Etik İlkeler ve Yayın Politikası

  • Journal of Economic Research sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece Journal of Economic Research'ün belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.
  • Yazar/lar, yazar rehberinde yer alan Telif Hakkı Sözleşmesini doldurup, imzalayarak Journal of Economic Research’e göndermekle yükümlüdür.
  • Gönderilen makalelerde intihal oranı, iThenticate programı raporuna göre, %20'yi geçmemelidir.
  • JER, yılda iki sayı (Nisan ve Eylül) olarak yayınlanmakta ve yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
  • Gönderilen makaleler "akran değerlendirmesi" (peer review) hakem sürecine tabidir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmakta olup, yazar(lar) ve hakemler birbirlerinin bilgilerini hiçbir şekilde görememektedirler. Makale değerlendirme süreci 1-5 ay arasında sonuçlanmaktadır.
  • TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda, dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.
  • JER Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektedir.
  • Etik Kurul Onay Belgesi

22310