ISSN: 2717-9907
e-ISSN: 2717-9907
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD)
Kapak Resmi
 
  • Journal of Economics and Research (JER) iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki akademik düzeyde güncel tartışmaları konu edinmektedir. Teorik ve ampirik tartışmaların gelişmesinde söz sahibi olabilecek özelliklerdeki çalışmaları yayımlamak suretiyle, hem konu ile ilgilenen araştırmacıları buluşturmayı, hem de bu tartışmalara katkı sunmayı temel amaç olarak görmektedir.
  • JER, EBSCOhost, Index Copernicus, Crossref ve diğer saygın ulusal ve uluslararası endekslerde taranmaktadır.
  • JER, yılda iki sayı (Nisan ve Eylül) olarak yayınlanmaktadır.
  • Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmakta olup, yazar(lar) ve hakemler birbirlerinin bilgilerini hiçbir şekilde görememektedirler.
  • TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda, dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.
  • JER Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektedir.
  • TR Dizin 2021 yılı Dergi Değerlendirme Kriterleri’nin 13.maddesi gereği makale sonunda Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmesi gerekmektedir.

2023 - Cilt: 4 Sayı: 2

YENİ SAYI İÇİN ÇAĞRI

JER'in Nisan sayısı için çalışmalar kabul edilmeye başlanmıştır. İktisadi ve idari bilimler alanındaki güncel tartışmaları akademik düzeyde ele alan özgün teorik ve ampirik Türkçe veya İngilizce çalışmalarınızı dergimize gönderebilirsiniz. Makale gönderim/süreç işletimi/yayım gibi iş ve işlemlerinden dolayı yazar veya kurumdan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Makaleler DergiPark platformu üzerinden gönderilmelidir.

Yayın İlkelerimiz
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer/policy

Yazım Kuralları
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer/writing-rules

Dergi Kurulları
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer/board

Açık Erişim ve CC Lisansı

Journal of Economics and Research'te yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

28123

İNDEKSLER

   


   22908      


 

     24946


       23494


     

      23052


       22306      

     

        22308


      22461


        22305 

 

     22302

  22303

22310