Dergi Kurulları

Editör Kurulu

EDİTÖR

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

iornek@hotmail.com, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


EDİTÖR YARDIMCISI
Doç. Dr. Sena TÜRKMEN
sena_dgn01@hotmail.com, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


EDİTÖR YARDIMCISI
Arş. Gör. Tuğrul AVCI
tavci@ksu.edu.tr, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Alan Editörleri

 • Prof. Dr. Harun BAL, Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Haşim AKÇA, Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hüseyin AĞIR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Seyhan TAŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Doç. Dr.  Aliye AKIN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Yayın Kurulu

 • Prof. Dr. Hüseyin AĞIR, huseyinagir@hotmail.com, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Harun BAL, harunbal@cu.edu.tr, Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mohamed SAFARZADEH, safarzad@marshall.usc.edu, University of Southern California School of Business, ABD.
 • Prof. Dr. Mohamed BENBOUZIANE, mbenbouziane@yahoo.fr, University of Tlemcen, Algeria
 • Dr. Öğr. Üyesi Seyill NAJİMUDİNOVA, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, Krygyz Turkish Manas University, Kyrgyzstan

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Abderrezzak Benhabib (University of Tlemcen, Algeria)
 • Prof. Dr. Gökhan TUNCEL (İnönü University, Turkey)
 • Prof. Dr. Halit YANIKKAYA (Gebze Technical University, Turkey)
 • Prof. Dr. Hamid FALATOONZADEH (University of Redlands, USA)
 • Prof. Dr. Harun BAL (Çukurova University, Turkey)
 • Prof. Dr. Haşim AKÇA (Çukurova University, Turkey)
 • Prof. Dr. Hüseyin AĞIR (Ankara Hacı Bayram Veli University, Turkey)
 • Prof. Dr. Igor V. Ryzhov (Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod, Russia)
 • Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)
 • Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Anadolu University, Turkey)
 • Prof. Dr. Mohammad SAFARZADEH (USC School of Business, USA)
 • Prof. Dr. Mohamed BENBOUZIANE (University of Tlemcen, Algeria)
 • Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU (Emeritus)
 • Prof. Dr. Reşat CEYLAN (Pamukkale University, Turkey)
 • Prof. Dr. Samia NOUR (University of Khartoum, Sudan)
 • Prof. Dr. Selim KAYHAN (Necmettin Erbakan University, Turkey)
 • Prof. Dr. Seyhan TAŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)
 • Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU (Pamukkale University, Turkey)
 • Assoc. Prof. Dr. Ainur NOGAYEVA (L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan)
 • Assoc. Prof. Dr. Ebru DEMİRCİ (İstanbul University, Turkey)
 • Assoc. Prof. Dr. Enver GÜNAY (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)
 • Assoc. Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova University, Turkey)
 • Assoc. Prof. Dr. Osman AĞIR (İnönü University, Turkey)
 • Assoc. Prof. Dr. Valentina-Mariana Manoiu (University of Bucharest, Romania)
 • Assoc. Prof. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova University, Turkey)
 • Asst. Prof. Dr. Elwasila Mohamed (University of Khartoum, Sudan)
 • Asst. Prof. Dr. Ferid ÖNDER (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)
 • Asst. Prof. Dr. Nazım CAFEROV (Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan)
 • Asst. Prof. Dr. Seyil Najimudinova (Krygyz Turkish Manas University, Krygyzstan)

22310