Amaç ve Kapsam

 • Journal of Economics and Research (JER) iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki akademik düzeyde güncel tartışmaları konu edinmektedir. Bahse konu tartışmaların gelişmesinde söz sahibi olabilecek özelliklerdeki çalışmaları yayımlamak suretiyle, hem konu ile ilgilenen araştırmacıları buluşturmayı, hem de bu tartışmalara katkı sunmayı temel amaç olarak görmektedir.

 • Dergimizde yayımlanmak için değerlendirmeye alınacak alanlar şunlardır:
  – İktisat
  – İşletme
  – Finans
  – Maliye
  – Ekonometri
  – Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
  – Uluslararası İlişkiler
  – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu nedenle dergimiz salt akademisyenlerden gelen çalışmalara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelebilecek akademik nitelikli özgün çalışmalara da açıktır.


Yayımlanma Ayları
Nisan Eylül

22310