Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Derginiz Uluslararası Nitelikte Bir Dergi Midir?
  EVET, ULUSLARARASI BİR DERGİDİR. JER uluslararası dergi niteliğinde olup, ulusal ve uluslararası 8 farklı indeks tarafından taranmaktadır.
 2. Derginiz Hangi Aralıklarda Yayınlanmaktadır?
  Yılda İKİ (2) sayı (Nisan ve Eylül) olarak yayınlanmaktadır
 3. Derginiz Hakemli Bir Dergi Midir?
  EVET, HAKEMLİ BİR DERGİDİR. JER dergi sistemine yüklenen çalışmalar, ilk önce alan editörleri tarafından incelenmekte ve uygun bulunan çalışmalar, hakeme yönlendirilmektedir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi ile çalışılmakta olup, yazar bilgileri hiçbir şekilde hakemler tarafından görülememektedir.
 4. Derginiz Doçentlik Kriterleri Kapsamında Mıdır?
  EVET, DOÇENTLİK KRİTERİ KAPSAMINDADIR. JER, sosyal bilimler alanında sosyal ve beşeri bilimler doçentlik kriterlerine göre uluslararası dergi statüsünde 5 Puanlı dergiler arasında yer almaktadır.
 5. Derginiz Akademik Teşvik Kriterleri Kapsamında Mıdır?
  JER, AKADEMİK TEŞVİK KRİTERİNE UYGUN statüde bir dergidir.
 6. Aynı Yazar (Yazarlar), Birden Fazla Çalışmasını Aynı Sayıda Yayımlatabilmekte Midir?
  Yayın kurulu ve editörler kurulunun özel onayı ile bu durum mümkündür fakat etik açısından çok uygun bulunmadığından dolayı, özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlar haricinde genellikle tercih edilmemektedir.
 7. Derginiz Hangi Dillere Yayın Kabul Etmektedir?
  JER sadece Türkçe ve İngilizce dillerde hazırlanan çalışmalar kabul edilmektedir.
 8. Hakem Süreci Hakkında Yazarlara Bilgi Verilmekte Midir?
  Hakem sürecini DergiPark sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Yapılan işlemler, yazarların kayıtlı e-posta adreslerine dergipark sistemi üzerinden otomatik olarak iletilmektedir.
 9. Yazarlara Kendisine Ait Çalışmanın Hangi Hakemler Tarafından Değerlendirildiğine Dair Bilgi Verilmekte Midir?
  Hiçbir çalışmanın hakem değerlendirilmesine ait bilgi paylaşılmamaktadır.
 10. Derginizde Yayımlanan Makaleleri Basılı Olarak Almak Mümkün Müdür?
  JER online bir dergidir. Bu nedenle makalelere dergi sayfası menüsünde yer alan arşiv kısmından ve son sayı kısmından ulaşılmaktadır. Bilgilere https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer  linkinden erişebilirsiniz. 

22310