Cilt: 1 Sayı: 2 - Cilt: 1 Sayı: 2, 23.07.2016

Yıl: 2014

Makaleler

 

1. Kadınlarda vücut farkındalığı tedavisinin fibromiyalji sendromuna etkisi: rastgele kontrollü çalışma

 

2. Gecikmiş kas ağrısında kinezyolojik bantlamanın etkileri: randomize kontrollü pilot çalışma

 

4. Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi