Açık Alıntı Bildirimi ve Politikası

Açık erişim politikası doğrultusunda, Journal of Economics and Research "The Initiative for Open Citations I4OC" (Açık Alıntılar Girişimi-I4OC) yaklaşımını desteklemekte ve uygulamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

22310