Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation of the effects of Yoga based exercises on flexibility, quality of life, level of physical activity and depression in healthy women

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 2 - Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 46, 23.07.2016

Öz

Purpose: The aim of the study was to investigate the effects of Yoga based exercises on flexibility, quality of life, level of physical activity, and depression in healthy women. Methods: Thirty volunteer women between 18 and 30 years of age without having any health problems were included in this study. The subjects participated in Yoga sessions for one hour weekly for 12 weeks. Modified Shouber test and Functional Reach Test for flexibility, Short Form-36 for quality of life, and the Physical Activity Index for level of physical activity, and Beck Depression Inventory for depression level were used before and after Yoga based exercise program. Results: A significant difference was found in flexibility values of all subjects between pre and post Yoga sessions (p<0.05). There were no significant changes in the parameters of depression, quality of life, and the level of physical activity (P<0.05). Conclusion: The results of this study showed that Yoga based program increased flexibility, but has no effect on depression, quality of life, and level of physical activity. Yoga based exercises should be used for preventing purposes and maintaining flexibility in healthy women

Kaynakça

 • Rocha KKF., Ribeiro AM, Rocha KCF et al. Improvement in physiological and psychological parameters after 6 months of Yoga practice. Conscious Cogn. 2012;21:843-850.
 • Ross A, Thomas S. The health benefits of Yoga and exercise: A review of comparison studies. J Altern Complem Med. 2010;16:3-12.
 • Ramacharaka Y. Hatha Yoga: The Yogi philosophy of physical wellbeing (1904). Oak Park, IL: The Yogi Publication Society. 2010.
 • Ebnezar J. Yoga and orthopedics. J Clin Orthop Trauma. 2011;2:93-98.
 • Salmon P, Lush E, Jablonski M, et al. Yoga and mindfulness: Clinical Aspects of an Ancient Mind/Body 2009;16:59-72. Cogn Behav Pract.
 • Desai R, Tailor A, Bhatt T. Effects of Yoga on brain waves and structural activation: A review. Comp Ther Clin Pract. 2015,21:112-118.
 • Güven Ülger Ö, Atay S, Arslan E et al. Sağlıklı kadınlarda Hatha Yoganın esneklik ve denge üzerine etkileri. Fizyoter Rehabil. 2007;18:72- 78.
 • Tran MD, Holly RG, Lashbrook J et al. Effects of Hatha Yoga practice on the health-related aspects of physical fitness. Prev Cardiol. 2001;4:165-170.
 • Grabara M, Szopa J. Effects of Hatha Yoga exercises on spine flexibility in women over 50 years old. J. Phys. Ther. Sci. 2015;27:361-365.
 • World Health Organization. Men, Ageing and Health 01WHO/NMH/NPH.01.2. 2011.
 • Javnbakht M, Kenari HR, Ghasemi M. Effects of Yoga on depression and anxiety of women. Comp Ther Clin Pract. 2009;15:102-104.
 • Buttner MM, Brock RL, O’Hara MW et al. Efficacy of Yoga for depressed postpartum women: A randomized controlled trial. Comp Ther Clin Pract. 2015;21:94-100.
 • Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, et al. Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-106.
 • Aktürk Z, Dağdeviren N, Türe M et al. Birinci basamak Ölçeği’nin Türkçe çevriminin geçerlilik ve Depresyon Tarama assessment. J Hum Kinet.
 • Wentzel A, McKune A. Effect of a foot pump device on lower leg swelling in physically inactive 2013;25:22-31. Ergonomics SA, 17. Taşpınar B. Hatha erişkinlerde faktörlere etkilerinin karşılaştırılması. Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Denizli. 2010. ve psiko-sosyal
 • Baş, Ü. Hatha Yoga ve klasik egzersiz yaklaşımının sağlıklı gençlerde postür ve fiziksel uygunluk üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 1998.

Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkilerinin araştırılması

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 2 - Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 46, 23.07.2016

Öz

Amaç: Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkisini araştırmak amacıyla araştırma yapıldı. Yöntem: Çalışmaya herhangi bir sağlık problemi olmayan 18-30 yaş arasında 30 kadın gönüllü katıldı. Bireyler haftada bir saat 12 hafta boyunca Yoga temelli egzersiz programına alındı. Çalışmada esneklik Modifiye Schober ve Parmak Zemin Testi ile yaşam kalitesi Kısa Form 36, fiziksel aktivite düzeyi Fiziksel Aktivite İndeksi ve depresyon seviyesi Beck Depresyon Ölçeği ile ölçüldü. Ölçümler egzersiz öncesi ve sonrası tekrarlandı. Bulgular: Egzersiz sonrası değerlendirmelerde esneklik ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış görüldü (p0,05). Tartışma: Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esnekliği artırdığı ancak yaşam kalitesi, depresyon ve fiziksel aktivite seviyesinde değişiklik oluşturmadığı görüldü. Yoga temelli egzersiz programının genel sağlık ve esnekliği korumak amacıyla sağlıklı bireylerde uygulanabileceği düşünüldü

Kaynakça

 • Rocha KKF., Ribeiro AM, Rocha KCF et al. Improvement in physiological and psychological parameters after 6 months of Yoga practice. Conscious Cogn. 2012;21:843-850.
 • Ross A, Thomas S. The health benefits of Yoga and exercise: A review of comparison studies. J Altern Complem Med. 2010;16:3-12.
 • Ramacharaka Y. Hatha Yoga: The Yogi philosophy of physical wellbeing (1904). Oak Park, IL: The Yogi Publication Society. 2010.
 • Ebnezar J. Yoga and orthopedics. J Clin Orthop Trauma. 2011;2:93-98.
 • Salmon P, Lush E, Jablonski M, et al. Yoga and mindfulness: Clinical Aspects of an Ancient Mind/Body 2009;16:59-72. Cogn Behav Pract.
 • Desai R, Tailor A, Bhatt T. Effects of Yoga on brain waves and structural activation: A review. Comp Ther Clin Pract. 2015,21:112-118.
 • Güven Ülger Ö, Atay S, Arslan E et al. Sağlıklı kadınlarda Hatha Yoganın esneklik ve denge üzerine etkileri. Fizyoter Rehabil. 2007;18:72- 78.
 • Tran MD, Holly RG, Lashbrook J et al. Effects of Hatha Yoga practice on the health-related aspects of physical fitness. Prev Cardiol. 2001;4:165-170.
 • Grabara M, Szopa J. Effects of Hatha Yoga exercises on spine flexibility in women over 50 years old. J. Phys. Ther. Sci. 2015;27:361-365.
 • World Health Organization. Men, Ageing and Health 01WHO/NMH/NPH.01.2. 2011.
 • Javnbakht M, Kenari HR, Ghasemi M. Effects of Yoga on depression and anxiety of women. Comp Ther Clin Pract. 2009;15:102-104.
 • Buttner MM, Brock RL, O’Hara MW et al. Efficacy of Yoga for depressed postpartum women: A randomized controlled trial. Comp Ther Clin Pract. 2015;21:94-100.
 • Koçyiğit H, Aydemir Ö, Ölmez N, et al. Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-106.
 • Aktürk Z, Dağdeviren N, Türe M et al. Birinci basamak Ölçeği’nin Türkçe çevriminin geçerlilik ve Depresyon Tarama assessment. J Hum Kinet.
 • Wentzel A, McKune A. Effect of a foot pump device on lower leg swelling in physically inactive 2013;25:22-31. Ergonomics SA, 17. Taşpınar B. Hatha erişkinlerde faktörlere etkilerinin karşılaştırılması. Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Denizli. 2010. ve psiko-sosyal
 • Baş, Ü. Hatha Yoga ve klasik egzersiz yaklaşımının sağlıklı gençlerde postür ve fiziksel uygunluk üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 1998.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Diğer ID JA64DE58HA
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra ATILGAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Devrim TARAKCI Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Başak POLAT Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Z. Candan ALGUN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 2 - Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Atılgan E. , Tarakcı D. , Polat B. , Algun Z. C. Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkilerinin araştırılması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2015; 2(2): 41-46.