page=1, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Cnn Türk. (2020b). Kahramanmaraş’ın Gizemli Cenneti: Yeşilgöz, https://www.cnnturk.com/yasam/kahramanmarasin-gizemli-cenneti-yesilgoz?page=7, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Coşkun, K., Yıldız, M. & Çatı, K. (2014). Kent Markalaşması ve Marka İmajı Ölçümü Açısından Düzce İli Örneği, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 65-83.
 • Çelik O. & Çetiner, S. (2019). Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Planları ve Kalkınma Planlarındaki Söylem Değişiklikleri, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, (2)3, 121-131.
 • Çeliker, M. & Tokoğlu, A. (2019). Marka Kent Oluşturulmasında Grafik Tasarımın Rolü ve Gaziantep Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10(19), 136-159.
 • Görkemli, H. N. (2012). Kent İmajı ve Markalaşan Kentler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (17), 141-155.
 • Hayta, Y. (2016). Kent Kültürü ve Değişen Kent Kavramı, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-184.
 • Hakkak. (2020). Anasayfa, https://www.hakkak.com.tr/, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Hürriyet. (2020). Başkan, 4 Minareli Asma Köprü ile İngiltere'de Ödüle Layık Görüldü, hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kahramanmaras/andirin/baskan-4-minareli-asma-kopru-ile-ingilterede-40976727, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • İçellioğlu, C. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014(1), 37-55.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020a). Maraş Biberi, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-biberi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020b). Maraş Dondurması, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-dondurmasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020c). Maraş Tarhanası, https://kahramanmaras.bel.tr/maras-tarhanasi, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020d), Resim Galerisi, https://kahramanmaras.bel.tr/foto-galeri/kahramanmaras, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. (2020e), Yeşil Göz, http://kahramanmarassehirrehberi.com/tr/icerik/yesil-goz, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • Kahramanmaraş Manşet. (2020). Kahramanmaraş Bağcılıkta Marka Olma Yolunda!, http://www.marasmanset.com/guncel/kahramanmaras-bagcilikta-marka-olma-yolunda-h21196.html, (Erişim Tarihi: 29.03.2020).
 • Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO). (2020). Ekonomi Bülteni, http://www.kmtso.org.tr/uploads/static/41/ekonomibulteni.pdf, (Erişim Tarihi: 08.03.2020).
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, (2020), http://kayes.ksu.edu.tr/, (Erişim Tarihi: 14.03.2020).
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM). (2020). 5. Bölge, https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Haritalar/b5.jpg, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Kavaratzis M. & Ashworth G. (2008). Place Marketing: How Did We Get Here and Where Are We Going?, Journal of Place Management and Development, 1(2), 150-165.
 • Kıyat, G.B. & Topal, M. (2019), Şehir Markası Kavramı; Malatya’nın Markalaşması, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 371-406.
 • Maraş Baharat. (2020). http://www.marasbaharat.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Maraş Gurme. (2020). https://www.marasgurme.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Marka Şehir. (2020). Gaziantep Şehir Logusu, http://www.markasehir.com, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Özden, A. T. & Bulut, Y. (2019). Şehir Markası Oluşturma Süreci ve Bir Marka Şehir Olarak Samsun’un İncelenmesi, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 1-21.
 • Rainisto, S. (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and The United States, Helsinki Teknoloji Üniversitesi, Strateji ve Uluslararası İşletme Enstitüsü, http://bestplaceinstytut.org/www/wp-content/uploads/2010/10/dissertationRainisto.pdf, (Erişim Tarihi23.02.2020).
 • Seisdedos, G. & Vaggione, P. (2005). The City Branding Processes: The Case of Madrid, 41st ISoCaRP Congress 2005, 1-10.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020a). Bakırcılık, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-150382/bakircilik.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020b). Başkonuş Yaylası, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152484/baskonus-yaylasi.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020c). Kuyumcular Çarşısı, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152548/kuyumcular-carsisi.html, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020d). Maraş Dondurması, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-62745/maras-dondurmasi.html, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020e). Başkonuş Yaylası, https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-152484/baskonus-yaylasi.html, (Erişim Tarihi: 09.03.2020).
 • Temiz, M., Sağlık, A., Sağlık, E., Kelkit, A. & Bayrak, M. (2019). Kent Turizminin Marka Kent Oluşumundaki Etkisi: Çanakkale Kent Turizminin Swot Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek-1 Özel Sayı, 257-273.
 • Torlak, M. (2015). Marka Şehir Oluşturma ve Bursa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 47-93.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu. Kahramanmaraş Oyma Çeyiz Sandığı. (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/BCB2BD40-B318-4F92-9C15-D47A466E3F87.pdf, (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Uyar, A. (2018). Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), 467-479.
 • Uygurtürk, H. & Yılmaz, A. (2019). Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 394-409.
 • Yaşar, B. E. (2013). Kent ve Bölge Markalaşması, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA). https://www.kudaka.org.tr/ekler/c6b76-kent_ve_bolge_markalasmasi.pdf, (Erişim Tarihi: 23.02.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. (2020a). http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr, Erişim Tarihi: (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. (2020b). Kış Aktiviteleri, http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr/icerik/kis-aktiviteleri, (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yedikuyular Kayak Merkezi. Yaz Aktiviteleri (2020c). Yaz Aktiviteleri, http://www.yedikuyularkayakmerkezi.org/tr/icerik/yaz-aktiviteleri, (Erişim Tarihi: 20.03.2020).
 • Yılmaz, A. ve Uygurtürk, H. (2019). Şehir Pazarlamasında Marka Değeri Algısının Önemi: Sivas İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 394-409.
 • Yılmaz, A.S. & Yücel, N. (2016). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 25(1), 61-78.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Enver GÜNAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8294-726X
Türkiye


Gökhan İnayet ÇUHALI
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü
0000-0002-5972-0999
Türkiye


Onur ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaras Sütcü Imam University
0000-0002-5990-6128
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Günay, E. , Çuhalı, G. İ. & Çelik, O. (2021). MARKA KENT YAKLAŞIMI İLE TARİHSEL KİMLİĞİNİN TANITILMASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI . Journal of Economics and Research , 2 (2) , 73-94 . DOI: 10.53280/jer.899470

22310