Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MACHINE-TO-MACHINE E-SIM ECOSYSTEM IN TURKEY

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 5, 230 - 235, 29.12.2020
https://doi.org/10.21923/jesd.829806

Öz

The e-Sim requirements for the machine-to-machine (M2M) ecosystem are defined by GSMA (GSMA, 2018). After the initial e-SIM standard was published by GSMA in 2016, the local legislation about e-SIM technologies will be subject to in Turkey was published by the Information Technology and Communication Committee on 12.02.2019. e-SIM ecosystems defined by GSMA; it is divided into two for consumers and for machine-to-machine networks. In this study, the e-SIM ecosystem for machine-to-machine networks is discussed and the e-SIM ecosystem for consumers is excluded from the scope. Key components of the e-SIM ecosystem for machine-to-machine networks are mobile network operators, data preparation service, secure routing service, e-SIM compatible devices, certification authority and device manufacturers. In this study, the technical details of SM-DP and SM-SR, which are the main components of the e-Sim ecosystem for the M2M, have been handled within the framework of international standards and local legislation. Evaluations for the Turkish e-SIM ecosystem, which will be shaped in line with the decisions of the ITC Committee, are discussed.

Kaynakça

 • Asif, S. Z. (2010). Next Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile Communications. John Wiley & Sons.
 • ben-Aaron, D. (2010, 10 18). GSMA Explores Software-Based Replacement for Mobile SIM Cards. (Bloomberg) Retrieved 5 10, 2020, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-18/gsma-explores-software-based-replacement-for-mobile-sim-cards
 • ETSI. (2010). Secured packet structure for UICC based applications (TS 102 225).
 • ETSI. (2012). Connection Oriented Service API for the Java Card™ platform (TS 102 267).
 • GlobalPlatform. (2009). GlobalPlatform Card Remote Application Management over HTTP Card Specification v2.2.
 • GSMA. (2017). GSMA SAS Standard for Subscription Manager Roles 3.0.
 • GSMA. (2017). Security Accreditation Scheme - Consolidated Security Requirements 2.0.
 • GSMA. (2018). RSP Technical Specification. Retrieved from https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//SGP.22-v2.2.1-2.pdf
 • GSMA. (2018). The SIM for the next Generation of Connected Consumer Devices.
 • GSMA. (2019). Security Accreditation Scheme for UICC Production - Standard. GSMA. Retrieved from https://www.gsma.com/security/wp-content/uploads/2019/07/FS.04-SAS-UP-Standard-v9.0.pdf
 • GSMA. (2020). GSMA Root Certificate Issuer (CI) for e-SIM Remote SIM Provisioning. (GSMA) Retrieved from https://www.gsma.com/esim/certificate-issuer/
 • GSMA. (2020). SAS Accredited Sites. (GSMA) Retrieved from https://www.gsma.com/security/sas-accredited-sites/
 • Trusted Connectivity Alliance. (2019). eUICC Profile Package: Interoperable Format Technical Specification. Retrieved from https://trustedconnectivityalliance.org/technology-library-sim-specifications/

TÜRKİYE’DE MAKİNELER ARASI AĞLARA YÖNELİK UZAKTAN PROGRAMLANABİLİR SIM EKOSİSTEMİ

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 5, 230 - 235, 29.12.2020
https://doi.org/10.21923/jesd.829806

Öz

Makineler arası ağlara yönelik Uzaktan Programlanabilir gömülü SIM (e-SIM) standartları GSMA tarafından belirlenmektedir (GSMA, 2018). İlk kararlı e-SIM standardının GSMA tarafından 2016 yılında yayımlanmasının ardından 12.02.2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından e-SIM teknolojilerinin Türkiye’de tabi olacağı mevzuat belirlenmiştir. GSMA tarafından tanımlanan e-SIM ekosistemi; tüketicilere yönelik ve makineler arası ağlara yönelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada makineler arası ağlara yönelik e-SIM ekosistemi ele alınmış olup tüketicilere yönelik e-SIM ekosistemi çalışma kapsamının dışında tutulmuştur. Makineler arası ağlara (M2M) yönelik e-SIM ekosisteminin temel bileşenleri; mobil ağ operatörleri, veri hazırlama hizmeti, güvenli yönlendirme hizmeti, gömülü evrensel entegre devre kartı barındıran e-SIM uyumlu cihazlar, üreticiler ve sertifika otoritesidir. Çalışma içerisinde ekosisteminin temel bileşenlerinden olan veri hazırlama hizmeti (ing. Subscription Manager Data Preparation – SM-DP) ve güvenli yönlendirme hizmetine (ing. ing. Subscription Manager Secure Routing – SM-SR) ait teknik detaylar, uluslararası standartlar ve yerel mevzuat ışığında ele alınmıştır. Kurul kararları çerçevesinde yerelde şekillenecek olan e-SIM ekosistemine dair değerlendirmelere sonuç bölümünde yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Asif, S. Z. (2010). Next Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile Communications. John Wiley & Sons.
 • ben-Aaron, D. (2010, 10 18). GSMA Explores Software-Based Replacement for Mobile SIM Cards. (Bloomberg) Retrieved 5 10, 2020, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-11-18/gsma-explores-software-based-replacement-for-mobile-sim-cards
 • ETSI. (2010). Secured packet structure for UICC based applications (TS 102 225).
 • ETSI. (2012). Connection Oriented Service API for the Java Card™ platform (TS 102 267).
 • GlobalPlatform. (2009). GlobalPlatform Card Remote Application Management over HTTP Card Specification v2.2.
 • GSMA. (2017). GSMA SAS Standard for Subscription Manager Roles 3.0.
 • GSMA. (2017). Security Accreditation Scheme - Consolidated Security Requirements 2.0.
 • GSMA. (2018). RSP Technical Specification. Retrieved from https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//SGP.22-v2.2.1-2.pdf
 • GSMA. (2018). The SIM for the next Generation of Connected Consumer Devices.
 • GSMA. (2019). Security Accreditation Scheme for UICC Production - Standard. GSMA. Retrieved from https://www.gsma.com/security/wp-content/uploads/2019/07/FS.04-SAS-UP-Standard-v9.0.pdf
 • GSMA. (2020). GSMA Root Certificate Issuer (CI) for e-SIM Remote SIM Provisioning. (GSMA) Retrieved from https://www.gsma.com/esim/certificate-issuer/
 • GSMA. (2020). SAS Accredited Sites. (GSMA) Retrieved from https://www.gsma.com/security/sas-accredited-sites/
 • Trusted Connectivity Alliance. (2019). eUICC Profile Package: Interoperable Format Technical Specification. Retrieved from https://trustedconnectivityalliance.org/technology-library-sim-specifications/
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Yazılımı
Bölüm Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Mehmet Akif Çakar 0000-0002-0746-7733

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 22 Kasım 2020
Kabul Tarihi 28 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Çakar, M. A. (2020). TÜRKİYE’DE MAKİNELER ARASI AĞLARA YÖNELİK UZAKTAN PROGRAMLANABİLİR SIM EKOSİSTEMİ. Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 8(5), 230-235. https://doi.org/10.21923/jesd.829806