Cilt: 2 Sayı: 2 - Cilt: 2 Sayı: 2, 23.07.2016

Yıl: 2015

Makaleler

 

3. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

 

5. Fiziksel aktivite seviyesi ile konstipasyon şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi