Yazarların Sorumlulukları

  • Gönderilen çalışmalar, JER MAKALE ŞABLONU'na göre hazırlanmalıdır.
  • Tam metin olarak YAZAR İSİMLERİNİN YER ALMADIĞI şablon gönderilmelidir. Yazar isimlerinin yer aldığı şablon ise EK DOSYA butonundan yüklenmelidir.
  • Telif Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanıp, sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapılmalıdır.
  • Benzerlik oranı %20'yi aşmamalıdır.
  • JER'e gönderilen makalelerin, diğer bir dergiye gönderilmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • JER’e gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir hukuki, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.
  • Etik Kurul Onay Belgesi'nin imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

22310