Sıkça Sorulan Sorular

1. Derginiz Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterlerine göre Hangi Niteliklere Sahiptir?
JER, ULUSLARARASI 11 farklı katalog ve endekste yer alan bir dergidir. Doçentlik ve akademik teşvik başvurularında diğer alan endeksleri kategorisinde yer almaktadır.

2. Derginiz Hangi Aralıklarda Yayınlanmaktadır?
Yılda İKİ (2) sayı (Nisan ve Eylül) olarak yayınlanmaktadır

3. Derginiz Hakemli Bir Dergi Midir?
EVET, HAKEMLİ BİR DERGİDİR. JER dergi sistemine yüklenen çalışmalar, ilk önce alan editörleri tarafından incelenmekte ve uygun bulunan çalışmalar, hakeme yönlendirilmektedir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi ile çalışılmakta olup, yazar bilgileri hiçbir şekilde hakemler tarafından görülememektedir.

4. Derginiz Doçentlik Kriterleri Kapsamında Mıdır?
EVET, DOÇENTLİK KRİTERİ KAPSAMINDADIR.

5. Derginiz Akademik Teşvik Kriterleri Kapsamında Mıdır?
JER, AKADEMİK TEŞVİK KRİTERİNE UYGUN statüde bir dergidir.

6. Aynı Yazar (Yazarlar), Birden Fazla Çalışmasını Aynı Sayıda Yayımlatabilmekte midir?
Yayın kurulu ve editörler kurulunun özel onayı ile bu durum mümkündür fakat etik açısından çok uygun bulunmadığından dolayı, özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlar haricinde genellikle tercih edilmemektedir.

7. Derginiz Hangi Dillerde Yayın Kabul Etmektedir?
JER sadece Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir.

8. Hakem Süreci Hakkında Yazarlara Bilgi Verilmekte midir?
Hakem sürecini DergiPark sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Yapılan işlemler, yazarların kayıtlı e-posta adreslerine dergipark sistemi üzerinden otomatik olarak iletilmektedir.

9. Yazarlara Kendisine Ait Çalışmanın Hangi Hakemler Tarafından Değerlendirildiğine Dair Bilgi Verilmekte Midir?
Hiçbir çalışmanın hakem değerlendirilmesine ait bilgi paylaşılmamaktadır.

10. Derginizde DOİ numarası verilmekte midir?
Evet, JER araştırma makalelerine DOI numarası vermektedir.

11. Derginizde Yayımlanan Makaleleri Basılı Olarak Almak Mümkün Müdür?
JER online bir dergidir. Bu nedenle makalelere dergi sayfası menüsünde yer alan arşiv kısmından ve son sayı kısmından ulaşılmaktadır. Bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer linkinden erişebilirsiniz.

22310