Son Sayı

Cilt: 2 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Bölgesel İktisat
Prof. Dr. Harun BAL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR. 0000-0003-0878-8253
Gelişme Ekonomisi - Makro, Uluslararası Finans, Makro İktisat, Büyüme, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Finansal İktisat, Kurumsal İktisat, Sanayi Ekonomisi
Doç. Dr. Haşim AKÇA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi Düşünce, İslam Ekonomisi, Maliye, İslami Finans, Osmanlı İktisat Tarihi, Maliye Politikası, Mikro İktisat
Prof. Dr. Hüseyin AĞIR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Zaman Serisi Analizi, Uygulamalı Makro Ekonometri
Prof. Dr. Seyhan TAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Uluslararası İktisat
Doç. Dr. Aliye AKIN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Turizm, Turizm Ekonomisi

22310